Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Hvordan virker plastmyknere og muggsopp på våre celler? Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:18

Ny doktorgrad! Torsdag 01. juli 2010 15:27 
Plastmyknere (ftalater) er utbredt i inneluften vår, og sporer av muggsopp kan forkomme der det er fuktskader i innemiljøet. Kirsten E. Rakkestad har i sin ferske doktorgrad påvist at begge disse komponentene kan skade celler i kroppen.

Les mer...

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:31
 
"Passivhus - en helserisiko??" Skriv ut E-post
tirsdag 12. oktober 2010 22:01

Innlegget er skrevet av Jan Vilhelm Bakke, overlege, Phd, Arbeidstilsynet

"Bygninger står for nesten 40% av totalt energiforbruk i Norge. Derfor er det svært viktig å redusere energiforbruket og endre til CO2-nøytrale energibærere. Elektrisk energi bør ikke "svis av" direkte i oppvarming og boligene bør isoleres bedre.

Sist oppdatert lørdag 05. februar 2011 21:38
Les mer …
 
Ærespris for forskning og formidling Skriv ut E-post
onsdag 06. oktober 2010 21:40

Astma- og Allergiforbundets ærespris er tildelt Karin Cecile Lødrup Carlsen og Kai-Håkon Carlsen for pasientrettet virksomhet og omfattende forskningsarbeid gjennom mange år. Prisen ble utdelt under forbundets 50-årsmarkering.
Les mer på Internettsiden til NAAF

 
Nyhet fra lederen Skriv ut E-post
onsdag 15. september 2010 20:57

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmer har lang erfaring arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Det er derfor naturlig at vi har engasjert oss i å formidle saklig og nyttig informasjon om hvorledes man kan sikre barn god helse og et godt innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden. Vi har derfor vært pådriver for at sentrale myndigheter har utgitt å bla. de informasjonshefte som er nevnt under under.

Sist oppdatert fredag 27. mai 2011 10:36
Les mer …
 
Ønsker å fremme barns rett til røykfrihet Skriv ut E-post
mandag 13. september 2010 21:29

[09.09.2010 Helsedirektoratet mener at barns rett til røykfrihet bør fremmes, og den bør gjelde på alle arenaer der barn ferdes. Dersom man innfører en lovregel som forbyr røyking i private hjem og biler vil det være et viktig signal til norske foreldre. En slik lovregel er ikke ment å skulle håndheves av politimyndigheter som de fleste andre lovregler.

Sist oppdatert mandag 13. september 2010 23:04
Les mer …
 
Forfall på grunn av sviktende forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen (FDV) Skriv ut E-post
fredag 10. september 2010 22:04

”  14 år etter ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” og åtte år etter revisjon av Opplæringsloven er det fortsatt minst 40 % av skolene som ikke oppfyller kravene i forskriftene. Forfall på grunn av sviktende forvaltning, drift og vedlikehold av bygningsmassen (FDV) og mangelfull systematikk for kartlegging og kvalitetssikring av inneklima (internkontroll - IK-HMS) er de viktigste årsakene til dårlig innemiljø.

I 2009 ga Arbeidstilsynet 169 pålegg til mer enn halvparten av 111 besøkte kommuner og fylkeskommuner om å forbedre det systematiske arbeidet på disse områdene. Fylkesmannen, KS og Arbeidstilsynet arrangerer konferansen for å fokusere på hvordan kommunene selv best  kan rydde opp og bringe forholdene i orden.”

Sist oppdatert søndag 07. november 2010 22:01
Les mer …
 
Aktive foredragsholdere Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:20

Flere deltagere i NFBIB er aktive som foredragsholdere i møter og konferanser som angår Barns innemiljø og barns rettigheter til dette, også hvordan unngå allergi i miljøet (jfr. NAAFs konferanser om tilsvarende).

Sist oppdatert mandag 30. august 2010 21:29
Les mer …
 
Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven Skriv ut E-post
tirsdag 13. juli 2010 10:42

Kilde: Miljøverndepartementet
"Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der trygge oppvekstmiljø har gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre. Barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Å skape omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldelse blir stadig viktigere.

Sist oppdatert torsdag 29. juli 2010 13:19
Les mer …
 
Godkjenning av skoler og barnehager -om bruk av vilkår og dispensasjon Skriv ut E-post
tirsdag 29. juni 2010 17:06

Artikkel skrevet av Ragnhild Spigseth, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.
Kilde: Fagbladet Miljø & helse


1. Innledning
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager stiller krav om at alle virksomheter skal være godkjent. Etter at godkjenningsordningen ble innført har det i mange kommuner blitt gitt ”midlertidige godkjenninger” og ”godkjenning på vilkår” til virksomheter som ikke oppfyller alle krav i forskriften. Dette er imidlertid en praksis som ikke kan sies å være i tråd med verken kommunehelsetjenesteloven eller forskriften.

Sist oppdatert tirsdag 29. juni 2010 18:04
Les mer …
 
Radon Skriv ut E-post
lørdag 27. februar 2010 15:41

Radon er en kreftfremkallende radioaktiv gass som trenger inn i boligene fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser.  Kreftrisikoen øker med tiden man oppholder seg i gassen og spesielt med samtidig utsettelse for tobakksrøyk.  Det oppfordres derfor til å måle radon i alle boliger, så vel som i barnehager.

Sist oppdatert tirsdag 15. juni 2010 20:51
Les mer …
 
Statusdokument om miljørettet helsevern og skolemiljø Skriv ut E-post
tirsdag 23. november 2010 19:44

Hvordan utvikle og støtte opp under Miljørettet helsevern slik at det blir en troverdig og effektiv aktør for godt fysisk skolemiljø i Norge?

Statusdokument om miljørettet helsevern og skolemiljø utarbeidet for Helsedirektoratet på møte i Oslo 6.-8. september 2010 av Tore Andersen, tidligere senioringeniør, Fylkeslegen i Vest- Agder, Jan Fredrik Kvendbø, tidligere sjefsingeniør, Miljøenheten Trondheim kommune, og Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet.

Sist oppdatert tirsdag 23. november 2010 22:55
 
Finland fronter total røykeslutt Skriv ut E-post
fredag 08. oktober 2010 00:36

07-10-2010Gjennom en ny og radikal tobakkslov vil Finland bli et foregangsland i kampen mot røyking. Loven har som mål at bruk av tobakkprodukter skal opphøre helt.
Les mer i Dagens medisin.

 
Foredragene fra skolekonferansen foreligger nå! Skriv ut E-post
mandag 27. september 2010 21:57

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for skoleanlegg arrangerte 21. og 22. september sin 8. nasjonale konferansen om skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Fredrikstad med 250 deltagere og hadde tittelen "Skoleanlegg for framtiden - fleksible, bærekraftige og tilgjengelige for alle".
Foredragene på skolekonferansen i Fredrikstad kan du laste ned her

Sist oppdatert mandag 27. september 2010 22:08
 
Ungdommer fra FFO i møte med kunnskapsministeren Skriv ut E-post
tirsdag 14. september 2010 20:25

Tirsdag 7. september fikk 11 ungdommer fra FFOs medlemsorganisasjoner, samt seks foreldre, møte kunnskapsminister Kristin Halvorsen til samtaler rundt arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om ungdomsskolen.
Les artikkelen på hjemmesiden til Norges- Astma og Allergiforbund.

 
Nekter å gå på do Skriv ut E-post
fredag 10. september 2010 23:03

Toalettene er så ekle at barna nekter å slutte med bleie i barnehagen.
"Det er urovekkende at de hygieniske forhold i enkelte barnehager og skoler fortsatt er så dårlige at barna vegrer seg for å gå på do.  Dette kan ha direkte helsemessige konsekvenser, da forstoppelse eller manglende rytme i toalettbesøkene sannsynligvis kan følge barnet opp i voksen alder. For de som likevel besøker toalettene, er risiko for infeksjoner en reell bekymring, spesielt hvis de skynder seg ut uten å ta seg tid til håndvask heller. Og utrivelig er det både for de ansatte og barna, og uverdig dagens velferdssamfunn! "

Sist oppdatert mandag 13. september 2010 22:09
Les mer …
 
Skoleluft og helse Skriv ut E-post
mandag 16. august 2010 14:53

Det er ikke vanlig å foreta målinger av inneluften i skoler. I en studie utført i Norge, Sverige, Danmark, Frankrike og Italia har man foretatt målinger av innluften og sett på dette i relasjon til symptomer fra luftveiene hos elevene.

Les artikkelen på Helsebibiloteket.no

 

Sist oppdatert fredag 10. desember 2010 14:39
 
Elevane sitt skolemiljø, kapittel 9a i opplæringsloven Skriv ut E-post
torsdag 15. juli 2010 11:20

 

 

 

 

 

 

Hensikten med denne brosjyren er å gi elever og foreldre informasjon om § 9a i opplæringsloven, om hvilke rettigheter elever og foreldre har.
Brosjyren er utgitt av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Barneombudet, NFBIB og Elevorganisasjonen. NFBIB har bidratt med det faglige stoffet under ”Skolens fysiske miljø” og Eksempler på henstillinger og klager”. Barneombudets bidrag var knyttet til ”Skolens psykososiale miljø”.

 

 

 

 

Sist oppdatert onsdag 15. september 2010 18:45
Les mer …
 
Hvordan virker plastmyknere og muggsopp på våre celler? Skriv ut E-post
torsdag 01. juli 2010 15:27

Ny doktorgrad!
Plastmyknere (ftalater) er utbredt i inneluften vår, og sporer av muggsopp kan forkomme der det er fuktskader i innemiljøet. Kirsten E. Rakkestad har i sin ferske doktorgrad påvist at begge disse komponentene kan skade celler i kroppen.

Les mer...

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:33
 
Så godt som i mål med godkjenningen Skriv ut E-post
tirsdag 15. juni 2010 17:59

NFBIB/Artikkelforfatter: Jan Fredrik Kvendbø, overingeniør ved Miljøenheten i Trondheim Kommune.
Trondheim kommune er så godt som i mål med godkjenningsarbeidet etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Sist oppdatert tirsdag 15. juni 2010 21:47
Les mer …
 
Muggsopper får norske navn Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:21

Mycoteam har i en pressemelding 11. mars 2010 lansert norske navn for muggsopper. Muggsoppene er vanligste symptom på fuktskader, men har hittil hatt vanskelige latinske navn. De nye navnene beskriver muggsoppene på en måte som kan gjøre det lettere å omtale dem for de fleste. Dels gjelder det utseende, dels helsefare, dels voksested og egenskaper. Her er lenken til pressemeldingen der de latinske og norske navn er oppført. Les mer...


Fuktbrosjyre

Takket være bidrag fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering, UNI Fondet, Kunnskapsdepartementet og Helsedirektoratet har det vært mulig for NFBIB å utarbeide og utgi dette informasjonsmateriellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ellers i Faktaheftet 'Forebygge og utbedre fuktskader' under fanen Hjem, eller Informasjonsmateriell Arkiv.

Les mer

Sist oppdatert onsdag 01. februar 2012 23:49
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 7 av 9