NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Karbondioksid (CO2)
  Inneklimaet er viktigst
  Informasjon,rådgivning og målinger
  WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
  Pusterom
  Luften vi puster
  Barn fremfor voksne
  Definisjoner av innemiljø / inneklima
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Teppegulv
  Tobakksrøyk
  Luft
  Støv og renhold
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
WHO (Verdens helseorganisasjon): Rett til godt inneklima
 

WHO (Verdens Helseorganisasjon) 2000: Rett til godt inneklima

 

I erkjennelsen av at innemiljø er en viktig forutsetning for helse og velbefinnende fikk en arbeidsgruppe i oppdrag av WHO å formulere grunnleggende krav i tråd med menneskerettighetene og med spesiell referanse til den universelle menneskerettighetserklæringens artikkel 25 og 29 (WHO 2000. The Right to Healthy Indoor Air).

 

 

 • Artikkel 25: (1) Alle har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for helse og  velbefinnende for ham selv og hans familie, inkludert mat, klær, bolig og legehjelp og nødvendig sosial omsorg….
 • Artikkel 29: (2) Alle har forpliktelser for samfunnet og bare gjennom disse er en fri og personlig utvikling mulig.
 • (3) I utøvelsen av sine rettigheter og plikter skal alle kun bli omfattet av de begrensninger som er fastsatt ved lov kun etter den hensikt å sikre anstendig anerkjennelse og respekt for andres rettigheter og frihet og for å oppfylle de rettferdige krav om moral, offentlig orden og allmenn velstand i et demokratisk samfunn.

Følgende ni prinsipper ble utledet av de grunnleggende prinsipper om menneskerettigheter, biomedisinsk etikk, økologisk bærekraft og foreningen mellom dem.

 

Prinsipp 1           

 • Under prinsippet om menneskets rett til helse, har enhver rett til å puste  sunn inneluft.

Prinsipp 2           

 • Under prinsippet om respekt for selvbestemmelse (autonomi), har enhver rett til adekvat informasjon om mulig skadelige eksponeringer og å få tilgang til effektive midler for å kontrollere i det minste deler av eksponeringene i  innemiljø.

Prinsipp 3           

 • Under prinsippet om å ikke gjøre skade (”non-maleficience”), må ingen agens introduseres i innemiljøet ved en konsentrasjon som kan medføre unødig helserisiko hos noen av beboerne.

Prinsipp 4          

 • Under prinsippet om å gjøre godt (”beneficiency”), må alle, individer, grupper eller organisasjoner forbundet med en bygning, enten de er private, offentlige eller statlige, ta ansvar for å fremme og arbeide luftkvalitet for beboerne.

Prinsipp 5         

 • Under prinsippet for sosial rettferdighet, skal sosioøkonomisk status for beboerne ikke ha innvirkning på deres tilgang til frisk inneluft, men særlige helseforhold kan medføre særlige behov hos noen grupper.

Prinsipp 6        

 • Under prinsippet om ansvarlighet, må alle ansvarlige virksomheter etablere klare kriterier for evaluering og vurdering av bygningens inneluftkvalitet og dens innvirkning på beboernes helse og på miljøet.

Prinsipp 7        

 • Under ”føre-var”-prinsippet hvor det forekommer risiko for skadelig eksponering i inneluft, skal ikke usikkerhet bli brukt som grunn for å utsette kostnadseffektive tiltak for å hindre slik eksponering

Prinsipp 8       

 • Under ”forurenser betaler” prinsippet, er forurenseren ansvarlig for all skade mot helse eller velbefinnende som skyldes uheldig eksponering i inneluft. I tillegg er forurenseren ansvarlig for kompenserende og utbedrende tiltak.

Prinsipp 9       

 • Under prinsippet om bærekraft, kan hensyn til helse og miljø ikke ses isolert fra hverandre og tilgang til sunn inneluft må ikke forstyrre global eller lokal økologisk integritet eller rettighetene for fremtidige generasjoner.

 

********************************************************************************

 

Tilbake til ISIAQ Rapport: Godt innemiljø i skolen. 1. Bakgrunn

Related Links