NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  BARNEHAGESERIE
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Tilgjengelighet, trivelighet, estetisk og psykososialt miljø (KSM pkt 16)
  Helse- og energiøkonomisering, (KSM pkt 15)
  Belysning (KSM pkt 14)
  Støy og akustikk (KSM pkt 13)
  Byggets historie, spes. fukt (KSM pkt 12)
  Allergenkilder inne (KSM pkt 11)
  Ventilasjon, luftskifte (KSM pkt 10)
  Hvor renholdsvennlig? KSM pkt 8.
  Renhold og rengjøring (KSM pkt 9)
  Lukter (KSM pkt 7)
  Fukt (KSM pkt 6)
  Vurdering av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Temperatur (KSM pkt 5)
  KSM pkt 4: Vanlige forurensninger
  KSM barnehage pkt 3: Spesielle forurensninger
  KSM pkt 2: Persontetthet. Personbelastningen.
  KSM pkt 1.: Uteluft ved luftinntak
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Støy og akustikk (KSM pkt 13)
 

 

KSM barnehage: pkt 13. Støy/ akustikk / bråk

 

 

 

Åpenbare støykilder som f.eks. trafikk ute, tog eller trikk nær yttervegg, durende eller susende ventilasjonsanlegg etc noteres og skåres etter skjønn.

 

For KSM  vurderes om det foreligger irriterende bakgrunnsstøy, summing eller piping fra tekniske anlegg. Den aller vanligste og verste støykilden er ofte barna selv! Det tar man evt fatt i med å snakke med barn aom stemmebruken.

Vi vurderer også de akustiske forhold med evt uønsket/uheldig etterklang og andre forhold som kan gjøre det vanskelig å høre. Effektiviteten av støydempende tiltak (akustiske vegger, himlinger etc). Dette skåres skjønnsmessig (hvordan opplever brukerne dette?). Man kan få et godt inntrykk av støy/akustikk uten spesielle måleapparater ved å lytte i rom i bruk, evt sørge for litt skraping med stolben, klappe i hendene og ved spørre elever og lærere.

 

 

Vurdering

 

 

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

 

 

1 =  Det er ikke merkbar etterklangstid. Ikke ubehagelig støy fra stolskraping. Det er ingen bakgrunnsstøy fra uteområdet, musikkanlegg, naborom eller ventilasjonsanlegg. Vanlig samtalestemme høres i hele rommet. Akustiske løsninger tar hensyn til godt renhold. Lydmålinger innenfor gitte normer og anbefalinger.

 

2 = Stort sett som ved skår 1, men litt etterklangstid ved stolskraping, eller svak susing/ brumming  fra ventilasjonsanslegg eller maskiner, eller noe støy utenfra når vinduer åpnes.

 

3 = Personalet  må heve stemmen litt for å bli hørt. Det er merkbar, men ikke plagsom bakgrunnstøy fra uteområdet, naborom, ventilasjonsutstyr eller maskiner. Mange lyder fra stolskraping, elevsnakk etc.

 

4 =Personalet må rope for å bli hørt. Maskiner eller ventilasjonsanlegg lager plagsom støy. Det er ikke mulig å åpne vinduer på grunn av støy utenfra. Noen barn bråker.

 

 

Hørselshemmede og miljøhemmede

Både bakgrunnsstøy og all annen støy gjør det vanskelig for hørselshemmede. De oppfatter dårligere hva som blir sagt. Lang etterklangstid er særlig plagsomt for brukere av høreapparat. Støy og lang etterklangstid går ikke bare ut over læringen for hørselshemmede, men fører til isolasjon, mistrivsel, stress og kan gi hodepine. Barnehagen har plikt til å legge forholdene til rette for elever med slik funksjonshemming.

 

Mange barnehager har uheldige tiltak for å oppnå god akustikk. Blant uheldige løsninger er særlig bruk av heldekkende teppegulv, perforerte akustiske plater på veggene, åpent isolasjonsmateriale i vegg mer eller mindre dekket av panel eller lister, innvendige teglstensvegger. Dette skaper nesten uoverkommelige renholdsproblemer og ødelegger inneluften med svevestøv.

 

 

Gode råd finnes på nettsiden til Norsk forening mot støy.

 

Tilbake til KSM oversikten  på denne nettsiden eller til KSM oversikten i Allergiviten.no

 

(Sist oppdatert 20. mars 2004)

 

 

Til toppen

 

Related Links