Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Nasjonale konferansen om barnehage - og skoleanlegg. Skriv ut E-post
fredag 26. september 2014 21:39

Rådgivningstjenesten for barnehage - og skoleanlegg arrangerte 24. og 25. september den årlige, nasjonale konferansen om barnehage - og skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Bergen med 250 deltagere og hadde tittelen "Fremtidsrettede læringsarenaer". Her kan du laste ned foredragene.

Sist oppdatert fredag 31. oktober 2014 16:39
 
Analyse av innemiljøallergener Skriv ut E-post
lørdag 16. august 2014 18:23

Folkehelsa tilbyr allergenanalyser i innemiljø for kommunehelsetjenesten. Allergi mot faktorer i innemiljøet er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn. Folkehelseinstituttet tilbyr kommunehelsetjenesten måling av allergener fra husstøvmidd, hund og katt i støvprøver fra innemiljøet.
Les mer...

Sist oppdatert lørdag 16. august 2014 18:26
 
NFBIB har hatt sitt første fagmøte og Årsmøte Skriv ut E-post
fredag 16. mai 2014 12:43

NFBIB har hatt sitt første fagmøte og Årsmøte med valg etter at de gikk inn i Tekna.

Møtet ble holdt i Ingeniørenes hus 8. mai og hovedtemaet var nye utfordringer i barns innemiljø.

Referat ligger i vedlegg (rekkefølge nedenfra og opp) og  foredragene kan lastes ned fra hjemmesiden til Tekna.

Vedlegg:
Last ned denne filen (NFBIB-Årsmøte-referat-valg-2014.pdf)NFBIB, valg[NFBIB, valg]185 Kb
Last ned denne filen (NFBIB-hovedinnlegg-tabell.pdf)Hoveddiskusjonen-innemiljø[Hoveddiskusjonen-innemiljø]272 Kb
Last ned denne filen (NFBIB-Møtereferat-faginnlegg-08 05 14-oppdatert.pdf)Møtereferat - faginnlegg[Møtereferat - faginnlegg]528 Kb
Sist oppdatert mandag 19. mai 2014 12:48
 
"Nytt og flott sikrer ikke godt inneklima i skolen! " Skriv ut E-post
torsdag 13. mars 2014 21:23

Ekspertene sliter med å fikse inneklimaet på landets dyreste skole: 29 grader i klasserommet. Dårlig luft. Hodepine og konsentrasjonsproblemer.

Les hele artikkelen her.

Sist oppdatert fredag 14. mars 2014 00:11
 
Dårlig inneklima på flere skoler Skriv ut E-post
fredag 17. januar 2014 17:22

Utdanningsforbundet krever forbedringer av inneklimaet i skolene etter at ny kartlegging viser forverring.
Les hele artikkelen her...

 
Midler i sprayform er verst Skriv ut E-post
lørdag 11. januar 2014 23:27

- Blir det rent uten vann og kjemikalier? Hva er rent, spurte Knut R. Skulberg, lege og førsteamanuensis ved Høgskolen i på Inneklimadagen forrige uke.

Godt renhold gir mindre helseplager, viser mange undersøkelser, ifølge Skulberg. Samtidig kan renhold gi helseskader, ved for høy eksponering av kjemikalier.

Les hele artikkelen i Aftenposten.

 
Inneklima i norske skoler Skriv ut E-post
mandag 21. oktober 2013 21:09

Resultatene etter to års intensiv satsing på inneklima er nedslående. Hele ni av ti kommuner har fått krav om forbedringer.

- Nå må kommunene som arbeidsgivere ta ansvar for å få gode og levende systemer på plass. Og de må jevnlig kontrollere at systemene etterleves. Fremdeles gjenstår mye arbeid for å sikre et tilfredsstillende inneklima i skolesektoren, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Til sammen er det gjennomført tilsyn i 143 kommuner og 301 skoler i 2011 og 2012.
Last ned rapporten.

Sist oppdatert søndag 12. januar 2014 00:47
 
Fra pålegg til handling i Bergen kommune Skriv ut E-post
fredag 20. september 2013 14:19

«Bergen kommune har lagt ut informasjon på sine nettsider om at alle påleggene fra Arbeidstilsynet nå er oppfylt. Arbeidstilsynet mener at Bergen kommune nå har oppfylt påleggene som tilsynet har kommet med når det gjelder inneklimaet for ansatte i skolene. Det betyr likevel ikke at arbeidet er ferdig. Forutsetningen er at arbeidene som nå er planlagt fortsetter og blir gjennomført.

Fra nettsiden er det lenker til Arbeidstilsynets pålegg, korrespondanse og brevet om at pålegget er oppfylt med de aktuelle betingelsene. Denne saken kan være svært lærerik å studere både for kommuner, andre byggeiere, tilsynsmyndigheter, partene og mange andre interessenter». Les artikkelen på nettsiden til Bergen kommune.

Sist oppdatert fredag 20. september 2013 14:36
 
Det blir ikke billigere av å utsette Skriv ut E-post
tirsdag 10. september 2013 18:27

Kommunen har som både huseier og arbeidsgiver ansvar for å ha gode systemer og rutiner som sikrer et godt inneklima. Arbeidstilsynet fører tilsyn med de ansattes arbeidsmiljø, og et godt inneklima for arbeidstakerne vil også være et godt inneklima for elevene. Les artikkelen i Bergens Tidende.

 
Velkommen som medlem i NFBIB! Skriv ut E-post
lørdag 03. august 2013 22:36

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) skal omorganiseres. Vi ønsker i den forbindelse å invitere alle som ønsker å gjøre en innsats for å bedre barns innemiljø til å kontakte oss for gratis medlemskap.

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i bygg, medisin, hygiene, teknologi, juss, miljørettet helsevern og forvaltning. Vi ser det som vår oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn, og skape et helsefremmende innemiljø i bolig, barnehage og skole.

For å nå et bredere publikum har vi fra 1/1-2013 gått inn som tilknyttet forening i Tekna. Vi ønsker å inkludere alle fagområder og forvaltninger som berører barns innemiljø. Har du interesse for å gjøre en innsats for barns innemiljø?

Les mer …
 
Fukt i bygninger – hva koster det? Skriv ut E-post
onsdag 27. august 2014 22:58

Overlege Jan Vilhelm Bakke har publisert en fagartikkel i VVSforum  24.08.2014. I Norge har omtrent 75 prosent av skadene ved bygg etter overtakelse sammenheng med fuktighet fra for eksempel lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller frostskader. Kostnadene til utbedring er anslått til 5-6 milliarder kroner per år. Fuktproblemer og fuktskader er sammen med røyking viktigste årsak til inneklimaproblemer.
Les artikkelen i VVSforum.

Sist oppdatert onsdag 27. august 2014 22:59
 
Inneklimadagen 2014 Skriv ut E-post
mandag 30. juni 2014 20:58

Krafttak for et bedre skolemiljø -Rehabilitere eller bygge nytt.
Inneklimadagen 2014 er et samarbeid mellom Astma- og Allergiforbundet (NAAF), Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK), Utdanningsdirektoratet, Arbeidstilsynet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) og Helsedirektoratet.

Her kan du laste ned programmet og melde deg på!

Sist oppdatert mandag 30. juni 2014 20:59
 
Fagmøte i NFBIB 8. mai Skriv ut E-post
fredag 21. mars 2014 15:18

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) inviterer til fagmøte og årsmøte. Fagmøtet vil se nærmere på nasjonale helsemessige og tekniske utfordringer i bolig, barnehage og skole. Møtet er avholdt, men programmet kan sees her. Les mer.

Sist oppdatert mandag 19. mai 2014 12:50
 
Utdanningsforbundet krever forbedringer Skriv ut E-post
onsdag 29. januar 2014 16:37

230.000 skolebarn går på skoler som kan ha dårlig inneklima eller manglende vedlikehold viser en ny kartlegging av skolene i Norge gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Les heleartikkelen i VVSforum

 
VVS aktuelt.no skriver om Inneklimadagen Skriv ut E-post
lørdag 11. januar 2014 23:33

Samstemt om inneklima
12.10.13: ”Folkehelse hjemme” var temaet for Inneklimadagen 2013. Forelesere og fagpanel var skjønt enig om èn ting; Det finnes mange risikofaktorer ved et dårlig inneklima, men problemet er å kunne peke direkte på årsakssammenhenger når folk får helseproblemer.
Les hele artikkelen om Inneklimadagen 2013 som er skrevet av Bjørn Laberg.

Sist oppdatert mandag 13. januar 2014 23:48
 
Helserådet - tema inneklima Skriv ut E-post
lørdag 11. januar 2014 23:01

Bakgrunnen for utgivelse var Inneklimadagen som ble holdt i Helsedirektoratet 24. oktober i år, men også mye mottatt stoff framedlemmer av Helsedirektoratets referansegruppe for inneklima den siste tiden.
Helserådet,spesialnummer om inneklima

Vedlegg:
Last ned denne filen (helseradet-23-13_Inneklima.pdf)Helserådet[Spesialnummer om inneklima]6045 Kb
Sist oppdatert lørdag 11. januar 2014 23:16
 
Senk temperaturen til 14 grader! Skriv ut E-post
fredag 20. september 2013 14:35

Inneklimaeksperter mener nordmenn har det altfor varmt innendørs. Ifølge Folkehelseinstituttet er 14 grader ideell temperatur på soverommet. Les hele artikkelen på NRK.no

 
Tid for å sjekke boligventilasjonen Skriv ut E-post
mandag 16. september 2013 10:23

Sommeren er på hell, og det er på tide å gjøre boligen klar for høst og vinter. Aner du ikke hvor du skal starte, kan det være lurt å sjekke lufteanlegg, avtrekk og vifter i boligen din, for der kan det ha samlet seg ganske mye rart i løpet av sommeren.
Les hele artikkelen på NRK.no

 
Inneklimadagen 2013 Skriv ut E-post
mandag 12. august 2013 13:26

Dato: 24. oktober
Tidspunkt: 09:00–16:00
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmeldingsfrist: 01.10.2013

For hvem:
•Personer som jobber med miljørettet helsevern og  kommunehelsetjenesten.
•Byggteknisk personell i kommunene.
•Personer som har ansvar for drift og forvaltning av boliger.
•Rådgivende ingeniører og arkitekter.
•Alle med interesse for godt inneklima.

Les programmet, og meld deg på!

Sist oppdatert mandag 12. august 2013 13:28
 
En gladnyhet for NFBIB Skriv ut E-post
fredag 28. juni 2013 22:19

NFBIB registrerer med glede satsningen på barns innemiljø med nye 15 milliarder til oppussing og oppgradering av eksisterende skolebygg de neste fem årene. Det skal skje gjennom å øke dagens ordning med rentekompensasjon for skolebygg.

Sist oppdatert lørdag 03. august 2013 22:37
Les mer …
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 2 av 9