Home
Fukt


Fukt i bygninger – hva koster det? Skriv ut E-post
onsdag 27. august 2014 22:58

Overlege Jan Vilhelm Bakke har publisert en fagartikkel i VVSforum  24.08.2014. I Norge har omtrent 75 prosent av skadene ved bygg etter overtakelse sammenheng med fuktighet fra for eksempel lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller frostskader. Kostnadene til utbedring er anslått til 5-6 milliarder kroner per år. Fuktproblemer og fuktskader er sammen med røyking viktigste årsak til inneklimaproblemer.
Les artikkelen i VVSforum.

Sist oppdatert onsdag 27. august 2014 22:59
 
FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Skriv ut E-post
tirsdag 31. januar 2012 21:36

Fuktige bygninger gir helseplager
Denne rapport er laget på oppdrag fra:

  • Studentsamskipnaden i Trondheim, SiT Bygg AS
  • Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, Teknisk avdeling

Bakgrunnen for arbeidet er de problemer SiT Bygg AS og NTNU har hatt med
Idrettsbygget på Dragvoll hvor fuktrelaterte plager førte til at bygget en periode måtte
fraflyttes. Professor Tore Syversen fikk i oppdrag å etablere en liten nasjonal
arbeidsgruppe med formål å samle deler av norsk ekspertise for å gi en status m.h.t.
følgende forhold:

  • Mikroorganismer og allergi
  • Myndighetsregulering av mikrobiell kontaminering av innendørsmiljø
  • Prøvetaking og analyse, mikroorganismer
  • Prøvetaking og analyse, kjemiske stoffer knyttet til mikroorganismer

Prosjektet samlet sine vurderinger i en rapport som finnes nedenfor.

Vedlegg:
Last ned denne filen (Fukthus-NTNU[1].pdf)Fuktige hus[ ]116 Kb
Sist oppdatert tirsdag 31. januar 2012 22:33
 
Fukt og biologiske effekter Skriv ut E-post
tirsdag 31. januar 2012 21:23

Fuktskader og sykdom : Astma, hodepine og tretthet.

Oppsummering v. Kjell Aas
I akseptabel vitenskapelig litteratur finnes en rekke indisier på sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av astma, allergier og inneklimarelaterte plager som hodepine og unormal tretthet. Ingen tilsvarende indisierekke taler mot en slik sammenheng.
Se mer...

Sist oppdatert torsdag 02. februar 2012 21:12
Les mer …
 
Gammeltestamentlig Skriv ut E-post
fredag 10. desember 2010 14:11

Helt fra gammeltestamentlig tid har det vært allmenn kunnskap at fukt kan være skadelig både for bygninger og mennesker. Det kommer også stadig oppslag i media om dette. Dette er kunnskap som bygger på erfaring,  men hvordan er det vitenskapelige grunnlaget?

Sist oppdatert fredag 27. januar 2012 23:47