NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
 

Byggets historie. Byggeprosessen? Fuktskader? KSM-vurdering

(K.Aas 19.12.2002)

 

(KSM punkt 12)

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i Kvalifisert skjønn metoden (KSM).

 

Her medregnes historiske forhold ved bygget fra det ble oppført, og observasjoner ved befaring. Det legges vekt på forhold som erfaringsmessig skaper innemiljøprobleme. Hit hører spesielt mulighetene for fuktskader.

 

Alle slike forhold bringes frem i gjennomgangen av byggets historie,  og gis skår. 

 

I registreringsskjemaet  gis det skår i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) fra 1 - 4 for hver del med kommentarer/beskrivelse/begrunnelse for skåren:

 

Skår 1  (godt)         = intet

Skår 2  (mindre godt)  = litt

Skår 3  (dårlig)       = en del

Skår 4  (meget dårlig) = mye, betydelig

 

-------------------------------------------------------

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

Eksempler

Byggeprosessen.

Lagring av isolasjonsmateriale ute med manglende tildekning : skår 4

Lagring av sponplater/gipsplater e.l. ute med manglende tildekning: skår 4

Oppsetting av isolasjonsmateriale e.l. uten fullstendig takdekke: skår 3- 4

 

Legging av linoleum/vinyl e.l. på  betong uten fuktighetskontroll av betongen: skår 4

Legging av linoleum/vinyl e.l. på betong > 2mndr < 3 mndr etter støpingen: skår 3

Legging av linoleum/vinyl e.l. på betong < 2 mndr etter støpingen: skår 4

Legging av linoleum/vinyl e.l. på betong 3-4 mndr etter støpingen :skår 2

Legging av linoleum/vinyl e.l. på betong > 4 mndr etter støpingen: skår 1

 

Byggets historie

Påvist lekkasje eller kondensfukt fra tak uten åpning og fjerning/bytting av isolasjonsmaterialet: skår 4

Tidligere lekkasje eller kondensfukt fra tak med Åpning og fjerning/bytting av isolasjonsmaterialet og ingen mugglukt: skår 1

 

Tidligere lekkasjer fra rør e.l. med muligheter for fukting av isolasjonsmateriale i vegger eller under gulvbelegg; ikke inspisert/målt: skår 4.

 

Tidligere lekkasjer fra rør e.l. med muligheter for fukting av isolasjonsmateriale i vegger eller under gulvbelegg; inspisert og tørket: skår 3

 

Tidligere lekkasjer fra rør e.l. med muligheter for fukting av isolasjonsmaterialet i vegger eller under gulvbelegg: inspisert og funnet helt tørt og uten misfarging: skår 2.

 

Tidligere lekkasje eller kondensfukt og svak mugglukt: skår 4

 

Observasjoner

Skader i innvendig murpuss, fuktflekker eller misfarging av maling på yttervegg som er innebygget i grunnen (inngravd sokkeletasje): skår 3 - 4

 

Kondens eller misfarging av maling på veggflater bak tunge møbler ved yttervegger: skår 4.

 

Bruk av fuktet "multiisolering" (fuktet betong+gipsplater): skår 3-4

 

----------------------------------------

Skår 1 =  0 - 1 forhold har fått skår 2, ellers bare skår 1.

 

Skår 2 =  2 - 4 forhold har fått skår 2, ingen har fått høyere skår.

 

Skår 3 =  5 av hvert enkelt forhold har fått skår 2, eller inntil 3 forhold har fått skår 3, ingen har fått skår 4. 

 

Skår 4  =    mer enn  5 enkelte forhold har fått skår 2, eller flere enn 3 forhold har fått skår 3, eller det er gitt skår 4 til et eller flere forhold

Related Links