Home Lederen NFBIBs fagkonferanse og årsmøte 8. juni 2016
NFBIBs fagkonferanse og årsmøte 8. juni 2016 Skriv ut E-post
tirsdag 16. august 2016 21:22

Fagkonferansen om Inneklima i barnehager ble avholdt i Tekna 08.06.2016 med påfølgende årsmøte.

Barns innemiljø i skoler og barnehager er ikke tilstrekkelig prioritert av kommunene. Nesten halvparten av skolene og barnehagene tilfredsstiller ikke de lovbestemte kravene til innemiljø og hygiene.

 

Referat og presentasjoner fra møtet kan du nå laste ned her:
https://tekna.box.com/s/0hrmh4si2k5hfyy50b0x5hcgy6a7lgyx

Velkommen - praktisk informasjon. Tor B Mosland, Tekna

-Innledning fra NFBIB 20 år – bakgrunn for dagens program og forventninger til dagen. Tore Andersen, leder NFBIB

-Status for barns innemiljø i skoler og barnehager etter fire direktoraters felles krafttak for bedre inneklima i barnehager. Jakob Linhave,- Helsedirektoratet

-Tilsyn med folkehelse i et historisk perspektiv. Anders Smith, redaktør i Helserådet

-Nasjonal svikt i vedlikehold av kommunale skoler og barnehager. Svein Bjørberg, NTNU/Multiconsult

-Fakta fra barnehageundersøkelsen utført av NRK-FBI. Innledning/tankegang/innhenting av data. Hva viste undersøkelsene? Janne Seime Siler NRK og Kolbjørn Jensen, Mycoteam

-Arbeidsmiljøet i barnehager og skoler – oppfølgingen av folkehelsemeldingen. Hva kan Helsedepartementet gjøre for å sikre et godt og helsefremmende arbeidsmiljø? Arne Marius Fosse, Fagdirektør, HOD

-Habilitet i tilsyn. Erfaringer fra uavhengige undersøkelser av ulykker og hendelser innen luftfart. Betraktninger om de ulike rollene til undersøker, tilsyn, andre myndigheter og utøver. Kåre Halvorsen, Statens Havarikommisjon

-Er det forsvarlig at kommunene har tilsyn med seg selv når det gjelder barns Innemiljø? Rahman Chaudhry, elevorganisasjonen og Marie Skinnstad-Jansen, leder av barnehageutvalget

-Diskusjon/debatt - ordet fritt

Regnskap og referat er sendt til medlemmene.

Endrede vedtekter for NFBIB i forbindelse med opptak i Tekna finnes her.

På denne linken kan du laste ned foredrag og referat.

Sist oppdatert tirsdag 16. august 2016 21:28