NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Radon-alarm i 40 skoler
  Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.
  Presseklipp: Flere barn blir allergiske.
  Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
  Presseklipp: "Lunefulle okkupanter" (muggsopper)
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  WHO slår alarm om radon
  6 av 10 skoler får stryk
  Viktige tiltak for et godt innemiljø
  Epidemi av legionærsyke
  Fukt i boliger koster milliarder
  Ikke re opp senga!
  Radon i boliger er kreftfeller
  Test av varmepumper
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Satsing på bedre og billigere boliger
  Støy stopper ny skole
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Plastmyknere (ftalater) kan bidra til astma og allergier
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Røyking og passiv røyking enda farligere enn antatt!
  Kan muggsopper gi sykdom?
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  PCB - en farlig miljøgift også for oss
  Aftenposten: "Vi fyrer for kråkene"
  VG 11. 12. 2003: Hanne (11) går på luktfri skole
  Presseklipp: Varmepumper kan gi dårlig inneklima
  Inneluft mer forurenset enn uteluft
  Støy fra naboer.
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
 
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Presseklipp: Hus&bolig januar 2006. Vinyl gir barneastma.
 

Vinyl gir barneastma.

(Presseklipp Hus&bolig,  januar 2006)

 

Tidsskriftet for Huseiernes Landsforbund har i januarnummeret (side 99) en artikkel med denne overskriften. Den viser til funn i en omfattende undersøkelse av inneklimaets betydning for utvikling av astma.

Undersøkelsen er ledet av den svenske professor Carl-Gustaf Bornehag. Bornehag og medarbeidere (2004) har funnet en sammenheng mellom eksponering for enkelte ftalater (di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) fra vinylgulv) og forekomst av astma. Støv med disse ftalatene tredobblet risiko for utvikling av astma hos barna i undersøkelsen. Funnene er i samsvar med en tidligere epidemiologisk undersøkelse i Norge  av Øie og medarbeidere ( 1997) som fant økt forekomst av astma ved eksponering for plast og vinyl.. Undersøkelsen  er tidligere omtalt i dokumentene Astmaforebygging Del II i Allergiviten.no og i et tidligere Presseklipp her.

 

Undersøkelsen viste en sammenheng mellom påvisning av støv samlet fra høye flater og økt forekomst av allergier og astma. Slikt "høyt støv" blir lett svevestøv   som pustes inn.

 

 

Ftalater av mange slag finnes i mange produkter av vinyl og plast  der de fungerer som myknere. Det er verdt å merke seg at funnene gjaldt noen spesielle ftalater og ikke alle; noe  som kanskje kan få vinylprodusenter til å endre sammensetningen i produktene.

 

 

Litteratur

Bornehag, CG., Sundell, J., Weschler, C.J., Sigsgaard, T., Lundgren, B., Hasselgren, M., Hägerhed-Engman, L. (2004): Allergic symptoms and asthma among children are associated with phthalates in dust from their homes: a nested case-control study. Environmental Health Perspective.

Øie L, Hersoug LG, Madsen JO (1997): Residential exposure to plasticizers and its possible role in the pathogenesis of asthma. Environ Health Perspect;105:972-8.

 

(Sist oppdatert3. mars 2006)

  

 

 

Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Links