NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kartlegging av innemiljøet hjemme
 

 

Kartlegging av innemiljøet hjemme

(med kvalifisert skjønn- metoden (KSM for Bolig) )

KSM er en rimelig metode som bygger på :

·         normale sanser

·         sunt vett

·         enkel måling av temperatur

·         eksperterfaring

·         hygienisk skjønn

·         forskrifter og veiledninger

·         systematikk

·         veiledning gjennom eksempler

·         Det er god overensstemmelse mellom KSM og mer krevende målinger

KSM  er utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas og beskrevet i detalj i boken: "Godt innemiljø for barn", Høyskoleforlaget 1999 og i www.inneklima.com.

Metoden er evaluert og funnet meget god i sammenlikninger med målinger av inneklimaforhold (Rogalandsforsk: "Innemiljø i skolebygg". Samlerapport. Rapport RF 97/035), og er videreutviklet etter det. 

 Du kan uten videre bruke denne metoden på din egen bolig, men for å bruke den på andres boliger trenges det spesielle kvalifikasjoner

Fremgangsmåte

KSM kan gjennomføres når som helst på året hvis man tenker gjennom  forholdene for ulike årstider, men dette er nok greiest høst, vinter og tidlig vår. Selv om vurderingen foretas en gråværsdag, kan du lett vurdere om det for eksempel solavskjermingen  er god nok om sommeren.

I kartlegningen gjelder det å være nøktern. Innbill deg at du er en utenforstående, ganske kritisk og absolutt ikke spesielt snill person som er innleid for formålet.

I KSM brukes et skåresystem (karaktersetting) for kvalitet der skår 1 er godt, skår 2 er mindre godt, men akseptabelt, skår 3 er dårlig og skår 4 veldig dårlig. Det er lurt å bruke et registreringsskjema for dette. Det kan hentes ned her  (Registreringsskjema for KSM)

Aller best inntrykk får du ved å bruke et spesielt arbeidsskjema som du kan hente ned her:

(Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM)

 

I det skjemaet merker du av din skår på en vannrett linje som er delt inn for dette formålet slik som vist i denne figuren:

 

 

Kvalifisert skjønn metoden (KSM)

Markering av skår i arbeidsskjema

 

1

2

3

4

<----------------->|

<-------X-------->|

<------------------->|

<--------------|

<-------------------|

-------------------|

----------------------|

----------------|

.       godt          .

0,1      -          1,0

                         

                         .

Mindre    godt
   /akseptabelt

1,1       -      2.0

         dårlig        .

2,1       -          3.0

                           .

 meget dårlig  

3,1      -      4,0

                      .

Her er X satt for å markere ”Mindre godt, men akseptabelt”.

vis du ønsker tallbehandle dette, følger du de tallene som er vist i figuren.

Der markerer X tallet 1,5 (bemerk at alt som er over 1, er i sonen for 2!).

 

Når alt er markert i arbeidsskjemaet, kan du fylle ut søylene opp til markeringen din. Slik får du en illustrasjon av hvordan innemiljøet hjemme er i sin helhet.

Er det noe som markeres som dårlig, bør du prioritere tiltak for å få det godt nok.

 

I gjennomgangen av boligen er det mange forhold som er viktige og som må vurderes. KSM omfatter  hele 16 forhold der hver enkelt av dem kan bidra til et godt eller dårlig innemiljø.

(Husk at innemiljø omfatter estetiske, sosiale og psykologiske forhold i tillegg til de fysiske sidene av inneklima.)

I KSM blir det gitt beskrivelser og veiledning belyst med eksempler for hvert forhold.

Det er ikke mulig å gi fullstendig veiledning på noen kortfattet måte for alle de variabler og de mange individuelle forhold som kan observeres i en bygning. Men ut fra eksemplene er det nok mulig for de fleste å vurdere spesielle funn på en nøktern måte.

 

Se evt også kvalifisert skjønn-metoden for barnehager, skoler og yrkesbygg  i www.inneklima.com.

Her i nettstedet vårt blir det gitt veiledning i KSM-vurdering for  de aktuelle forholdene hver for seg, slik du kommer frem til dem ved å klikke på stikkordene i den følgende KSM-oversikten.

 

 

 

Lupe

KSM- oversikt.

Vurdering av kvaliteteten på innemiljøet i en bolig må omfatte alle følgende forhold:

 

 1. Uteluft ved luftinntak
 2. Tettboddhet  (spesielt soverom)
 3. Spesielle forurensninger inne (spesielt tobakksrøyk)
 4. Annen forurensning inne
 5. Lukt
 6. Temperaturforhold
 7. Fukt og luftfuktighet
 8. Støvsamlere (Lodden- og hyllefaktor)
 9. Renhold og rengjøring
 10. Ventilasjon, luftskifte
 11. Allergenkilder (ved allergirisiko)
 12. Byggets historie (spesielt byggeprosessen, obs fuktskader)
 13. Støy, akustikk
 14. Belysning 
 15. ENØK/ HENØK, energibruk
 16. Fysisk tilrettelegging, orden, trivelighet, estetiske sider med mer.

 

Klikk på blåmarkert stikkord for å komme til mer detaljert omtale.

 

Related Links