NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  BARNEHAGESERIE
  HMS for barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen
  Barnehageserie
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
 

* En barnehage er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt.

* Er innemiljøet dårlig, er barnehagen dårlig!

* Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet der 

    materialvalget spiller en rolle.

* Det er også avhengig av vedlikehold og drift og av hvordan uteareal og innemiljø

    tilrettelegges og brukes.

 

Det kan godt være at det må gjennomføres bygningsmessige tiltak for å få et helt godt innemiljø i barnehagen, for det er gjort mange feil i byggeprosessene her i landet. Uansett slike feil i bygningen kan vanligvis svært meget oppnås med omtanke og bevisste tiltak i forhold til innemiljø og ineklimadelen av det. Også nybygde og bygningsmessig gode barnehager trenger slik omtanke, regelmessig  vedlikehold og bevisste tiltak.

 

Her skal vi meget kort gi noen råd som følger inndelingen i "Kvalifisert skjønn-metoden" som brukes i kartlegning av de faktiske forholdene, se KSM barnehage

Kryss av for ja eller nei om det er godt nok i din barnehage (Ja    Nei ).

Er svaret NEI noen steder, må det gjennomføres tiltak!

For å få med kryssene i utskrift:  ikke klikk på utskriftmerket, men nmarker dokumentet og ta utskrift med "merket skrift".


 

1. Uteluft ved friskluftinntak

Inntak for evt ventilasjonssystem og åpning av vinduer skjer der uteluften er renest mulig. Forurensninger fra biltrafikk må hindres (foreldre som bringer og henter barn med bil, skal ikke tillates å kjøre helt inn til bygningen (se om Ventilasjon og luftskifte, pkt 10)

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

2. Tettboddhet / persontetthet

Det skal ikke være flere barn og personale sammen i et rom enn at lufta føles god. Barnehagebarn er små av vekst, men bruker mye luft (oksygen) pga fysisk aktivitet. Hvis lufta føles dårlig (og karbondioksid (CO2) er mer enn 1000 ppm, er det et tegn på for mange mennesker i forhold til luftvolum og luftskifte. Det kan være lurt å få kontrollert CO2 under aktiv bruk av rommene (kommunehelsetjenesten eller HMS-etaten). Evt. må luftskiftet økes.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

3. Spesiell forurensning inne

Kontroller at det ikke finnes kilder for asbeststøv. Radon skal være målt og ikke nå 200 Bequerel/m3. Pass på at det ikke drysser støv fra mineralull (steinull, glassvatt) fra isolasjon på oppsiden av himlingsplater! Tobakksrøyking må selvsagt ikke forekomme inne (eller i barnas påsyn ute).

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

4. Andre forurensninger inne

Unngå best mulig at det trekkes inn smuss (innesko!) og materialer som avgasser kjemiske stoffer; hit hører også ting som lukter "godt " slik som sterk blomsterduft, parfyme, maling og lakk og lim som lukter. Godt avtrekk på kjøkken, stellerom og toaletter etc. og evt kortvarig, ekstra gjennomtrekkslufting ved behov.

Både barnehagepersonal og foreldre vil finne mange praktiske råd i boken: "Allergi, eksem, astma i hjem, barnehage og småskole" (Helga Risnes Tilley og Kjell Aas, som utgis av Norges Astma- og Allergiforbund i 2002).

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

5. Temperaturforhold

Innetemperatur bør være mellom +20 og +22o Celsius og varmere bare hvis det er varmere ute. Mål temperaturen i barnas krype- og kravlesone. God utvendig solavskjerming. Unngå at noen utsettes for varmestråling fra varmekilder i nærheten og heller ikke evt kaldras fra vindu eller kald yttervegg (god avstand! Kjenn etter selv!). Ikke trekk. Ikke gulvkaldt! Samarbeid med foreldrene for å få en påkledning som er tilpasset temperaturforhold og aktivitetsnivå. Fysisk aktive unger holder seg ofte (for) varme i innetemperatur der stillesittende voksne fryser - hvis de ikke tar på seg en ekstra genser eller lignende.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

6. Luftfuktighet

Ideelt mellom 20 og 40 prosent relativ luftfuktighet, men den blir høyere når det er fuktig luft ute. Følelse av "tørr luft" er bare en følelse som ofte bedrar. Den følelsen skyldes som oftest at slimhinnene og evt hud blir irritert av forurensninger i lufta (særlig svevestøv). I barnehager er det aldri behov for luftfukter, snarere tvert imot! Hvis det dannes kondens, er luftfuktigheten for høy. Kondensfukt kan føre til muggsoppvekst som kan skade både mennesker og materialer.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

7. Lukter

En sak for seg er all vondlukten som barn lager selv i den alderen. Det er barnehagepersonalet vant til å ordne opp med. Det er viktig at stellerom og toaletter er særlig godt utluftet. De bør ha eget avtrekk som skaper undertrykk i rommet. Forholdene må legges til rette for god hygiene og god avfallshåndtering. Rommet der skitne bleier og annet avfall oppbevares før henting, bør også ha eget avtrekk som skaper undertrykk i rommet. Ellers er det fint om man kan unngå å bruke luktende materialer, parfyme etc. Klær som det lukter røyk av, bør heller ikke komme inn.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

8. Lodden- og hyllefaktor

Lodne materialer (tekstiler, teppegulv) og alle høye vannrette flater samler støv som lett blir (kjemisk forurenset ) svevestøv og er besværlige å rengjøre. Obs på støvsamlende ventilasjonskanaler og hengende armatur! Ikke bruk skaptopper som lagerplass slik at de sjelden eller aldri blir rengjort. Barnas lodne lekedyr er støvsamlere som bør være vaskbare - og vaskes hyppig.

Unngå å bruke materialer som avgir mye støv og spesielt ikke irriterende eller allergifremkallende støv.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

 

9. Renhold

Dette består i å trekke inn minst mulig smuss, sand og støv og minst mulig kjemiske stoffer som kan sette seg på støv, og det dreier seg om rengjøring med riktig utstyr på de riktige stedene til riktige tider. Tilrettelegg for dette slik at rengjøringen ikke blir unødig besværlig og irriterende. God støvsuger med "allergifilter" (slett ikke nødvendig med de dyreste) og aller helst sentralstøvsuger. Tørre metoder eller bruk av lett fuktet mopp der det kan gjennomføres. Miljømopp på periskopstang for rengjøring av høye flater og lister.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

10. Ventilasjon

Mange barnehager har helt utilstrekkelig luftskifte. Pass iallfall på at alle lufteventiler er åpne og utildekket, og bruk så lufting når det r mulig. Alle barnehager bør ha aktiv, balansert ventilasjon. Det er en motesak for tiden hos arkitekter å satse på såkalt "naturlig" ventilasjon som bruker teknikk slik at det egentlig er en blanding - såkalt "hybridventilasjon" ("bastardventilajon" blant VVS-spesialister). Rapporter viser at dette faller dyrt og sjelden fungerer tilfredsstillende. I tillegg til ventilasjonsopplegg må det alltid være mulig å åpne vinduer. Ved utilstrekkelig ventilasjon bør det gjennomføres kortvarige gjennomnluftinger med gjennomtrekk i den kjølige del av året. Det hjelper godt å få ungene og personalet ut i frisk luft en stund midt på arbeidsdagen.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

11. Allergener inne

Ikke tillat at noen tar med seg dyr inn i barnehagen. Barn som har kjæledyr hjemme bør helst få børstet av seg støvet fra dyrene før de kommer inn. Yttertøy bør ikke tas inn i oppholdsrom. Er det noen barn med allergi mot dyr, bør forholdene tilrettelegges i samråd og samarbeid med foreldrene. Mange småbarn er disponert for å utvikle allergi mot dyr (katt, hund, hest, marsvin, kanin mm), og støv fra klærne til andre barn i barnehagen som har dyr hjemme eller kjæler med dyr, kan være avgjørende for dette.

Dyrehold (ute eller inne) i barnehager bør ikke forekomme. NB! Se "Forskrift for miljørettet helsevern for barnehager og skoler m.v."!

Ikke trekk inn kvister med rakler eller blomster og gress som kan gi pollenallergi (se senere). Madrasser og sengetøy i hvilerom kan bli oppholdssted for husstøvmidd med allergirisiko, Muggsopper inne bør unngås det som er mulig (se senere).

Billedboken "Orfor" (Kjell Aas, NAAF og Forlaget Allergi og miljø, 2001)forklarer for barna selv hvorfor de bør vise hensyn til allergi.

Husk at angoragarn støver og inneholder kaninhår!

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

12. Byggets historie

Her er det særlig viktig å oppspore og evt fjerne eller rette opp gamle og nye fuktskader. Fukt i bygningsmaterialer gir risiko for vekst av muggsopper og andre mikroorganismer som kan gi et dårlig innemiljø og forskjellige fuktskadesykdommer. Lukter det mugg, så er det muggsoppvekst, og den må stoppes. Muggsoppinfisert materiale må fjernes!

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

13. Støy

Støy fra barna hører med, men kan reguleres noe innenfor moderate tiltak for barneoppdragelse. Akustikken i rommene kan være et problem. Det kan vanligvis løses men pass på at løsningene ikke går ut over renholdet. Støy fra andre kilder bør unngåes i den grad det er mulig. Altfor mange barnehager er bygd nær støyende trafikk, og det kan skape konflikt med behov for vinduslufting. Det kan bli nødvendig å få gjennomlufting ved å lufte gjennom flere rom og bruke vinduer og dører som vender bort fra trafikken.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

14. Belysning

Alle trenger godt arbeidslys, men lyset kan og skal være behagelig. Det er særlig viktig å passe på når det brukes lysstoffrør. Lysrør som gir flakkende lys, må skiftes straks. Fargevalg på vegger etc er med på å bestemme lyskvalitetene.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

15. ENØK/ HENØK

Energiøkonomisering (ENØK) er en viktig del av miljøarbeidet på denne kloden og bør gjennomføres best mulig. Men det må ikke gå ut over helsen. Helse må settes først, derfor HENØK! Dårlig HENØK er dårlig ENØK selv om man sparer på strømmen. Vanlige feil er at ventilasjonsanlegg stenges av helt når bygningen ikke er i bruk. Det er dårlig HENØK fordi det i ventilasjonskanalene samles opp forurensninger som så kan blåses ut i rommene når systemet startes opp igjen. Det kan også bli opphopning av andre forurensninger pga avgassinger i det uventilerte rommet. Også for brutal nattsenkning av temperaturen er gal HENØK og misforstått ENØK. Temperaturen bør iallfall ikke senkes mer enn til ca 15 grader C.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

16. Annet

Hit hører både fysiske, estetiske og psykososiale forhold. Viktig er hvordan barnhagen er tilrettelagt for ulike funksjonshemninger. Trivelighet og samværsforhold teller også med her. Men det står jo sentralt for alle som jobber i barnehager.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

Uteområdet er også viktig!

 

Det er fint om ungene får komme mye ut med lek og fysisk aktivitet. Uteområdet, lekemuligheter og sikkerhet må ivaretas.

Er dette tilfredsstillende (skår 1 eller 2 i KSM)?

Ja    Nei

 

 

  (Sist oppdatert 15. april 2004)

 

  Til toppen

 

 

Related Links