NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
 

 

KSM BARNEHAGE

Kvalifisert skjønn metoden for BARNEHAGER til kartlegging av innemiljø i alle bruksrom der.

(utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas, Voksentoppen, UiO)

Innemiljøets utforming og kvaliteter betyr mye for helse, trivsel, funksjon, læring, aktiviteter for alle mennesker - også for små barn. Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v. (se denne) stiller krav om godt inneklima, og det omfatter mange sider. I tillegg kommer estetiske og psykososiale forhold som sammen med inneklimaet utgjør barnehagens innemiljø.

Barnehagen er pålagt en gjennomgang av dette gjennom Forskrift om internkontroll.

Da er det behov for kunnskap og verktøy for dette.

Rammeplan for barnehager inneholder mye fint om de holdninger og tilbud som bør møte barn i barnehager, men sier lite om inneklima og innemiljø.

Etabler barnehage  er et nettsted med mange gode råd om den fysiske utformingen av barnehager, men heller ikke her finner du konkrete råd om tilrettelegging og vurdering av inneklima og innemiljø.

Den nødvendige kunnskap om det som skaper et godt eller dårlig inneklima og innemiljø kan du finne i denne kunnskapsbanken. Her finner du verktøy for vurderingt med "Kvalifisert skjønn metoden (KSM)  for barnehager, " som tar for seg de viktigste sidene - i alt 16 forskjellige komponenter.

KSM er en rimelig metode som bygger på :

·         normale sanser

·         sunt vett

·         enkel måling av temperatur

·         eksperterfaring

·         hygienisk skjønn

·         forskrifter og veiledninger

·         systematikk

·         veiledning gjennom eksempler

·         Det er god overensstemmelse mellom KSM og mer krevende målinger

KSM  er utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas og beskrevet i detalj i boken: "Godt innemiljø for barn", Høyskoleforlaget 1999, i KSMomtalen i inneklima.com KSM for bolig og KSM skole,

Metoden er evaluert og funnet meget god i sammenlikninger med målinger av inneklimaforhold (Rogalandsforsk: "Innemiljø i skolebygg". Samlerapport. Rapport RF 97/035), og er videreutviklet etter det. 

Du kan uten videre bruke denne metoden på din egen bolig, og metoden for bolig passer best for familiebarnehager. Du kan å bruke den på barnehagen f.eks. i forbindelse med internkontroll, men da bør det være 2-3 av dere, gjerne sammen med vaktmester (driftsansvarlig) og /eller barnehagens verneombud.

Fremgangsmåte

KSM kan gjennomføres når som helst på året hvis man tenker gjennom  forholdene for ulike årstider. Selv om vurderingen foretas en gråværsdag om høsten, kan du lett vurdere om det for eksempel er god nok solavskjermingen  om sommeren, og hvor trekkfulle vinduene er om vinteren. 

I kartlegningen gjelder det å være nøktern. Innbill deg at du er en utenforstående, ganske kritisk og absolutt ikke spesielt snill person som er innleid for formålet.

Skåresystem (poeng, karaktersetting) for innemiljøet.

I KSM brukes et skåresystem (karaktersetting) for kvalitet der skår 1 er godt, skår 2 er mindre godt, men akseptabelt, skår 3 er dårlig og skår 4 veldig dårlig. Det er lurt å bruke et registreringsskjema for dette. Det kan hentes ned her  (Registreringsskjema for KSM)

Aller best inntrykk får du ved å bruke et spesielt arbeidsskjema som du kan hente ned her:

(Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM)

 

I det skjemaet merker du av din skår på en vannrett linje som er delt inn for dette formålet slik som vist i  den øverste delen av denne figuren:

 

 

Kvalifisert skjønn metoden (KSM)

Markering av skår i arbeidsskjema

 

KSMskala

(Ill.K. Aas)

Her er X satt for å markere ”Mindre godt, men akseptabelt (1,3)”.

 

Hvis du ønsker tallbehandle dette, følger du de tallene som er vist i figuren.

Der markerer X  tallet 1,3 (bemerk at alt som er over 1, er i sonen for 2, dvs mindre godt, men akseptabelt!).

 

Når alt er markert i arbeidsskjemaet, kan du fylle ut søylene opp til markeringen din. Slik får du en illustrasjon av hvordan innemiljøet hjemme er i sin helhet. Dette er illustrert i www.inneklima.com

Er det noe som markeres som dårlig, bør du prioritere tiltak for å få det godt nok.

 

I gjennomgangen av skolen og hvert klasserom er det mange forhold som er viktige og som må vurderes. KSM omfatter  hele 16 forhold der hver enkelt av dem kan bidra til et godt eller dårlig innemiljø.

(Husk at innemiljø omfatter estetiske, sosiale og psykologiske forhold i tillegg til de fysiske sidene av inneklima.)

 

I KSM blir det gitt beskrivelser og veiledning belyst med eksempler for hvert forhold.

Det er ikke mulig å gi fullstendig veiledning på noen kortfattet måte for alle de variabler og de mange individuelle forhold som kan observeres i en bygning. Men ut fra eksemplene er det nok mulig for de fleste å vurdere spesielle funn på en nøktern måte.

 

Her i nettstedet vårt blir det gitt veiledning i KSM-vurdering for  de aktuelle forholdene hver for seg, slik du kommer frem til dem ved å klikke på stikkordene i den følgende KSM-oversikten. Dette er under utvikling for Barnehageserien, men mye er likt for skole og barnehage i denne sammenhengen, så for punkter som ikke er ferdig for barnehager, fører lenken til det aktuelle punktet for skoler.

 

 

 

Lupe

KSM- oversikt.

Vurdering av kvaliteteten på innemiljøet i en barnehage og i hvert bruksrom må omfatte alle følgende forhold (dokumenter som er ferdige for barnehageserien er punktmerket, de andre er nummerert og bringer deg tilo det aktuyelle temaet i KSM SKOLE.).

 

Klikk på blåmarkert stikkord 1 - 16 for å komme til mer detaljert omtale.

 

 (Sist oppdatert 21 mars 2004)

 

 

  Til toppen

Related Links