Home
INNSPILL TIL NY VEILEDER ”MILJØ OG HELSE I SKOLEN” Skriv ut E-post
fredag 07. juni 2013 13:16

Veilederen skal erstatte tidligere veileder til ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.” Hensikten er å få en oppdatert veiledning til denne forskriften som ble gjort gjeldene fra 1.1.1996.

Helsedirektoratet har valgt å lage en veileder for skolen, og en egen veileder for barnehager. Det kan være et klokt valg som NFBIB vil støtte.
Les hele høringssvaret i vedlegget.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Skoleveileder høring_NFBIB.pdf)Skoleveileder høringssvar[ ]189 Kb