Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Uproff håndtering av fuktskader Skriv ut E-post
lørdag 05. juni 2010 23:01

Arbeidstilsynet får ganske mange meldinger fra leger om astma og andre luftveisproblemer hos ansatte som arbeider i lokaler med fuktskader. Meldingene forteller at det ofte tar påfallende lang tid, måneder og år, fra fuktskaden oppstår, eller fra folk blir syke, og til noe blir gjort.
Les hele artikkelen i fagbladet Arbeidervern.

Sist oppdatert fredag 11. juni 2010 11:07
 
Bakteriefylte lesesaler Skriv ut E-post
torsdag 20. mai 2010 17:21

"Bergen (NTB): Lesesalene ved Universitetet i Bergen har ti ganger større konsentrasjon av bakterier enn de ansattes kontorer. Studentpolitikerne er oppgitt over resultatene som kom fram etter at prøver av luften i seks lesesaler og to kontorer ble analysert på oppdrag fra Studvest."  Les mer..

Sist oppdatert tirsdag 25. mai 2010 15:40
 
Disputas: Innemiljø og astma hos barn Skriv ut E-post
fredag 07. mai 2010 18:52

"The indoor environment and childhood allergic disease; the importance of allergens and microbial components"

Sammendrag: Innemiljø og astma hos barn

Cand. scient. Randi Jacobsen Bertelsen har i sin doktorgrad vist en sammenheng mellom nivået av katteallergen i husstøv ved 2 års alder og økt risiko for astma ved 10 år for barn i ”Miljø- og barneastma studien” i Oslo. Videre har hun funnet at astma hos barna sjelden førte til at familiene unngikk kjæledyr i hjemmet.

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
Les mer …
 
Utfordringer i primærforebygging av allergisk sykdom Skriv ut E-post
tirsdag 04. mai 2010 18:35

Barneallergistudien i Trondheim
Torbjørn Øiens doktorgradsarbeid

Det har vært en betydelig økning i forekomsten av allergiske sykdommer som astma, høysnue og eksem blant barn de siste 30-40 år. Forekomsten av luftveisplager og atopi blant barn i Aberdeen har blitt undersøkt med spørreskjema gjennom 35 år.

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
Les mer …
 
Plastmykgjørere (ftalater) og plast er overalt. Helserisiko for barn! Skriv ut E-post
fredag 16. april 2010 23:03

NFBIB/Artikkelforfatter: Marianne Hanneborg Aas, spesialist i barnesykdommer

Ftalater utgjør en stor gruppe kjemiske forbindelser som først og fremst er i bruk som tilsetning i plastprodukter, primært nødvendig i PVC plast, for å gjøre dem mykere, derav betegnelsen plastmyknere (mykgjørere) for stoffgruppen.  De er fettløslige og går lett over fra plast til fettstoffer som kommer i berøring med disse, f.eks. fete matvarer.

Sist oppdatert tirsdag 11. mai 2010 20:44
Les mer …
 
Alta kommune gjør informasjon tilgjengelig! Skriv ut E-post
mandag 15. mars 2010 23:00

Faktaheftene som Helsedirektoratet har gitt ut i samarbeid med NFBIB er nå lagt ut på nettsidene til Alta kommune.
Les mer.
Faktaheftene er også lett tilgjengelige via våre nettsider som henter originalene som er arkivert i Helsedirektoratet.

Sist oppdatert tirsdag 16. mars 2010 00:43
 
Lønnsomt astmaprogram i Finland Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:20

Jan Vilhelm Bakke har tilpasset artikkelen websiden.

Lønnsomt astmaprogram i Finland
I Finlands astmaprogram 1994-2004 har god behandling og kontroll med astma (sekundær-prevensjon) ført til redusert sykelighet, mindre uførepensjon, utstøtning og kostnader for samfunnet tross 50 % økning av astma i samme periode (Haahtela et al 2006).

 

Sist oppdatert tirsdag 09. mars 2010 21:47
Les mer …
 
Definisjon på innemiljø Skriv ut E-post
onsdag 10. februar 2010 21:25

Innemiljø defineres (modifisert etter WHOs definisjoner) som de fem inneklimafaktorer med tillegg av estetiske og psykososiale forhold.

Sist oppdatert onsdag 03. mars 2010 22:45
Les mer …
 
Barnehageserien* Skriv ut E-post
søndag 28. februar 2010 00:11

Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem (1) står det  "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en mannssak + en samfunnssak + en helsesak".  Og "Uten barnehagen stopper Norge."

(1) Tilley, H R, & Aas K: Astma, allergi, eksem hos småbarn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole. Norges Astma- og Allergiforbund 2003. ISBN 82- 91155-05-4.

Mange barn trenger barnehage. Mange foreldre trenger barnehage.

*Teksten til Barnehageserien er utarbeidet av Kjell Aas og originalen finnes i Kunnskapsbanken på NFBIBs tidligere nettsider, men skal etterhvert oppdateres og overføres til NFBIBs nye nettsted.

Varden barnehage i Larvik. Foto John Nilsen Larvik kommunale Eiendomsforetak

 

Sist oppdatert tirsdag 24. april 2012 22:18
Les mer …
 
Mineralull for god isolasjon og akustikk – til skade og gavn i innemiljø Skriv ut E-post
mandag 07. desember 2009 11:29

Artikkelen er skrevet av Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

Materialer av stein og glassull (MMMF = man-made mineral fibres) brukes blant annet til isolasjon av bygninger og i klimainstallasjoner, i senkede himlinger for å skape god akustiske forhold og i støyfeller i ventilasjonsanlegg for å dempe viftestøy. God isolasjon og akustikk er nødvendig for å skape godt innemiljø.

Mineralull kan skape innemiljøproblemer også i skoler og barnehager hvis det ikke er godt isolert mot rommene, eller de har vært utsatt for fukt.

Sist oppdatert tirsdag 02. mars 2010 21:22
Les mer …
 
Tepper gir utrygt inneklima Skriv ut E-post
torsdag 03. juni 2010 22:52

Tepper gir utrygt inneklima.
Det er kritikkverdig at teppebransjen stadig fremsetter udokumenterte påstander om at tepper ikke lenger representerer noe problem for inneklimaet.

Sist oppdatert mandag 07. juni 2010 10:04
Les mer …
 
Kattehold kan gi astma Skriv ut E-post
onsdag 19. mai 2010 22:11

Barn som eksponeres for katteallergen i husstøv når de er to år gamle har økt risiko for å få astma når de er fylt ti. Astmautviklingen medfører likevel sjelden at foreldrene unngår kjæledyr i hjemmet. Dette er blant funnene i en fersk doktorgradsavhandling fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Les mer..

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
 
Folkehelserapporten 2010 Skriv ut E-post
fredag 07. mai 2010 18:37

Kroniske sykdommer er dagens store folkehelseutfordring
Publisert 06.05.2010 , oppdatert: 07.05.2010, 10:17
For 100 år siden var det smittsomme infeksjonssykdommer og tuberkulose som tok tusenvis av norske liv. I dag er det kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, psykiske helseproblem, diabetes, lungesykdom og muskel- og skjelettsykdommer som er de store utfordringene for folkehelsen her i landet. Folkehelseinstituttet beskriver status for helsetilstanden vår i rapporten ” Folkehelserapport 2010 - Helsetilstanden i Norge”.


Les rapporten i pdf-versjon.

 

Sist oppdatert fredag 07. mai 2010 18:38
 
TID FOR HANDLING! Skriv ut E-post
mandag 26. april 2010 22:27

NFBIB FORESLÅR NÅ EN NASJONAL DUGNAD FOR Å GI ALLE BARN I NORSKE SKOLER ET FYSISK INNEMILJØ SOM KAN GODKJENNES AV HELSEMYNDIGHETENE I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV OG FORSKRIFT

Forskriften ble ut gitt av Sosial- og helsedepartementet, med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven. Formålet er i § 2: ”å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.” Dette er viktig for alle barn – og det burde være en selvfølge at alle skoler og barnehager kunne etterkomme dette kravet i dag.

Sist oppdatert onsdag 28. april 2010 20:02
Les mer …
 
Nok en skole med nedprioritering av elevenes helse! Skriv ut E-post
torsdag 08. april 2010 19:56

Nok en skole med nedprioritering av elevenes helse!  Skal kommuneøkonomien føre til prioritering av kulturhus fremfor skoler med store inneklimaproblemer som rammer både elever og ansatte? 

Sist oppdatert fredag 09. april 2010 17:25
Les mer …
 
3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav Skriv ut E-post
lørdag 13. mars 2010 12:15

493 skoler er ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Se hele lista her. Nesten 500 skoler oppfyller ikke kravene om godt inneklima, gode sanitære forhold og tilfredsstillende rengjøring og vedlikehold.

Sist oppdatert onsdag 30. juni 2010 13:55
Les mer …
 
Miljøorientert kravspesifikasjon for barnehage Skriv ut E-post
tirsdag 02. mars 2010 22:49

Miljøorientert kravspesifikasjon for barnehage er et nytt webbasert verktøy som styrer, verneombud, ansatte og foreldre/SU kan benytte ved større og mindre byggeprosjekt.
Ved hjelp av fagstoffet som finnes på weben, kan skolen lage sin egen prosjektperm som vektlegger inneklima, helse, miljø og sikkerhet.

Sist oppdatert tirsdag 02. mars 2010 23:04
Les mer …
 
Arbeidstilsynet prosjekt i skolesektoren 2008-2011 Skriv ut E-post
søndag 28. februar 2010 16:39

”Med skolen som arbeidsplass” er Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot offentlige og private grunnskoler og videregående skoler. Skoleeieres og skolenes systematiske HMS-arbeid for å forebygge sykefravær og utstøting ble kontrollert. Organisatoriske og psykososiale forhold og inneklima har hatt spesielt fokus. I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet totalt 538 tilsyn i skolesektoren over hele landet, 418 ble gjennomført på skolenivå og 120 på skoleeiernivå. Hver besøkte skoleeier har gjennomsnittlig hatt tilsyn i 3-4 av sine underliggende skoler. Enkeltstående privatskoler er også besøkt.   

Sist oppdatert søndag 07. mars 2010 21:17
Les mer …
 
Kravspesifikasjon ved bygging og rehabilitering Skriv ut E-post
fredag 26. februar 2010 16:30

Miljøorientert kravspesifikasjon for skole er et nytt webbasert verktøy som rektor, verneombud, ansatte, FAU/SU og elever kan benytte ved større og mindre byggeprosjekt.
Ved hjelp av fagstoffet som finnes på weben, kan skolen lage sin egen prosjektperm som vektlegger helse, miljø og sikkerhet.

Sist oppdatert fredag 26. februar 2010 17:37
Les mer …
 
Godt inneklima for spedbarn Skriv ut E-post
onsdag 24. februar 2010 23:40

Faktaheftet gir gode råd til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet. Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet.

Faktaheftet gir gode råd til nybakte foreldre om inneklima i babyrommet. Det er store forventninger når en venter barn, og foreldre ønsker å legge til rette for en best mulig start i livet. Godt inneklima er spesielt viktig for de minste barna.

Vedlegg:
Last ned denne filen (FORELDREnysept2011.pdf)godt inneklima for spedbarn[ ]2914 Kb
Sist oppdatert lørdag 21. januar 2012 01:36
Les mer …
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 8 av 9