NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.
  Presseklipp: Flere barn blir allergiske.
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Presseklipp: "Lunefulle okkupanter" (muggsopper)
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  WHO slår alarm om radon
  6 av 10 skoler får stryk
  Viktige tiltak for et godt innemiljø
  Epidemi av legionærsyke
  Fukt i boliger koster milliarder
  Ikke re opp senga!
  Radon i boliger er kreftfeller
  Test av varmepumper
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Satsing på bedre og billigere boliger
  Støy stopper ny skole
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Røyking og passiv røyking enda farligere enn antatt!
  Kan muggsopper gi sykdom?
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Aftenposten: "Vi fyrer for kråkene"
  VG 11. 12. 2003: Hanne (11) går på luktfri skole
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Støy fra naboer.
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kan muggsopper gi sykdom?
 

  

 

Et oppslag i Adresseavisen mandag 7. januar (journalist Ingvil Snøfugl) har overskriften: "Muggsopp er lite helseskadelig" og fortsetter:

"Det er svært liten sjanse for å bli syk av muggsopp. Det mener overlegen ved St. Olavs Hospital, Håkon Lasse Leira.

"Muggsopp er i veldig liten grad helseskadelig. Det rapporteres ofte om at folk får problemer på grunn av dårlig inneklima, men problemene kan ikke kobles opp imot konsentrasjonen av muggsopp i lufta. Det finnes ingen forskning som tilsier at det er en sammenheng mellom dårlig inneklima og kroniske helseplager, sier overlege ved arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, Håkon Lasse Leira."

 

Kommentar

 

Dette er et avisoppslag i en serie i forbindelse med fuktskader i universitetsbyggene på Dragvoll i Trondheim, der en rekke ansatte er blitt helt eller delvis sykemeldt på grunn av  plager som pusteproblemer, hodepine, svimmelhet og infeksjoner.

 

Overlegen kommer med en del påstander som krever utdyping og nyanseringer.

 

Astma

Først og fremst bør det vises til at allergi mot muggsopper i luften (ute og inne) ikke sjelden bidrar til astma. Denne sammenhengen er bevist med meget solid vitenskapelig tyngde (hudtester, immunologiske tester, blindkontrollerte provokasjonstester m.m.).

 

Hodepine

Det er riktig at det ikke finnes vitenskapelig bevis for sammenheng mellom  muggsopper i inneluft og hodepine.

En side av dette er at ingen kan  bevise om du eller jeg har hodepine og hvor plagsom den er.  Det samme gjelder svimmelhet og unormal tretthet som ofte rapporteres i forbindelse med opphold i fuktskadet bygning.

 

En annen side er at forskning av  eventuelle sammenhenger mellom forekomst av muggsoppvekst inne og sykdommer er utilstrekkelig, mangelfull  og ofte intetsigende.

I henhold til relevant grunnforskning  rettes mistanken mot stoffer som muggsoppene produserer (særlig mykotoksiner og "glukaner"), og som særlig finnes i og på støv. Undersøkelser av dette er imidlertid meget mangelfulle.

 

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har gjennomført en grundig vurdering av tilgjengelig litteratur om dette og har konkludert:

 

"For eksistensen av slike subjektive symptomer som hodepine, unormal tretthet og andre symptomer rapportert ved inneklimarelaterte symptomer er det ikke mulig å fremlegge bevis eller motbevis.  En må forholde seg til indisier og indisierekker.  Ingen artikkel har avgjørende indisiestyrke alene.

 

I den vitenskapelige litteratur som er vurdert som akseptabel, finnes en rekke indisier på sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av astma, atopisk (IgE-avhengig) allergi og inneklimarelaterte plager som hodepine og unormal tretthet.

 

Ingen tilsvarende indisierekke taler mot en slik sammenheng.

 

Det er sannsynliggjort at sammenheng mellom fuktskade og helseskader er knyttet til vekst av muggsopper med tilførsel av fuktprodukter som mykotoksiner og glukaner til støv som pustes inn.----"

Det er stort behov for kvalifisert forskning i dette området. Slik forskning er vanskelig og ressurskrevende, men bør  gis høy prioritet med henblikk på fuktskaders store helsemessige og økonomiske betydning både for de enkelte individer, husstander og samfunnet."

 

Les hele oppsummeringen .

 

Overlegen burde ordlagt seg mer nøkternt, for eksempel slik:

"Det finnes ingen forskning som beviser at det er en sammenheng mellom dårlig inneklima og de helseplagene som er rapportert ved Dragvoll. Forskning i dette området er imidlertid mangelfull, og det er derfor heller ikke mulig i dag å motbevise en slik sammenheng."

 

For det vi vet, kan overlegen ha sagt nettopp noe slikt - uten at det er kommet frem i avisen.

 

(Sist oppdatert 11. juni 2004)

 

   Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Links