Home
En gladnyhet for NFBIB Skriv ut E-post
fredag 28. juni 2013 22:19

NFBIB registrerer med glede satsningen på barns innemiljø med nye 15 milliarder til oppussing og oppgradering av eksisterende skolebygg de neste fem årene. Det skal skje gjennom å øke dagens ordning med rentekompensasjon for skolebygg.

For NFBIB er det viktig at kommunene i denne perioden prioriterer de dårligste skolene først. Utgangspunktet for prioriteringen må være at:

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.(Opplæringslovens kapittel 9a)

NFBIB mener at tiden er overmoden for at dette blir respektert av kommunene og andre skoleeiere!

Det er lovende at regjeringspartiet foreslår at pengene brukes til oppgradering og oppussing av eksisterende bygg – i motsetning tidligere tilsvarende finansieringsordning som i stor grad ble benyttet til nybygg av skryteskoler.

NFBIB oppfordrer nå alle beslutningstakere og gode krefter til å stå samlet i målsettingen om å gi alle elver et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Pressemelding fra AP:

Varsler betydelige investeringer i skole og helse

– Arbeiderpartiet vil investere massivt i skoler og sykehus de neste årene framfor skattekutt, sier partileder Jens Stoltenberg og sentralstyremedlemmene Jonas Gahr Støre og Trond Giske i dag.

Arbeiderpartiet vil bruke fellesskapets penger på elever og lærere, de som blir syke og de som trenger pleie og omsorg, ikke milliarder i skattekutt til de rikeste.

Under en pressefrokost på Youngstorget i dag presenterte Jens Stoltenberg, Trond Giske og Jonas Gahr Støre nye konkrete planer for hvordan det skal skje.

Investere i skolebygg

Investeringer i gode skolebygg er nøkkelen til et godt arbeidsmiljø for elever og lærere. Arbeiderpartiet vil derfor bruke 20 milliarder kroner til oppussing og oppgradering av skolebygg de neste fem årene. Det skal skje gjennom å øke dagens ordning med rentekompensasjon for skolebygg, og inkluderer de 5 milliardene som gjenstår på ordningen.

Arbeiderpartiet innførte ordningen for 12 år siden. 1.300 skoler har blitt bygd eller pusset opp ved hjelp av den. Den nye satsingen gir rom for støtte til oppussing og oppgradering av minst 1.000 skolebygg de neste fem årene.

– Dette er et formidabelt løft for den norske fellesskolen, understreker Giske.

Publisert: 25.06.2013

Sist oppdatert lørdag 03. august 2013 22:37