Home
Radon


Radon Skriv ut E-post
lørdag 27. februar 2010 15:41

Radon er en kreftfremkallende radioaktiv gass som trenger inn i boligene fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser.  Kreftrisikoen øker med tiden man oppholder seg i gassen og spesielt med samtidig utsettelse for tobakksrøyk.  Det oppfordres derfor til å måle radon i alle boliger, så vel som i barnehager.

Sist oppdatert tirsdag 15. juni 2010 20:51
Les mer …