Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/fagsjef inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!

Her finner du snarvei til fakta om fuktskader, luftfuktighet innevårt fuktprosjekt, nyttige faktahefter, brosjyrer og bøker.

NB! På årsmøtet i 2016 ble det foretatt endring i vedtektene.
Oppdatert 24.06.2016


Rapport 2009:2 "Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase," Skriv ut E-post
søndag 29. januar 2012 20:57

"Miljø og helse" er en omfattende kunnskapsbase som også omhandler de fleste innemiljøproblemer.
Den foreligger som e-bok på følgendelenke til Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelsa).

 
Luftfuktighet inne - anno 2011 Skriv ut E-post
lørdag 28. januar 2012 22:55

Av Kjell Aas. 

Luftfuktighet (RF%) inne i forhold til den i uteluft
(For tema som det ofte kommer spørsmål om, er det lagd dokument med ”anno” der svarene på de aller fleste spørsmålene er sammenfattet. Anno-dokumenter lages også for noen tema som er under utvikling slik at en kan forvente ny kunnskap. De kontrolleres årlig for evt. oppdatering – med nytt årstall.)
Det kommer mange spørsmål om luftfuktighet og måling av det inne. Derfor lages dette som et "anno-dokument".

Sist oppdatert mandag 06. februar 2012 17:25
Les mer …
 
Fukt i boligen, et utbredt problem. Skriv ut E-post
lørdag 21. januar 2012 20:20

Dagbladet hadde en to-siders artikkel om fuktskader i boliger i sitt nummer torsdag 19. jan 2012.  Der var det bl.a. en sjekkliste for fuktrisiko i boliger, referert til NFBIB. Sjekklisten er utarbeidet av Kjell Aas og finnes på nettstedet Allergiviten.

Sist oppdatert lørdag 21. januar 2012 20:26
 
Inneklimadagen 2012 Skriv ut E-post
tirsdag 03. januar 2012 22:05

Vil vi ha helsevennlige bygg?

Inneklimadagen 2012 er et samarbeid mellom NAAF (Astma- og Allergiforbundet) og Helsedirektoratet.

Dato: 13. februar
Tidspunkt: 09:00–16:00
Sted: Auditoriet i Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo
Påmeldingsfrist: 01.02.2012

Nytt om normer, veileder, samfunnsøkonomi, lavenergihus m.m.

Helsevennlige bygg:

  • Nye faglige normer for inneklima
  • Samfunnsøkonomiske kostnader av dårlig inneklima
  • Blir helse ivaretatt i dagens energipolitikk?
  • Hvordan får vi bedre inneklima i skolebyggene?

Last ned programmet, og meld deg på!

Sist oppdatert onsdag 18. januar 2012 14:46
 
Tro og tvil om verdien av nye ”tette bolighus” i et folkehelseperspektiv Skriv ut E-post
fredag 11. november 2011 21:07

Skrevet av Tore Andersen, leder i NFBIB.
I forbindelse med høring av forslag til endringer i Plan- og bygningsloven er det blitt diskusjoner om dagens tetthetskrav og ventilasjonsluftmengder for bolighus. NFBIB er ikke høringsinstans, men det har vært en god intern diskusjon innen forumet.

Sist oppdatert lørdag 12. november 2011 21:55
Les mer …
 
Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Skriv ut E-post
lørdag 05. november 2011 22:55

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til

de enkelte bestemmelsene. Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget

24. juni 2011, og trer i kraft fra 01.01.2012

I forslag til ny lov om folkehelsearbeid får kommunene plikt til forebygge sykdom. - Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Les mer...

Sist oppdatert lørdag 05. november 2011 23:12
 
Sverting av vegger og tak - kan være "Heksesot" Skriv ut E-post
fredag 30. september 2011 20:56

Blir nymalte vegger sorte med et klebrig belegg? Dette rammer særlig boliger med lite ventilasjon, etter maling med vanntynnbare malinger.  Mycoteam og Nilu har nå funnet ut hva dette skylles. En har ikke kjente helseeffekter forbundet med heksesot, men er det betydelig luftforurensning inne, kan selvsagt det alene gi luftveisirritasjon. Folkehelseinstituttet har vurdert om heksesot kan være helseskadelig.

Se også : "Heksesot" skjemmende, men ufarlig, kan skyldes maling.

Mycoteam har opprettet en egen side med den siste kunnskapen og informasjonen om heksesot.
Last ned hele rapporten.

Det er nå kommet på markedet vanntynnbar maling som ikke inneholder de aktuelle stoffer.

Sist oppdatert onsdag 05. oktober 2011 22:23
 
Utdanningsdirektoratets konferanse om skoleanlegg i september 2011 Skriv ut E-post
fredag 23. september 2011 23:49

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for skoleanlegg arrangerte 20. og 21. september sin 9. nasjonale konferanse om skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Trondheim med 300 deltagere og hadde tittelen "Fysisk læringsmiljø".

Foredragene på konferansen kan du lese ved å følge lenken: http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no 

 

 

Sist oppdatert fredag 23. september 2011 23:56
 
Nytt om teppegulv i skolebygg Skriv ut E-post
mandag 20. juni 2011 12:46

Bruk av teppegulv i skoler har noen fordeler spesielt når det  gjelder akustikk, men risikoen for uheldige helseeffekter først og fremst hos astmatikere og allergikere gjør at det ikke bør være første valg. Folkehelseinstituttet (Fhi) har gjort en vurdering av nyere dokumentasjon av teppebelegg, inklusive plastbaserte teppebelegg, og konkluderer med at varsomhet bør utvises.

Les mer om vurderinger på linkene nedenfor:

Sist oppdatert lørdag 12. mai 2012 21:43
 
Inneklima i offentlige bygg på dagsorden. Skriv ut E-post
lørdag 07. mai 2011 00:01

Arbeidstilsynet starter i mai tilsyn med inneklima i skoler. Et godt inneklima er en forutsetning for å unngå helseplager.
Les mer... >>

Sist oppdatert lørdag 07. mai 2011 00:04
 
Forebygge og utbedre fuktskader i boliger Skriv ut E-post
søndag 29. januar 2012 00:08

Oversiktlig brosjyre om fuktskader og forebygging.

Fuktskader i våre bygg og de helseproblemer dette medfører for beboerne, har vært kjent gjennom historien. I de senere årene har denne problematikken på ny fått stor aktualitet pga. tette bygninger, stor fuktproduksjon og feil i bygge- og driftsprosessen.

Sist oppdatert tirsdag 14. februar 2012 21:55
Les mer …
 
Gode råd om å forebygge og utbedre fuktskader i boligen Skriv ut E-post
fredag 27. januar 2012 21:29

Fuktskader i våre bygg og de helseproblemer dette medfører for beboerne, har vært kjent gjennom historien. I de senere årene har denne problematikken på ny fått stor aktualitet pga. tette bygninger, stor fuktproduksjon og feil i bygge- og driftsprosessen. Erfaringer i dag viser også at det er en sammenheng mellom fuktskader og muggsoppvekst i bygninger og forekomst av diffuse inneklimaplager, astma og allergier. Ved å følge anbefalingene i denne brosjyren kan du oppdage og forhindre mange fuktskader på et tidlig tidspunkt.
Last ned fuktbrosjyren.

Sist oppdatert onsdag 01. februar 2012 17:03
 
Skoler stenges pga dårlig inneklima Skriv ut E-post
tirsdag 17. januar 2012 12:05

48 skoler er helt eller delvis stengt siste ti år
De siste ti årene er bygninger og rom ved 48 skoler i Norge stengt på grunn av helsefare. Ti av disse er i Hordaland. Bergens tidende viser en rekke eksempler på hvorfor undervisningsrom ble stengt i kortere eller lengre tid av Arbeidstilsynet pga helsefarlig inneklima. Dette kunne vært unngått med tidlig vedlikehold og kunnskap om hvordan et helsemessig forsvarlig inneklima i skoler bør være.

Les mer...

Sist oppdatert tirsdag 17. januar 2012 18:00
 
Har du det for varmt? Skriv ut E-post
torsdag 24. november 2011 11:46

Sjekk om du har det for varmt. Det kan gi hodepine, og mange blir slimete og uvel. Vedkubber blir stablet inn i boder og garasjer. Nye panelovner og varmepumper installeres. Vi gjør alt for å stenge kulda ute. Men hvor varmt skal vi ha det i stua? Går det an å ha det for varmt?
Barnelege Marianne Hanneborg Aas er medlem i NFBIB, og du kan lese hele intervjuet i Dagbladet. no 21.11.2011.
I nettstedet Foreldre & barn kan du lese artikkelen "Få friskere barn med riktig innetemperatur".

Sist oppdatert torsdag 24. november 2011 20:25
 
Ren og ryddig byggeprosess viktig for inneklima Skriv ut E-post
onsdag 09. november 2011 15:51

Sigurd Hoelsbrekken, Bygningsteknisk Etat (BE) har skrevet om ”Ren og ryddig byggeprosess viktig for inneklimaet”. Formålet med rent bygg er å sikre et godt inneklima. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for en ryddig arbeidsplass, hvor materialene lagres tørt, skjerming av fuktfølsomme materialer mot nedbør, uttørking av fukt, og ikke minst lukke bygningen i tidlig fase slik at nedbør ikke kommer inn. Les hele artikkelen.

 

Sist oppdatert fredag 11. november 2011 22:36
Les mer …
 
Sliten skole? Skriv ut E-post
mandag 03. oktober 2011 22:15

Gjør noe med det!

Veiledning for et bedre fysisk innemiljø
på skolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert lørdag 05. november 2011 21:41
Les mer …
 
NY bok, Miljøhemming, en skjult funksjonshemming Skriv ut E-post
torsdag 29. september 2011 21:06

Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Det er en funksjonshemming på like linje med bl.a. bevegelseshemming. Les mer...

Sist oppdatert torsdag 29. september 2011 21:08
 
Astma pga jobben må forebygges ved klimatiltak Skriv ut E-post
onsdag 22. juni 2011 19:55

Det kommer stadig bekreftelse på at luftforurensinger på jobben, såvel i skoler, institusjoner og industri som i landbruket øker risikoen for utvikling av astma og KOLS. Følgende to artikler fra Arbeidervern gir mer informasjon om dette.
Les mer:
1) Bakke JV. Bønder må puste inn færre forurensninger.
2) Bakke JV. Uten klimatiltak blir astma verre på jobben.

Sist oppdatert onsdag 22. juni 2011 20:09
 
”Dårlig drift og vedlikehold av skoler er ofte viktigste årsak til dårlig inneklima.” Skriv ut E-post
tirsdag 24. mai 2011 22:01

Norske kommuner mangler evne og vilje til å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av offentlige bygg. Det gir dårlig arbeidsmiljø og kan helt slå ut de av oss som plages med astma, allergi og overfølsomme luftveier.
Les hele artikkelen på Arbeidstilsynets nettsider.

Sist oppdatert tirsdag 24. mai 2011 22:20
 
Retningslinjer for tilsyn av førskoler i Sverige. Skriv ut E-post
tirsdag 03. mai 2011 08:00

Her er mange nyttige råd og lenker som ikke avviker mye fra det vi anbefaler her i Norge også. Det er først og fremst beregnet på tilsyn av førskoler/barnehager, men aktuelt for alle som ønsker et godt innemiljø for barna.
Les mer.

Sist oppdatert tirsdag 03. mai 2011 08:08
 
«StartForrige123456789NesteSiste»

Side 5 av 9