NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Insekter i boligen
  Boligserie
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Trygg bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet
  Temperatur
  Lukter
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Spesielle forurensninger inne
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Boligserie
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Boligserie
 

Boligserie!

 

Boligen din er viktig for helsen din  - og særlig for barns helse.  Vi oppholder oss  inne i boligen det aller meste av livet vårt.

Boligen bør være hyggelig, trivelig, pen, praktisk, trygg – og sunn!

 

De fleste av oss får til å gjøre boligen hyggelig, trivelig, pen og praktisk i forhold til vår egen smak og våre egne behov.

 

Men erfaringene viser at svært mange boliger er usunne.

Statistikk over hjemmeulykker viser at mange boliger er utrygge.

 

Dette skyldes ofte manglende kunnskap og omtanke både hos dem som skaper bygningene og hos brukerne.  Derfor vil denne kunnskapsbanken i tiden fremover komme med stoff om det som er viktigst for å skape et godt og trygt innemiljø hjemme. Vi forsøker å få til dette med et nytt oppslag omtrent hver uke. Du finner også mye stoff om dette fra før under menydelen "Bolig", i undermenyen "Boligserie" og i forbindelse med j

hvordan du kan vurdere innemiljøet ditt selv med "Kvalifisert skjønn metoden".

 

Innemiljøet er særlig viktig for mennesker med astma, allergi eller andre former for overfølsomhet. Dem er det mange av, og det blir flere og flere. Noe av økningen av slike sykdommer skyldes usunne forhold i innemiljøene.

 

 Barn er mest sårbare og barn med overfølsomhetssyhkdommer eller risiko for det aller mest!  Derfor vil disse oppslagene komme både her og i www.allergiviten.no .

 

I hvert av disse nettstedene kan du så  lett finne frem til annet viktig og interessant stoff. Noe mer detaljert stoff om forhold i inneklima kan du finne i www.inneklima.com.

 

I denne serien kan du finne viktig informasjon ved å klikke på de følgende lenkene:

Related Links