NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Lek og fysisk aktivitet
 

Lek er ikke bare for å ha det morsomt.  Gjennom forskjellige leker får barn viktige kunnskaper og ferdigheter, og de kan få utløp for energi og følelser på en positiv måte. 

Barn er kreative, og leken stimulerer dette og åpner for nye måter å tenke på og handle på.

Lek med andre barn (og voksne) får barnet til å lære samspill og samarbeid. Det lærer seg til å følge regler.

Barna morer seg eller får til noe sammen med andre barn, og det er gode grunnlag for vennskap. Ja, de lærer å leke, og lek er viktig for alle mennesker gjennom hele livet selv om lekens karakter og innhold endrer seg med alderen.

 

Småbarnspedagoger er spesialister i å tilrettelegge og bruke lek for barn i forskjellige alders- og utviklingstrinn. Det lærer de mye om i utdannelsen og i praksis i barnehagene.  Det er fint om foreldre også lærte mye om dette, og det kan de ved å plukke opp idéer og måter fra barnehagen.

 

Lek er også en viktig kommunikasjonsmåte. Småbarnspedagogene lærer en god del om barna og følelsene deres ved å observere dem i lekesituasjoner. Den som leker, forteller noe om seg selv. .  Barn kan fortelle mye gjennom atferd og prating i  "mor og barn - leker", "doktor og pasient - leker", "butikk- leker", "holde te - selskap - leker" osv.  For barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming kan særlig "doktor - pasient - leker" være gode hjelpemidler for å forstå barnet. Kanskje kan de også hjelpe barn til å akseptere undersøkelser hos lege og i sykehus.

 

 OverGjerdet

 

Fysisk aktiv lek

Liv er bevegelse. Det starter allerede i livmoren der bevegelse jo nettopp er tegnet på liv. Og se spedbarnet livlige bevegelser når det fryder seg!

Slik fortsetter det; det føles godt å bevege seg og det gjør godt.

Fysisk aktiv lek blir ofte morsomst. Det uttrykker småbarn og skolebarn ved at en sjelden hører så mye høylydt latter og skrål som da. Jo mer fart over leken, jo større glede. Samtidig utvikles ferdigheter og kondisjon. For alle unge pattedyr er fysisk aktiv lek avgjørende i utviklingen for å takle livets utfordringer. 

Det er rikelig dokumentasjon for at fysisk aktivitet gjør kroppen sterkere, mer førlig og gir et sunnere liv. Det er også mye dokumentasjon helt fra lang tid tilbake som viser at fysisk aktivitet kan bidra til bedre mental helse 1/.  Det skaper et grunnlag for god kroppsfølelse, og kan virke positivt på nervøsitet, depresjon, aggresjon, søvnvansker, følelsesmessig ustabilitet, sosial tilpasning og stress.

 

Livskvaliteten kan trues  for dem som er bevegelseshemmet eller av andre grunner ikke kan delta i slike fysiske aktiviteter. Det skaper særlige utfordringer for de pårørende og personalet i barnehagen, for fysisk aktivitet i lek og sport er en viktig del av vår kultur. Uten det må en finne andre veier  til livskvalitet. og mestring.

 

For barn med astma er fysisk aktivitet viktig, men må tilpasses den varierende sykdommen - les om anstrengelsesastma.  

  

Bortsett fra dette skal vi ikke omtale leker. Det kan småbarnspedagogene mest om.  

  


  

1/ Folkins CH (1976) Effect of ohysical training on mood. J Clin Psychol 32: 385-8.

 

Aas K (1983): Physical activity in children and adolescents with asthma, i S. Oseid, AM Edwards: The asthmatic child in play and sport. Pitman Press 1983, s 4 - 10.

 

(Sist oppdatert 12. mai 2004)

 

 

  Til toppen

Related Links