Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Dansk nettsted om astma, allergi og inneklima i skoler. Skriv ut E-post
onsdag 13. april 2011 18:43

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har dokumentert, at skoleelevenes innlæring stiger med opptil 15 %, hvis undervisningen foregår i et rum med god utlufting og en behagelig temperatur.
Her er et dansk nettsted beregnet på informasjon om allergi og hygiene i et skolemiljø. Pek på rommene og få informasjonen, på dansk.

Sist oppdatert lørdag 07. mai 2011 20:09
Les mer …
 
Rapport om Helse og sosial ulikhet Skriv ut E-post
tirsdag 22. mars 2011 18:09

Ny omfattende kunnskapsoversikt utarbeidet av FAFO for Helsedirektoratet inneholder imidlertid lite om barns innemiljø. Barns innemiljø relatert til dårlige boligforhold med fuktskader er omtalt i rapporten på side 36, ytre miljø og trafikk på de påfølgende sider. Betydningen av å være "lavinntektsbarn" omtales deretter.  Les mer.

Sist oppdatert lørdag 26. mars 2011 23:13
 
Store mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for barn og unge i skolene i Sør-Trøndelag Skriv ut E-post
lørdag 05. mars 2011 13:10

En ny kartlegging som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført, viser at mange barnehager og skoler drives uten godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Les rapporten på siden til Fylkesmannen i Sør - Trøndelag.

Sist oppdatert lørdag 05. mars 2011 13:37
 
Bestill NÅ, brosjyrer er på lager Skriv ut E-post
lørdag 19. februar 2011 00:54

Helsedirektoratet har nå trykket nytt opplag av brosjyrene:
- Gode råd om Planter i barnemiljøer
- Gode råd om Godt inneklima for spedbarn
- Godt inneklima i boligen
- Gode råd om å Forebygge og utbedre fuktskader i boligen
Les mer om faktahefter, brosjyrer og bøker som er utarbeidet av NFBIB.

Sist oppdatert lørdag 05. mars 2011 13:35
 
Veileder fra KS for bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold Skriv ut E-post
mandag 07. februar 2011 22:16

KS fikk i 2008 gjennomført en omfattende undersøkelse av tilstanden på kommuners og fylkeskommuners bygninger. Som en oppfølging av dette arbeidet har KS utarbeidet denne veilederen for bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold.
NFBIB ser på dette arbeidet som meget verdifullt og oppfordrer kommunene til å benytte veilederen aktivt i arbeidet med å oppgradere vedlikeholdet og bedre inneklimaet i kommunenens barnehager og skoler. Les mer på KS.no
Last ned veiledere i pdf
.

Sist oppdatert tirsdag 08. februar 2011 21:44
 
"Folkehelseinstituttet om passivhus" Skriv ut E-post
fredag 04. februar 2011 23:49

Folkehelseinstituttet mener det er viktig med tiltak for å redusere energibehov i boliger. Men slike tiltak må gjennomføres uten at det får helsekonsekvenser. Det må derfor være tilstrekkelig fokus på å sikre et forsvarlig inneklima i denne typen hus. Les mer...

 
Muggsopp og astma Skriv ut E-post
fredag 21. januar 2011 22:56

Jan Vilhelm Bakke, overlege Arbeidstilsynet, pensj. avd. overlege Finn Levy, NFBIB
Det har vært store overskrifter i flere medier, bl.a. på www.Forskning.no : ” Muggsopp gir ingen ASTMA-RISIKO” og i Norsk VVS nr 12/2010(s.22) som ”Frikjenner muggsopp” som årsak til astma og allergi hos barn.

Sist oppdatert lørdag 22. januar 2011 21:56
Les mer …
 
Debatt om passivhus Skriv ut E-post
onsdag 19. januar 2011 22:08

Vil energisparingen føre til bedre eller dårligere innemiljø for barn?
Emnet passivhus ble grundig debattert i møte i Norsk innemiljøorganisasjon (NiO) 18. januar. 
Her er noen av advarslene fra overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet og NFBIB, samt svar fra Sverre B. Holøs i Sintef Byggforsk omtalt i Aftenposten.  Les mer.
Vil du ha gode råd om Passivhus, les mer her.

Sist oppdatert torsdag 20. januar 2011 00:09
 
Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø Skriv ut E-post
tirsdag 14. desember 2010 12:46

Artikkelen er skrevet av Jan Vilhelm Bakke,Phd, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis i miljømedisin, Institutt for energi og prosessteknikk, NTNU

Inneklima i ikke-industrielt arbeidsmiljø gir eksponering for lave nivå av gasser, damper, partikler, allergener og andre biologisk aktive stoffer. Også trekk og temperatur, støy, vibrasjon, lys, radon ioniserende og ikke-ioniserende stråling inngår. Opplevd inneklima påvirkes også sterkt av organisatoriske og psykososiale forhold. Om lag en tredel av arbeidsstyrken angir i følge SSB at de i flere timer daglig opplever trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon eller andre forhold som gjør inneklima dårlig, det vil si 700–800 000 arbeidstakere. Kvinner er mest utsatt. De fem yrkesgruppene som har høyest forekomst er kvinnedominerte. 60 % av sykepleierne og 45-50 % av andre store arbeidstakergrupper i helsevesenet og skoleverket rapporterer om dårlig inneklima.
NB! Artikkelen fortsetter i vedlegget!

Vedlegg:
Last ned denne filen (Inneklimaarbmiljø.pdf)Inneklimaarbmiljø.pdf[ ]315 Kb
Sist oppdatert tirsdag 14. desember 2010 12:53
 
"Muggsopp gir ingen ASTMA-RISIKO"? Skriv ut E-post
fredag 10. desember 2010 16:03

Kommentar ved Finn Levy og Jan Vilhelm Bakke, NFBIB.
Kommentar til VG nettoppslag 24.nov.2010 "Muggsopp gir ikke astma og allergi hos barn" og  overskrift 29.nov.2010:  "Ny forskning – Muggsopp gir ingen ASTMA-RISIKO" basert på artikkelomtale på Forskning.no
Overskriftene er her misvisende i forhold til innholdet i avhandlingen og i artiklen* til J. Holme, som gir et mer balansert bilde enn overskriften. 

Sist oppdatert fredag 17. desember 2010 11:07
Les mer …
 
Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM Skriv ut E-post
onsdag 23. mars 2011 18:45

 

Kartlegging av innemiljøet hjemme med kvalifisert skjønn -metoden (KSM)
(Sist oppdatert  22.mars 2011) Kjell Aas ©

Sist oppdatert lørdag 26. mars 2011 23:02
Les mer …
 
Inneklimaet i skolene må bedres også på Vestlandet! Skriv ut E-post
torsdag 10. mars 2011 21:00

Bare 19 av 46 skoler i Hordaland oppfyller kravene til godt inneklima.
Les mer..

 
Komplett og godt veiledningsmateriale til opplæringslovens kap.9a om elevenes skolemiljø Skriv ut E-post
onsdag 23. februar 2011 00:59

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sammen sørget for et godt veiledningsmateriale til opplæringslovens kap.9a om elevenes skolemiljø. Dette gjelder både psykososialt- og fysisk miljø.

Sist oppdatert onsdag 23. februar 2011 18:00
Les mer …
 
Astma og allergi på grunn av propylenglykol og glykoletere i innemiljø? Skriv ut E-post
tirsdag 15. februar 2011 23:02

En nylig publisert svensk studie finner at barn som bor i hus med økte nivåer av stoffene propylenglykol og glykoletere, har høyere risiko for astma, rhinitt og eksem. Propylenglykol og glykoletere brukes i mange produkter som mat, kosmetikk, vannbasert maling og rengjøringsmidler. Stoffene er tidligere regnet som trygge. Folkehelseinstituttet mener at den nye studien ikke er tilstrekkelig til å rokke ved dette, men mener samtidig det er viktig å gjøre videre studier for å bekrefte eller avkrefte sammenhengen. Les hele artikkelen på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

 
Barns helse – en salderingspost? Skriv ut E-post
fredag 04. februar 2011 23:59

– Skolebygg er blant de bygningene som forårsaker mest yrkesastma forbundet med forurensning og dårlig inneklima sier Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet Indre Østland. Les artikkelen i VVS-forum.

Sist oppdatert lørdag 05. februar 2011 00:01
 
Mer tilsyn av barnehagene Skriv ut E-post
tirsdag 01. februar 2011 23:31

I en periode med sterk utbygging av barnehager har kommunene økt innsatsen på tilsyn. Det viser en ny rapport fra Kunnskapsdepartementet. – Det er veldig positivt at tiden som brukes på tilsyn av barnehager har økt kraftig med om lag 60 prosent i perioden 2003 til 2010.  Samtidig ser vi at kommunenes dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet er en utfordring som vi må se nærmere på, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Les mer

 

 

 

 
Godt innemiljø for barn Skriv ut E-post
onsdag 19. januar 2011 23:35

Forfatter: Prof. em. Kjell Aas

Godt innemiljø er spesielt viktig for barn!
Denne nettsiden inneholder omtale og veiledninger om innemiljø/inneklima i henholdsvis bolig, barnehage og skole og alle innledes med denne teksten. Her innleder den boligserien.
Se også barnehageserien.

Sist oppdatert søndag 30. januar 2011 11:53
Les mer …
 
Valg av bolig Skriv ut E-post
onsdag 15. desember 2010 23:44

Boligen din er viktig for helsen - og særlig for barns helse. Vi oppholder oss inne i boligen det aller meste av livet vårt.
Boligen bør oppleves hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sunn!

Sist oppdatert søndag 30. januar 2011 11:47
Les mer …
 
Kommentar til "Innendørs luftforurensning ikke så ille som fryktet” Skriv ut E-post
fredag 10. desember 2010 16:44

Studien bak ”Innendørs luftforurensning ikke så ille som fryktet” har ikke undersøkt forurensning fra kilder i innemiljø, men mulige effekter av utendørsforurensning inne.

Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 16:54
Les mer …
 
Vellykket strategikonferanse om astma og allergisykdommer! Skriv ut E-post
onsdag 24. november 2010 00:00

Helsedirektoratet arrangerte i samarbeid med NAAF strategikonferansen "Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer" 17. og 18. november 2010.  Det var 120 påmeldte deltagere.

 

Programmet omhandlet et flertall av de punkter som var beskrevet i Strategiplanen: Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer, 2008-2012.

Link til Strategiplanen

Sist oppdatert tirsdag 21. desember 2010 21:12
Les mer …
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 6 av 9