NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Luftskifte, ventilasjon
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  FUKTSKADE. Funn og forurensninger
  Hvorfor fuktskader? (Boligserie)
  Fukt inne betyr risiko
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Boligserie
  FARLIG mange feller i hjemmene. Presseklipp!
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
FARLIG mange feller i hjemmene. Presseklipp!
 

Presseklipp 6. januar 2003

Dagsavisen og Dagsavisens nettavis 6. januar 2003 (journalist Bodil Sundbye): "FARLIG mange feller i hjemmene.Vi tryner i trapper, snubler i tepper og skålder oss med varmt vann. Start 2003 med å fjerne fellene i ditt eget hjem! --- Mange gode råd å finne i artiklen

Hjemmeulykker rammer hyppigst gamle mennesker, men også barn. Hvert år må nesten 20 000 barn mellom 0 - 4 år få legebehandling på grunn av en hjemmeulykke. Dette kan vi  unngå! 

 

 

      barn1Vær klar over at små barn er oppfinnsomme og utforskende baby      og strever for å få tak i spennende saker!

Så putter de tingene i munnen for å bli kjent med dem.   

Hvert år er det noen bleiebarn som får i seg sigaretter eller sigarettstumper.

Det kan være livsfarlig!        

 

Se også: Trygg bolig og les om  hjemmeulykker i kunnskapsbanken www. inneklima.com.

Related Links