NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Svensk skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  KSM skole 15: ENØK og HENØK
  KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging
  KSM skole 14: Belysning
  KSM skole 13: Akustikk og støy
  KSM skole 12: Byggets historie / fukt?
  KSM skole 11. Allergener / dyrestøv
  KSM skole 10: Ventilasjon
  KSM skole9: Renhold
  KSM 8: Lodden- og hyllefaktor
  KSM skole 7:Lukter
  KSM skole 6: Fukt
  KSM skole: 5. Temperatur
  KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger
  KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
  KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet
  KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
 

 

KSM SKOLE: 3. Tobakksrøyk, asbeststøv, radon og annet.

 

Noen spesielle forurensninger er særlig kjent for å bidra til alvorlige helseskader.

 

a/ Tobakksrøyking inne

Vanligvis er dette ikke lenger aktuelt for skoler og barnehager fordi det praktiseres røykeforbud.

 

Hvis det i skolebygningen er røykerom for personalet, og lukt eller støv fra dette forurenser elevenes oppholdssoner, gis skår 4.

(Det er vanlig at røykerom forurenser korridor og rom med inngang til samme korridor når røykerommet ikke har eget ventilasjonsanlegg med undertrykk og luftskifte s6t5ørre enn 3 pr time, og når døren fra røykerom vender inn mot felleskorridor Svevepartikler fra tobakksrøyk fordeler seg i støv i tilstøtende rom).

 

Hvis det røykes ute ved luftinntak for ventilasjonsanlegg slik at lukt trekkes inn, gis skår 4.

 

Hvis elever eller lærer tillates å røyke eller snikrøyker i skoletiden og så kommer inn i klasserom med røyklukt i klær eller pust, gis skår 3.


 

b/ Asbeststøv eller - kilder inne

 

Det er fortsatt skoler der inneluften noen steder kan forurenses av asbeststøv - alt fra galt plassert asbestmateriale som isolasjon på utsatte steder av ventilasjonssystemet (ofte ved aggregat), til asbestplater i veggen (ballspillsvegg) i gymnastikksal eller som isolasjon bak (gamle) varmeelementer.

 

Vurdering

Finnes asbestkilder inne gis dette skår 4

Finnes asbeststøv gis dette skår 4.

 


 

c/ Radongasser inne

 

Radon i høye konsentrasjoner inne kan bidra til utvikling av lungekreft. Virkningen over lengre sikt på barn er ukjent.

 

Kommunen bør nå ha oversikt over radonforholdene i området. Hvis det er risiko for radongasser av betydning (blåleire, morenegrunn med tilførsel fra blåleire eller  spes. skifer, div. granitt), bør dette måles i skolen.

 

Vurdering

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM slik det er beskrevet i KSM.

 

1= Ingen risiko for radon i området.

     Målt radon er under 2oo bequerel i alle rom.

2= Lav risiko for radon i området.

     Målt radon er 200 - 400 bequerel.

3= Noen risiko for radon i området, men radon er ikke målt inne i bygget,      

     Målt  radon er 400- 600 bequerel .

4= Klart risikoområde for radon, men radon er ikke målt.

     Målt radon er over  600 bequerel.

 


Les om tobakksrøyk

Les om radon.

Les om asbest

 

d/ Andre spesielle forurensninger inne

Dette kan særlig være aktuelt i formingsrom (arbeid med polyester etc), men det forekommer også at noen klasser har et stort forbruk f.eks. av utstyr som avgasser mye slik som visse tusjpenner, retusjeringsblekk (Ablanco fluid e.l.) osv.

Gi skår etter skjønn

 

Ved uttalt  muggsoppvekst i bygningen kan luften være forurenset av gasser fra disse mikroorganismene og med svevestøv som inneholder muggsoppsporer og bærer med seg mykotoksiner og glukaner, Da kan dette bidra til luftveisallergier og astma, og til hodepine, unormal tretthet og annen "inneklimasyke".

Gi skår etter skjønn. Se også Fukt og luftfuktighet. Kanskje du heller vil vurdere det under det punktet

 

Tilbake til KSM SKOLE (oversikten) på denne nettsiden eller til KSM oversikten i Allergiviten.no

 

(Sist oppdatert 14. januar 2004)

 

 

  Til toppen

 

 

Related Links