NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  KSM skole 15: ENØK og HENØK
  KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging
  KSM skole 14: Belysning
  KSM skole 13: Akustikk og støy
  KSM skole 12: Byggets historie / fukt?
  KSM skole 11. Allergener / dyrestøv
  KSM skole 10: Ventilasjon
  KSM skole9: Renhold
  KSM 8: Lodden- og hyllefaktor
  KSM skole 7:Lukter
  KSM skole 6: Fukt
  KSM skole: 5. Temperatur
  KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger
  KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
  KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet
  KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
KSM skole 15: ENØK og HENØK
 

KSM skole 15. Helse foran energiøkonomisering!

 

Energiøkonomisering (ENØK)  må gjennomføres best mulig, men hensyn til helse må gå foran energiøkonomisering. Dårlig helse fører til dårligere økonomi både for den enkelte og for samfunnet. Derfor:  Helse- og energiøkonomisering = HENØK.

 

Det er dog viktig å vurdere hvordan de bygningsmessige og driftsmessige forholdene er tilrettelagt for dette. Det er etablert regionale ENØKsentre i hvert fylke - i alt 20 enøksentre. Adressen til disse finnes lett på felles hjemmeside på internett Enøk.no.  Hjemmesidene tar spesielt sikte på enøk-tiltak i hjem og skoler.

 

Vurdering

 

Vi vurderer om skolen har gjennomført nødvendige ENØK-tiltak.

 

Til slike tiltak hører:

 

 • innetemperaturen i klasserom er ikke over 21oC
 • elever og lærere bruker bekledningsom er  tilpasset romtemperatur og fysisk aktivitetsnivå
 • det brukes tidsinnstilte termostater på varmekildene i alle bruksrom 
 • det brukes sparepærer der det er praktisk mulig
 • det luftes ved behov med noen få minutters gjennomtrekk 
 • det brukes varmegjenvinner i balanserte ventilasjonsanlegg 
 • regulering av varmtvannstemperatur 
 • varmtvann brukes med måte 
 • luftlekkasjer i dører og vinduer tettes  slik at det ikke er trekk
 • vinduer  har tilstrekkelig varmeisolerende glass som gir lite kaldras
 • etterisolering der det er behov og muligheter.

Er alt dette gjennomført godt (skår 1), mindre godt men akseptabelt (skår 2), dårlig (skår 3) eller veldig dårlig (skår 4)? 

 

Samtidig vurderer vi om noen av tiltakene for ENØK virker ubehagelige, gir plager eller sykdom.

Her skal nevnes noen eksempler på tiltak som sparer energi, men er dårlig HENØK:

 

1. Gjennom fyringssesongen er det mange skoler som bruker varmeelementer (i tillegg til lysarmatur, datautstyr etc og elevenes egen funksjon som varmeelementer) på en slik måte at ventilasjonsanlegg i høy grad brukes til å lufte vekk (ut) overskuddsvarme (skår 3).

 

2. Oppvarming gjennom ventilasjonssystemet er ikke å anbefale (skår 3) (bortsett fra varmegjenvinning evt supplert med beskjeden forvarming ved sterk kulde ute (skår 1).

 

3. Innblåsing av varmluft over hodehøyde med avsugsventil også høyt plassert forekommer noen steder. Det gir kortslutning av varmestrømmen over hodene på brukerne (skår 3 - 4).

 

4. Hel avstengning av varmekilder om natten eller ved skolefri kan spare strøm, men kan også føre til at bygningsmassen blir for sterkt avkjølt og krever mer energi for oppvarming igjen - og det er i alle fall dårlig HENØK, så det gis skår 3.

 

5. Lufting  om vinteren ved å la vinduene på en og samme vegg stå åpne i 15- 20 minutter i friminuttene slik at vegger og møbler blir sterkt avkjølt er dårlig ENØK og dårlig HENØK (skår 3).(Det er bedre ENØK og HENØK å gjennomføre kortvarig (3-5 minutter) gjennomtrekk ved lufting i friminuttene).

 

6. Avstengning av ventilasjonsanlegget om natten og fridager etc fører til økte konsentrasjoner av kjemiske agens som avgasser inne i rommet. Selv om ventilasjonen settes på tidlig om morgenen igjen, vil de høye konsentrasjonene av kjemiske stoffer for mellomperioden føre til høyere konsentrasjoner av dem på depotstøv som senere blir svevestøv - og til avgassing til luften igjen senere (skår 4).

 

Tilbake til KSM oversikten  på denne nettsiden eller til KSM oversikten i Allergiviten.no

(Sist oppdatert 19. januar 2004)

 

Til toppen

Related Links