NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  KSM skole 15: ENØK og HENØK
  KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging
  KSM skole 14: Belysning
  KSM skole 13: Akustikk og støy
  KSM skole 12: Byggets historie / fukt?
  KSM skole 11. Allergener / dyrestøv
  KSM skole 10: Ventilasjon
  KSM skole9: Renhold
  KSM 8: Lodden- og hyllefaktor
  KSM skole 7:Lukter
  KSM skole 6: Fukt
  KSM skole: 5. Temperatur
  KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger
  KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
  KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet
  KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
KSM skole9: Renhold
 

KSM skole: 9. Renhold. Rengjøring:

 

 

Vurdering:

 

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

 

Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring, rengjøring av høye flater og "svigermorprøven" (A+B+C+D) dividert med 4.

 

A. Hovedrengjøring

Tilfredsstillende rengjøring med våtvask eller fuktig med mikrofiberutstyr etc, støvtørring med fuktig klut, bruk av god støvsuger. Dette omfatter alle møbler, bøker i åpen bokhylle, hyller, åpne skap, høye flater, karmer og lister, hengende lysarmatur og lignende  samt vask av gardiner. Fjerning av alle smussflekker med egnet rengjøringsmiddel.

 

1 = minst 1 gang i året

2 = 1 gang i året  for tilsmussede områder, helt hvert annet år

3 = hvert annet år

4 = sjeldnere

 

B. Daglig/ukentlig rengjøring:

Rengjøring av alle gulv (med god støvsuger eller med fuktig klut eller miljøklut (mikrofiber) og støvtørring med fuktig klut eller miljøklut av alle bord og lister.

 

1 = daglig alle skoledager. Elevene bruker mopp i løpet av dagen for å fjerne støv og smuss. Det brukes bare innesko, og uteskoene er plassert på egen skohylle som er slik at rengjører kommer til under hyllen. Det foreligger avtale med rengjørere om stoler skal løftes opp på pulter og andre tiltak som kan lette arbeidet for rengjørerne

2 = som for skår 1, men rengjøring er bare på gulv daglig alle skoledager, bord og lister etc minst 3 ggr i uken. Det brukes innesko, men det er dårlig plassering av uteskoene.

3 = 2 -  3 ganger pr uke, eller bare rengjøring av gulv. Det brukes utesko inne. Elevene bruker feiekost for å fjerne støv og smuss. 

4 = som for skår 3, men rengjøring foregår sjeldnere eller har dårlig kvalitet.

 

Bruk av dårlig støvsuger, vask med bøtte  og klut eller støvtørring med uegnet utstyr gir 1 tilleggskår.

 

C. Rengjøring av høye flater

Rengjøring (med god støvsuger eller med fuktig klut eller miljøklut (mikrofiber) av alle høye horisontale flater, lister, hyller, hengende armatur etc som kan samle støv og ikke nåes ved daglig/ukentlig rengjøring.

1 = minst 6 ganger i året inkl hovedrengjøring; Elevenes hyller blir rengjort hver måned.1/

2 = 3 - 5 ganger i året  inkl. hovedrengjøring. Elevenes hyller blir rengjort iallfall hver 3. måned.

3 = 2 ganger i året inkl. hovedrengjøring. Elevenes hyller blir rengjort 2 ganger i året.

4 =  Bare ved hovedrengjøring. Elevenes hyller blir bare rengjort ved hovedrengjøring.

 

D. "Svigermorprøven":

 

Denne utføres på forskjellige støvsamlende steder i klasserom, korridorer etc. Gjør dette særlig på høye flater: (hyller, gesimser, lister og karmer, billedrammer, elevhylle, hengende lamper).  Skår angis som gjennomsnitt av funnene for de stedene som er undersøkt.

 

Stryk med ytterste ledd av fingeren ca 5 cm og bedøm hvor skitten den blir.

I stedet for huden på fingeren kan du bruke en bomullsklut, bomullshanske eller hvit tape (plastertype).

 

1 = ikke støv eller helt ubetydelig med støv

2 = en del støv

3 = ganske mye støv

4 = skittent

 

"Svigermors skriveprøve"

 

Skriveprøve (f.eks. en stor S) på vannrette flater som du kan se ovenfra: inventar (bord, kommoder, lave hyller):

 

1 = Ingen synlig støvskrift

2 = Så vidt synlig støvskrift

3 = Tydelig støvskrift

4 = Svært tydelig støvskrift

 

NB!  "Svigermors skåring":

Hvis du under D for eksempel har undersøkt 4 høye steder og 2 lave (med skriveprøven), i alt 6 steder. Summerer du de 6 skårene og dividerer med 6.

 

Tilbake til KSM oversikten på denne nettsiden eller til KSM oversikten i Allergiviten.no

 


1/ I Aktiv MEIS kontrakten inngår vanligvis at elevene på avtalt dag rydder ut av hyllene sine slik at de kan bli rengjort. Elevene kan også selv sørge for denne rengjøringen.

 

(Sist oppdatert 18. januar 2004)

Til toppen

Related Links