NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste 2 for bygningsintegrert
 

Sjekkliste fortsatt

Se Sjekkliste 1 for Bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon

 

(Du kan krysse av (klikke i)  i de aktuelle boksene for Ja eller Nei, men for å få dette skrevet ut med dine merker, må du merke dokumentet og skrive ut "Merket område".)

 

Vifter, spjeldmotor og lignende

Er det brukt energieffektive vifter?

Ja    Nei

Kan hastigheten (gjennomluftingen) reguleres etter behov?

Ja    Nei

Er viftene innregulert slik at de gir minst mulig støy?

Ja    Nei

Gir viftene fra seg en helt jevn summing?

Ja    Nei

Kontrolleres viftefunksjonen og/eller spjellfunksjoner  årlig?

Ja    Nei

Kan ansvarlig person identifisere feil hvis vifterem ryker?

Ja    Nei

Foregår motordrevet åpning av spjeld / luker og lignende uten motorstøy?

Ja    Nei

 

Temperatur

Er det jevn og komfortabel temperatur (+ 20 -23oC eller opp til +26oC på varme sommerdager) i alle bruksrom?

Ja    Nei

Kan brukerne i forskjellige rom selv regulere temperaturen, evt med vinduslufting om sommeren?

Ja    Nei

Er alle oppholdssoner frie for trekk og kaldras?

Ja    Nei

 

Filtrering

Er det montert filter (posefilter eller elektronisk filter) for filtrering av all inntaksluft?

Ja    Nei

Er det enkelt å skifte eller rengjøre filtre?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Rengjøres eller skiftes filtre i eller kort etter pollensesong

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Skiftes posefiltre eller  elektrostatiske filtre før det lukter av dem?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Renses kjøkkenfiltre regelmessig /  årlig der det er kjøkkenvirksomhet?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Foreligger det tydelige anbefalinger om bytte eller rensing av filtre?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

 

Varmegjenvinning

Er det montert aggregat for varmegjenvinning for all avkastluft?

Ja    Nei

Har aggregatet for varmegjenvinning forvarmer?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Foreligger veiledning og rutiner for avriming?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Er det sikret mot fukt fra avrimin

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Er det lett å komme til for stell/ bytte av aggregater i varmegjenvinner?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Er det tydelig og god veiledning om bruk av varmegjenvinner?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

 

Styring /Automatikk

Er automatikk og styring kalkulert og tilrettelagt av ekspert i hybrid ventilasjon?

Ja    Nei

Er automatikk og styringssystem installert av ekspert i slik automatikk?

Ja    Nei

Har det vært innregulering av alle funksjoner etter at bygget ble tatt i bruk? 

Ja    Nei  

Er det undertrykksventilering (økt avkasting av brukt luft) i forurensede rom (våtrom, kjøkken)?

Ja    Nei

Fungerer automatisk styring godt uavhengig av årstid, vind- og værforhold?

Ja    Nei

Er evt. CO2sensorer for styring plassert fjernt fra tilluftsventiler, og slik at de avspeiler personbelastningen?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Kan brukere ha innflytelse på styringen med manuelle tiltak?

Ja    Nei

Er det lett forståelig og enkelt å påvirke luftskiftet manuelt (med vinduslufting, regulering av spjeld etc.)?

Ja    Nei

Er driftsansvarlig fortrolig med automatikken, styringssystemet og kontrollmuligheter?

Ja    Nei

 

 

 

  (Sist oppdatert 20. oktober 2004)

 

  Til toppen

 

 

 

Related Links