Home
Oppvarming


Temperaturen inne er viktig for mye! Skriv ut E-post
torsdag 25. februar 2010 22:21

Innetemperatur og helse  
Temperaturen inne virker på mange forhold:

  • trivsel
  • komfort
  • arbeidslyst og arbeidsevne
  • arbeidshastighet (effektivitet)
  • arbeidsresultater fra læring til uhell
  • tabber
  • ulykker. 

Både for lav og for høy temperatur gir plager og nedsatt funksjon.
Ler mer!

Sist oppdatert lørdag 04. desember 2010 23:09