NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Ventilasjonsserie: Frisk luft inne (luftskifte / ventilasjon)
 

Frisk luft inne? Ventilasjon. Luftskifte.

 

Dette er innledningen til en ny serie i denne kunnskapsbanken.

Ventilasjonsserien skal foruten å samle lenker til alle relevante dokumenter, ta frem informasjon som svarer på det folk flest spør om eller burde spørre om innenfor de følgende områdene:

 

1. Innledning (denne) med oversikt over tidligere dokumenter.

2. Luftskifte og ventilasjonstyper - detaljer

3. Tiltak ved forurenset uteluft

4. Filtrering

5. Bolig

6. Barnehage og

7. Skole

8. (Yrkesbygg)

 

Deler av dette samkjøres med www.inneklima.com som inneholder flere dokumenter av interesse for dette temaet, se Ventilasjon.


 

 

Vi må ha luft for å leve, og den luften må være frisk for at vi skal  trives, holde oss friske og være opplagte. 

 

Frisk uteluft består av

(volumprosent av gasser)

* ca 21% oksygen (O2 - også kalt surstoff, sjeldnere dioksygen)

* ca 78% nitrogen (N)

* ca 0,03% kulldioksid (karbondioksid, kullsyre, CO2)

* ca 1% edelgasser

* lave konsentrasjoner ozon (O3) fra naturen - varierende.

* vanndamp, varierende

* partikler, varierende (pollen, muggsoppsporer, sandstøv og lignende)

 

Det er greit så lenge vi kan være ute  i områder med frisk luft uten forurensninger. Vanskeligere er det når vi må oppholde oss inne, og det er mer enn 85 - 90% av levetiden for de aller fleste.

 

Hvordan få frisk luft inne?

Med få unntak er norske bygg så tette at vi må sørge for tilstrekkelig luftskifte. Vi må kvitte  oss med brukt luft, overflødig fukt og det meste av de mange forurensningene som dannes inne. Samtidig må vi store deler av året tilføre varme og holde en komfortabel temperatur uten å sløse med energi.

 

Kravet om frisk luft  er det samme, men utfordringer og løsninger er forskjellige for boliger og for barnehager, skoler, yrkesbygg og andre fellesbygg. Det må også sees i sammenheng med alle andre viktige deler av innemiljøet, se "Godt innemiljø for barn".

og

Kartlegging av innemiljø et i bolig med Kvalifisert skjønn metoden (KSM) :

 

(Søk evt etter KSM for barnehage, KSM for skole, KSM for yrkesbygg).

 

Et brukbart luftskifte og frisk luft inne kan oppnås på flere måter når uteluften er ren.

I områder der uteluften forurenses av trafikk, fyring, industri eller annet, kreves egne løsninger (se oppslag som kommer senere).

 

Denne ventilasjonsserien vil omfatte:

(Dokumenter med understreking (lenke) er på plass og nås ved å klikke på lenken. Dokumenter i sort skrift vil komme etter hvert)

 

Redaktøren ønsker innspill, kommentarer, forslag (med henvisning til relevant dokumentasjon), og er åpen for å bruke utvalgte innspill i:

  •  Ventilasjonsdiskusjon

 

Tidligere dokumenter om dette:

I denne kunnskapsbanken er det fra før flere dokumenter om luft ute og inne og om luftskifte/ventilasjon. På søkeord som ventilasjon, luftskifte ol får du lenker til et 70-tall dokumenter der noe av dette er nevnt.

Her er oversikt over de viktigste relevante dokumentene. Du kommer til hvert enkelt ved å klikke på lenken.

 

Generelt

 

 

 Luftskifte. Ventilasjon . Oversikt

 

  Ventilasjonstyper:

  

  Karbondioksid (CO2)

 

  Inneluft mer forurenset enn uteluft (presseklipp):

   (men med ny lenke til Dagsavisen).

 

  Ventilasjon: Luftmengder (i inneklima.com)

 

  Litteratur om ventilasjon (i inneklima.com)

 

Bolig

  

 Uteluft og luftinntak (Bolig):

 

 Luftskifte. Ventilasjon (med KSM bolig) :

 

 

  Vanlige forurensninger inne

 

 

Barnehage

 

Ventilasjon. Luftskifte. KSM for barnehager:

 

 

Skole

 

 Ventilasjon. Luftskifte. KSM skole:

 

 Uteluft og luftinntak. KSM skole

 

  Luftkvalitet på skolen. Stortingets spørretime

 

 Skoleventilasjon og pollenfiltrering (spørsmål).

 

 

 

Yrkesbygg

 

Se KSM yrkesbygg (i inneklima.com)

 

(Sist oppdatert 4. august 2004)

 

 

  Til toppen

 

Related Links