Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Inneklimadagen 2017 Skriv ut E-post
onsdag 01. november 2017 23:00

Den årlige inneklimadagen med undertittel «Inneklima – en utfordring, både sett innenfra og utenfra», ble arrangert i Helsedirektoratets lokaler 26. oktober og ble også i år fulltegnet. Ved å følge lenken, kan du både se program og laste ned en meget stor fil med presentasjonene.

https://helsedirektoratet.no/konferanser/inneklimadagen

Sist oppdatert onsdag 01. november 2017 23:03
 
Til minne om Kjell Aas 22.12.24 – 21.10.16 Skriv ut E-post
tirsdag 29. november 2016 19:53

Ildsjelen for arbeidet med barneastma og innemiljø gjennom mange år, Kjell Aas, er gått bort. Han var en foregangsmann og sterk talsmann for alle barns rett til et helsefremmende oppvekstmiljø.


Professor Emeritus, dr. med. Kjell Aas

«Det som er godt for barn med astma, allergi og annen overfølsomhet er også godt for alle.» Han var initiativtager og tidligere leder av Voksentoppen, startet NFBIB i 1996 og var første leder av forumet.

Sist oppdatert tirsdag 29. november 2016 22:53
Les mer …
 
Konferansen: Fortetting og urbanisering – fremmer det miljø og folkehelse? Skriv ut E-post
tirsdag 22. november 2016 21:44

Seminaret arrangeres 8. desember, Ingeniørenes hus/Oslo

Tema: Fortetting i byområder er et sentralt samfunnsmål for å redusere klimagassutslipp. Resultatet i Oslo er reduserte utearealer i skoler og barnehager.

Hvilken betydning har mindre tilgang til frisk luft og variert natur for barns oppvekst og helse?
Hvordan hindre at urban planlegging skader biologisk miljø og folkehelse?

>> Les fullt seminarprogram / meld deg på her

Sist oppdatert tirsdag 22. november 2016 21:52
 
Velkommen til Inneklimadagen 2016 Skriv ut E-post
tirsdag 13. september 2016 16:08

Barn og Folkehelse!
ALLE barn og elever har rett til et godt inneklima/arbeidsmiljø.

Inneklimadagen 2016 er et samarbeid mellom Astma- og Allergiforbundet (NAAF),  Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK), Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og Helsedirektoratet.

Ingen deltakeravgift. Lunsj inkludert. Begrenset antall plasser.
Frist for påmelding: 13. oktober 2016
Last ned vedlegget nedenfor og meld deg på!

Vedlegg:
Last ned denne filen (Invitasjon Inneklimadagen 2016-2.pdf)Invitasjon Inneklimadagen 2016-2.pdf[Inneklimadagen 2016]585 Kb
Sist oppdatert tirsdag 13. september 2016 22:38
 
NFBIBs fagkonferanse og årsmøte 8. juni 2016 Skriv ut E-post
tirsdag 16. august 2016 21:22

Fagkonferansen om Inneklima i barnehager ble avholdt i Tekna 08.06.2016 med påfølgende årsmøte.

Barns innemiljø i skoler og barnehager er ikke tilstrekkelig prioritert av kommunene. Nesten halvparten av skolene og barnehagene tilfredsstiller ikke de lovbestemte kravene til innemiljø og hygiene.

Sist oppdatert tirsdag 16. august 2016 21:28
Les mer …
 
BEKYMRING FOR KONSEKVENSENE AV REDUSERT TILDELING TIL HELSEDIREKTORATETS ARBEID MED MILJØ OG HELSE. Skriv ut E-post
fredag 05. februar 2016 17:53

Brev til omsorgsminister Bent Høye.
Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har i en årrekke samarbeidet med Helsedirektoratet i tilknytning til tidligere strategiplaner for astma og allergi, og nå i forbindelse med Handlingsprogrammet "Allergifrisk" 2015 - 2024. I denne sammenheng er barns Innemiljø i skoler og barnehager et viktig satsingsområde.
Les hele brevet som ligger i vedlegg.

Sist oppdatert fredag 05. februar 2016 17:55
 
Bedret inneklima i skolen bedrer matematikk-resultatene! Skriv ut E-post
fredag 23. oktober 2015 13:33

Dette viser en større undersøkelse i USA der de har måle CO2 i klasserom og prøvet ut effekten av bedret ventilasjon (lavere CO2) (tilsvarende opptil 7 l/sek friskluft pr person), og senkning av temperaturen fra opptil 25 grader C ned til 20 grader C. Dette har gitt klart bedre resultater på prøvene i matematikk!

Sist oppdatert tirsdag 27. oktober 2015 18:00
Les mer …
 
Foredrag fra fagkonferansen 9. juni 2015 Skriv ut E-post
torsdag 18. juni 2015 22:52

Kjære kursdeltakere på Barns innemiljø i skoler og barnehager.
Vedlagt finner du en lenke til kursdokumentasjon til kurset du deltok på:

https://tekna.box.com/s/6isa0tdib4zikgdrm2rouutbq15bl9xm

Med vennlig hilsen
Tekna Kurs og NFBIB

Sist oppdatert fredag 28. august 2015 09:12
 
Inneklimaopplæring i alle fylker Skriv ut E-post
torsdag 29. januar 2015 14:09

I samarbeid med Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, fylkesmennene og Arbeidstilsynet vert det no gjennomført opplæring i alle fylker for å bidra til eit betre inneklima i norske skular.

I løpet av 2014 har det vore gjennomført opplæring i Hordaland, Buskerud, Finnmark, Oslo, Akershus, Sør- og Nord-Trøndelag, Oppland, Hedmark og Telemark. I 2015 er det allereie gjennomført opplæring i Aust- og Vest-Agder, og sju fylker står no for tur.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

Her kan du laste ned programmet.

Sist oppdatert torsdag 29. januar 2015 20:09
 
Inneklimatelefonen Skriv ut E-post
lørdag 17. januar 2015 02:10

Prosjektet "Inneklimatelefonen - en arbeidsmodell for kommunene" ble gjennomført av Teknisk hygienisk forum (THF) fra 1989 (forprosjekt) -1995 i 5 kommuner i samarbeid mellom tekniske og medisinske miljøer. Den er supplert med en grundig veileder, "Inneklimaarbeid i boligen". Rapportene er nå scannet og kan lastes ned (store filer!). Her finnes omtale av de enkelte inneklimafaktorer og fortsatt aktuelle råd om utredning av inneklima, samt resultater fra prosjektet.
Sist oppdatert lørdag 17. januar 2015 11:13
 
90% av forutsetningene for helse er utenfor helsesektoren. Trenger vi et nytt Helsedepartement? Skriv ut E-post
mandag 21. august 2017 09:45

Av Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege, spesialist i arbeidsmedisin m.fl , alle på egne vegne.

Hvem tar ansvaret for helse når helseministeren blir sykdomsminister spør Rønnevik m.fl. i Dagens Medisin 08/2017. Sverige har i språket sitt både de to begrepene «Sjukvård» og «Hälsovård», Danmark har både «Sygevesen» og «Sundhedsvesen». I Norge har vi bare et «Helsevesen» og det arbeider nå nesten bare med sykdom, pleie og omsorg. Det kan se ut som om vi i Norge nå, og spesielt helseministeren, tror at vi kan behandle og reparere oss til helse uten å bry oss om samfunnet verken i eller utenfor «helsesektoren».

Våre viktigste virkemidler for å fremme helse ligger utenfor helse- og omsorgstjenesteloven. «Helsevesenet» fokuserer på sykdomsbehandling, pleie og omsorg. For å styrke folkehelsearbeidet ble Folkehelseloven skilt ut som egen lov i 2012:

Folkehelseloven oppdatert 2013. «Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller».

Nå svikter Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD).

Link til kronikk i Dagens Medisin.

Link til kronikk i Dagsavisen, Vil frata Høye helseoppgaver

Sist oppdatert mandag 21. august 2017 10:36
 
Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2016 Skriv ut E-post
onsdag 23. november 2016 23:04

H.K.H. Kronprinsen overrakte Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 27. oktober. Prisen for 2016 gikk til Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke.

Bakgrunn for prisen
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000 og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Les mer på NAAFs nettside.

 
Referat fra Inneklimadagen 2016 Skriv ut E-post
tirsdag 22. november 2016 21:40

Inneklimadagen 2016 – Barn og folkehelse! Alle barn og elever har rett til et godt inneklima/arbeidsmiljø.

Last ned foredragene her.

Sist oppdatert tirsdag 22. november 2016 21:42
 
Informasjonsfilmer om Inneklima i skolen Skriv ut E-post
onsdag 24. august 2016 10:48

Naaf har laget informasjonsfilmer om Inneklima i skolen.

Prosjektet er resultat av et utbredt faglig samarbeid med bl.a. Folkehelseinstituttet og NFBIB, og er støttet av bl.a. og Helsedirektoratet. Prosjektet er fullfinansiert av Extrastiftelsen. I tillegg til en introduksjonsfilm er det fire korte videoer som omhandler: Temperatur, luft, belysning og støy. De er korte og instruktive, tilrettelagt for skolebarn. Med ca 4-6 minutters lengde er det enkelt å innpasse dem i undervisningen.
Du kan lese bakgrunn for filmene og laste dem ned gratis fra nettsiden til NAAF.

Sist oppdatert onsdag 24. august 2016 10:53
 
Barnehager med helseskadelig inneklima Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2016 19:50

NRK-programmet Forbrukerinspektørene 24.02.2016 hadde innslag som viste påvisning av fuktskade i en barnehage. De har også i samarbeid med Helsedirektoratet kartlagt inneklima nærmere i 100 barnehager ved et spørreskjema og muggsopptester, som viser at 7 av 10 hadde inneklimaproblemer. Oversikt over barnehagene og lenke til programmet finnes her:  http://www.nrk.no/livsstil/sjekk-din-barnehage-1.12801856

Sist oppdatert torsdag 25. februar 2016 22:43
 
Inneklimadagen 2015 - vellykket gjennomført Skriv ut E-post
torsdag 05. november 2015 11:12

Det ble holdt viktige foredrag om inneklima i skoler og barnehager, samt om fuktproblematikk, og vist eksempel på hvordan en kommune forbilledlig håndterer utfordringen!

Last ned foredragene: https://helsedirektoratet.no/konferanser/inneklimadagen-2015

Sist oppdatert torsdag 05. november 2015 11:23
 
Invitasjon til Inneklimadagen 2015 Skriv ut E-post
mandag 24. august 2015 13:43

Fokus på årets Inneklimadag er barns miljø - helsekonsekvenser. Meld deg på nå!

Årets Inneklimadag går av stabelen 21. oktober i Auditoriet i Helsedirektoratet i Oslo fra kl 09 -16.

Inneklimadagen er gratis, og det vil bli servert lunsj. Det er begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist er 10. oktober 2015.

Hvem kan delta?

  • Personer som jobber med miljørettet helsevern og kommunehelsetjenesten.
  • Beslutningstagere.
  • Byggeteknisk personell i kommunene.
  • Personer som har ansvar for drift og forvaltning av skoler
  • Rådgivende ingeniører og arkitekter.
  • Alle med interesse for godt inneklima.

Se hele programmet, hvem som skal foredra og de forskjellige temaene her >> (PDF)

Meld deg på her >>

Inneklimadagen 2015 er et samarbeid mellom Astma-og Allergiforbundet (NAAF), Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), Direktoratet for Byggkvalitet(DIBK), Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 24. august 2015 13:59
 
Fagkonferanse om barns innemiljø Skriv ut E-post
tirsdag 19. mai 2015 22:17

Husk møte 9. juni!
Norsk Forum for Innemiljø for Barn inviterer til fagkonferanse med fokus på Barns innemiljø. Dette er et viktig grunnlag for fremtidens folkehelse, og en utfordring for både teknologiske og medisinske miljøer.

Barns innemiljø i skoler og barnehager er ikke tilstrekkelig prioritert av kommunene.

Nesten halvparten av skolene tilfredsstiller ikke de lovbestemte kravene til innemiljø og hygiene. Utfordringen er å gjøre det som er bra for både helse, energi og bærekraft samtidig.

Påmeldingsfrist 1. juni !!

Les programmet og meld deg på her!

Sist oppdatert onsdag 20. mai 2015 20:27
 
Stopp bruk av rengjøringsmidler i sprayform! Skriv ut E-post
tirsdag 27. januar 2015 21:25

Nytt faktaark fra Arbeidstilsynet.

Visste du at dersom du bruker rengjøringsmidler i
sprayform kan dråpene (aerosolene) holde seg svevende
i mange minutter?
Visste du at renholdere har betydelig større risiko for
å utvikle astma og KOLS enn befolkningen for øvrig?

Stopp bruk av rengjøringsmidler i sprayform
►Spray gjør renholdere syke
►Spray gir et dårligere inneklima
►Spray gir høyere kostnader
►Spray er som oftest helt unødvendig

 

Her kan du laste ned faktaarket

Her kan du lese mer om kjemikalier.

Legg om rutinene hjemme også: Når du utfører renhold i hjemmet, bør du følge Arbeidstilsynets helseråd om bruk av renholdskjemi og tørre renholdsmetoder. Barn kan innånde renholdskjemi som du bruker i hjemmet.

Sist oppdatert onsdag 28. januar 2015 00:11
 
Julehilsen til NFBIB-medlemmene! Skriv ut E-post
tirsdag 16. desember 2014 08:57

Hei alle NFBIB-medlemmer!

Nå er snart kalenderåret 2014 omme, og julen står for døren. For NFBIB har det på mange måter vært et svært aktivt år. Vi har blitt trygt og godt etablert med sekretariat i Tekna, og vi har økt fra 12-14 medlemmer til 60 etter vår inneklimakonferanse i ingeniørenes den 8. mai i år. Det er gledelig, og det gir NFBIB nye muligheter. Derfor blir det en viktig utfordring i 2015 å få flest mulig av våre nye medlemmer med i våre ulike oppgaver, slik at vi kan få til den tilveksten av nye krefter som vi så sårt trenger.

Sist oppdatert tirsdag 16. desember 2014 11:47
Les mer …
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 1 av 9