NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Karbondioksid (CO2)
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Inneklimaet er viktigst
 

 

De fleste mennesker er inne 85-90 prosent av tiden. Selv om luftforurensninger i luften ute kan være viktige, så er innemiljø, inneklima og inneluften enda viktigere. Luften inne er også som oftest mye mer forurenset enn uteluften. Inneluften sammen med temperatur og luftfuktighet er det vi kaller inneklimaet.

 

 

Inneklima og sykdom InneTID

(ill.: K.Aas©)

 

 

Oppholdsteder gjennom livet i Norge (gjennomsnitt fram til pensjonsalder): Ute (lyseblått), soverom (blåfiolett), stue o.l. og kjøkken (rødstripet), skoler og jobb (gult) og diverse annet inne inkl transport (grønt).

Dårlig inneklima kan bidra til mange sykdommer og plager og betyr mye også for mennesker uten allergi eller annen overfølsomhet. Det kan bl.a. gi nedsatt motstandskraft mot smitte og gi hodepine, slapphet, uttalt tretthet mm. Forskning har vist at dårlig inneklima i skolen også gir tregere tankevirksomhet og nedsatt læring. Det er jo helt sprøtt! Forskning i yrkesbygg viser tilsvarende reaksjoner på dårlig innemiljæø, og at dette går tydelig ut over produktivitet og lønnsomhet.

For mennesker med allergi eller hyperreaktivitet (eller begge deler) betyr inneklimaet hjemme og i barnehage, skole eller yrkesbygg særlig mye.

For de som har atopisk allergi eller arvelig risiko for å få det, er det særlig mengden av "sinte" allergenkilder (fareklasse 1) i husstøvet hjemme som kan være avgjørende. Støvet i barnehager og skoler inneholder imidlertid også slike allergenkilder, og i noen tilfeller så mye at allergiske elever blir syke. I tillegg virker som nevnt, dårlig luft og luftforurensninger som forsterkere for allergiutvikling - og mye av det virker som irritanter ved hyperreaktivitet (overirritable slimhinner).

Når det snakkes om inneklima, tenker de fleste aller først og mest på ventilasjon (særlig i barnehager og skoler), men det er mange flere forhold som avgjør om inneklimaet blir godt eller dårlig. Ventilasjon og lufting er viktig slik at man får byttet ut brukt luft med frisk luft utenfra, men temperatur, luftfuktighet, støv og renhold er også viktig. Inneklimaet bestemmes også i høy grad av hvor mange mennesker og dyr som er inne, og hvor mye kjemiske stoffer det kommer inn fra materialer og bruksgjenstander etc.

Hvor godt innemiljø / inneklima blir, er avhengig av mange forhold. Les: 

  • Godt innemiljø i boligen
  • Godt innemiljø i barnehagen
  • Godt innemiljø i skolen 
  • Godt innemiljø på jobben

alle disse i www.inneklima.com

Inneklima og helse eller sykdom har egne kunnskapsbanker, se både www.inneklima.com som er utarbeidet av professor dr. med Kjell Aas, og www.innemiljo.net som er nettsiden til den ideelle ekspertorganisasjonen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) med Kjell Aas som redaktør.

Til toppen

 

 

Related Links