Home
Aktuell forskning


Hvordan virker plastmyknere og muggsopp på våre celler? Skriv ut E-post
torsdag 01. juli 2010 15:27

Ny doktorgrad!
Plastmyknere (ftalater) er utbredt i inneluften vår, og sporer av muggsopp kan forkomme der det er fuktskader i innemiljøet. Kirsten E. Rakkestad har i sin ferske doktorgrad påvist at begge disse komponentene kan skade celler i kroppen.

Les mer...

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:33
 
Kattehold kan gi astma Skriv ut E-post
onsdag 19. mai 2010 22:11

Barn som eksponeres for katteallergen i husstøv når de er to år gamle har økt risiko for å få astma når de er fylt ti. Astmautviklingen medfører likevel sjelden at foreldrene unngår kjæledyr i hjemmet. Dette er blant funnene i en fersk doktorgradsavhandling fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo. Les mer..

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
 
Disputas: Innemiljø og astma hos barn Skriv ut E-post
fredag 07. mai 2010 18:52

"The indoor environment and childhood allergic disease; the importance of allergens and microbial components"

Sammendrag: Innemiljø og astma hos barn

Cand. scient. Randi Jacobsen Bertelsen har i sin doktorgrad vist en sammenheng mellom nivået av katteallergen i husstøv ved 2 års alder og økt risiko for astma ved 10 år for barn i ”Miljø- og barneastma studien” i Oslo. Videre har hun funnet at astma hos barna sjelden førte til at familiene unngikk kjæledyr i hjemmet.

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
Les mer …
 
Utfordringer i primærforebygging av allergisk sykdom Skriv ut E-post
tirsdag 04. mai 2010 18:35

Barneallergistudien i Trondheim
Torbjørn Øiens doktorgradsarbeid

Det har vært en betydelig økning i forekomsten av allergiske sykdommer som astma, høysnue og eksem blant barn de siste 30-40 år. Forekomsten av luftveisplager og atopi blant barn i Aberdeen har blitt undersøkt med spørreskjema gjennom 35 år.

Sist oppdatert onsdag 08. desember 2010 16:34
Les mer …