Home Lederen Julehilsen til NFBIB-medlemmene!
Julehilsen til NFBIB-medlemmene! Skriv ut E-post
tirsdag 16. desember 2014 08:57

Hei alle NFBIB-medlemmer!

Nå er snart kalenderåret 2014 omme, og julen står for døren. For NFBIB har det på mange måter vært et svært aktivt år. Vi har blitt trygt og godt etablert med sekretariat i Tekna, og vi har økt fra 12-14 medlemmer til 60 etter vår inneklimakonferanse i ingeniørenes den 8. mai i år. Det er gledelig, og det gir NFBIB nye muligheter. Derfor blir det en viktig utfordring i 2015 å få flest mulig av våre nye medlemmer med i våre ulike oppgaver, slik at vi kan få til den tilveksten av nye krefter som vi så sårt trenger.

En annen viktig oppgave for NFBIB blir å følge opp de ulike prosjektoppgavene vi har påtatt oss for Helsedirektoratet. Vi er i full gang med gjennomføringen av de landsomfattende konferansene: «Krafttak for et bedre skolemiljø». Det er Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet som står bak konferansene, og det er fylkesmennene som sørger for den praktiske gjennomføringen. Det er kommunene som er målgruppen. NFBIB har vært pådriver for å få dette gjennomført, og flere av oss er sentrale i programmet. Ved årets slutt har halvparten av landets fylker gjennomført konferansene. De øvrige vil bli avholdt i første halvdel av 2015, og Aust- og Vest- Agder er først ut den 21. og 22. januar 2015.

Et annet prosjekt som skal være ferdig i løpet av første halvdel av 2015 er en veiledning i praktisk inneklimaarbeid, rettet mot skoler, barnehager og andre bygg. Det blir nærmest en «kokebok» som omhandler det meste vedrørende praktisk inneklima-arbeid i kommunene. En spennende og viktig oppgave!

Etter som vi nå har fått nærmere 50 nye medlemmer, ser jeg optimistisk på å få til en god videreføring og utvikling av NFBIB. Også fordi arbeidet med å bedre barns innemiljø i skoler, barnehager og boliger har et stort engasjement og støtte hos publikum.  Vi må bare finne de rette personene til å fronte og drive det nye NFBIB, som blir en ny type forening med mange medlemmer, ulikt slik NFBIB tidligere har vært med et mindre tverrfaglig forum på 12-14 personer med spesialkompetanse på inneklima.

Det nye NFBIB må nok derfor organiseres annerledes, og sekretariatet i Tekna gir oss mange muligheter til det. Vi får håpe at vi greier å bevare det beste ved vårt gamle NFBIB, og utnytte de muligheter som mange medlemmer gir.

Det er utfordringen!

Så vil jeg bare ønske dere alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Beste hilsen

Tore

 

Tore Andersen

Leder NFBIB

Sist oppdatert tirsdag 16. desember 2014 11:47