NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  BARNEHAGESERIE
  Radon i barnehagen?
  Godt innemiljø for barn
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  HMS for barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Barnehageserie
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Trygg barnehage
 

Barnehageloven krever at barnehagen skal være trygg.

Sjekkliste. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke barnehagen din! Du kan også krysse av på skjermen, men for å få med kryssene i utskriften må du ta en direkte utskrift (ikke utskriftvennlig versjon). For å få en direkte utskrift uten Menydelen, må du merke det du vil ha, og ta utskrift av "Merket område".

Inne i barnehagen

Fallskader etc

                  Det er godt lys ved alle trappeavsatser og på trappetrinnene

      Ja    Nei
·        Friksjonsbelegg på alle trappetrinn som ellers kan bli glatte

      Ja    Nei
·        Det er gelender/ rekkverk i alle trapper, men slik at de ikke innbyr til å klatre  eller ri på dem

      Ja    Nei
·        I rekkverk er åpningen mellom sprossene maksimum 10 cm

       Ja    Nei

        ·        Hvis det er åpne trinn,  er åpningen mellom dem maksimum 10 cm

      Ja    Nei
·        Der det er trapper, er de sikret med grind oppe og nede

      Ja    Nei
·        Sklisikkert underlag under alle løse tepper.

      Ja    Nei
·        Der det er vinduer, er vinduer sikret slik at de ikke kan åpnes mer enn 10 cm

      Ja    Nei
·        Glass i dører og lignende kan ikke kunne knuses selv om et barn faller mot glasset.

      Ja    Nei
·        Glassdører, glassbord og lignende er merket slik at ingen uforvarende løper mot dem.

      Ja    Nei
·        Dører er slik at barn ikke kan klemme fingrene

      Ja    Nei

·        Bokhyller, reoler etc er godt festet til veggen

      Ja    Nei
·        Alle møbler er veltesikre (stabile) og uten skarpe kanter

      Ja    Nei
·        Det er helt fritt for snublefeller, bulkete tepper, løse ledninger.

      Ja    Nei

·        Sklisikre fliser på bad og våtrom

      Ja    Nei
·        Gummimatte eller lignende tiltak for å sikre mot at noen sklir og faller i badekar og dusj.

      Ja    Nei
·        Det er fritt for ising eller issvuller på utetrappen

      Ja    Nei
·        Helt sikkert at det ikke finnes andre snublefeller?

      Ja    Nei


   

Brann

 

Brannskader, elektrisk støt etc

·        Panelovner, radiatorer  eller lignende har en overflatetemperatur

      på maks + 60o C.

      Ja    Nei
·        Termostat på varmtvannsbeholder  er regulert slik at varmtvann ut fra beholder har en temperatur på  minimum + 65o C (OBS! Folkehelsa om Legionella).

      Ja    Nei
·        Barnesikrede blandebatterier gir maksimum + 38o C på tappevannet

      på bad og andre steder der barn kommer til. (Men blandebatterier, dusjhoder etc  skylles gjennom minst 5 minutter hver måned med minimum 60-65 grader varmt vann for å motvirke vekst av bakterier (OBS! Folkehelsa om Legionella).

      Ja    Nei

        ·        Ingen elektriske vifteovner eller andre vifter som kan nåes av småbarn.

        Ja    Nei
·         Komfyr er barnesikret. 

     Ja    Nei

Komfyr

  •  Alle ledige stikkontakter som småbarn kan nå, har barnesikring.

          Ja    Nei

  • Fyrstikker, lightere og andre tennere er innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde,                

             Ja    Nei  

  • Ingen tente stearinlys eller annen åpen flamme der barn er alene.

          Ja    Nei  


 Kontakt

 

Se hjemmesiden til Norsk Brannvernforening!

 


 

 

Forgiftninger, overømfintlighet etc

 

·        Alle kjemikalier, rengjøringsmidler, maling etc holdes innelåst eller

      sikkert utenfor barns  rekkevidde

      Ja    Nei
·        Alle medisiner holdes innelåst og utenfor barns rekkevidde

      Ja    Nei

·        Miljø og kostforhold er lagt til rette slik at det er trygt for alle med astma og allergier

      Ja    Nei

 

  • Det er forbud mot bruk av parfyme og parfymerte produkter og dette overholdes av alle

Ja    Nei

 

·        Det er helt fritt for giftige og allergiskapende planter inne

      Ja    Nei  

 

SFTKjemiskhverdag


 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utgitt en brosjyre om Barns kjemiske hverdag med viktig informasjon og mange gode råd.

 


Uteområdet med lekeapparater

Statens informasjonstjeneste, Helsetilsynet og Barne- og familiedepartementet v/ enheten for produktsikkerhet har utgitt en liten sjekkliste for barnehagens uteområde. Den kan tjene som eksempel også for andre utearealer der barn ferdes og leker. Listen kan skaffes fra Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 DEP, 0032 Oslo. Tlf 22 57 34 00 Fax 22 67 67 06

(Ill.: Corel©)

Se  SjekklistenKjell Aas©

 

(Sist oppdatert 4.mars 2004)

 

  Til toppen

Related Links