NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  BARNEHAGESERIE
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Helse, miljø og trivsel i barnehagen. Veileder
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  HMS for barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Barnehageserie
  (2.11.2003) Annenhver barnehage er ikke miljøgodkjent
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Barnehageserie
 

Denne barnehageserien er for foreldre med små barn og for personalet i barnehagen

 

Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem1/står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en mannssak + en samfunnssak + en helsesak".  Og (side 181)

"Uten barnehagen stopper Norge."

 

Mange barn trenger barnehage. Mange foreldre trenger barnehage.  Der møter de velutdannet personale. Det er ikke bare barna som kan lære meget i barnehagen Også foreldre kan lære meget. Det er jo slik at veldig få har utdannelse til en av de viktigste oppgaven i livet - det å være gode foreldre.  Bare synd at de fleste foreldre har det så travelt når de bringer og henter barna i barnehagen, at de ikke får med seg mer av den kunnskapen som personalet der har. 

Men personalet kan også lære mye av foreldrene (og av barna!). Det gjelder ikke minst av dem som har funksjonshemminger.

 

§

 

Det står i barnehageloven2/   §  9 at barn med funksjonshemming skal prioriteres ved opptak.  Det gjelder bevegelseshemmede, orienteringshemmede (syn- og hørselhemmede og barn med forståelseshandikap) og barn med miljøhemming (allergier og astma). 

 

Barnehageloven sier i § 3 "barnehagen skal ha lokaler som er egnet  til formålet ut fra barnets alder og oppholdstid".  En rekke forskrifter stiller krav til utforming for å ivareta  behovene for funksjonshemmede. Dette er utdypet i Rundskriv T-5/99 B: "Tilgjengelighet for alle".

 

 

TilgjengeligBrosjyre

 

 

Også barn med allergi, astma, eksem og andre overfølsomhetssykdommer bør vanligvis gå i barnehage, men de er særlig sårbare og trenger spesielle hensyn. Det forutsetter at innemiljøet er tilrettelagt for dem. Det forutsetter også at personalet i barnehagen  har de kunnskapene som kreves, og som personalet i barnehager skal ha. Henvendelser fra bekymrede eller fortvilte småbarnsforeldre tyder på at det i mange barnehager er noen som har behov for mer kunnskap og en del påminnelser om hva de vet fra før. Derfor starter vi nå med en BARNEHAGESERIE. Her er det mange forhold som bare krever små omskrivinger fra Boligserien, men vi lager dette som en helt egen serie for å gjøre stoffet lettest mulig tilgjengelig for barnehagene.  Serien tar sikte på å forebygge sykdom og problemer for

  • barn med sykdom på grunn av overømfintlighet ("allergiske barn")
  • alle som risikerer sykdom på grunn av dårlig inneklima (det gjelder også barn med overømfintlighet - og personalet).

 

Noen barn med spesielle allergier kan ha det best i en familiebarnehage. For familiebarnehager passer imidlertid Boligserien best. Siden personalet i barnehagene også har sine egne hjem, anbefales også de å lese i Boligserien, se nedenfor.

 

Noen av disse oppslagene vil komme også i  nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB).

I hvert av disse nettstedene kan du lett finne frem til annet viktig og interessant stoff. Detaljert stoff om forhold i inneklima kan du finne i www.inneklima.com.

 

 

 

 I boligserien kan du lese:  

I Barnehageserien kommer

følgende (planlagte) dokumenter

Denne serien passer godt for familie-barnehager

 

Dokumenter som er blåfarget

og understreket er på plass.

Bare klikk på dem, så kommer du dit.

De andre kommer etter hvert

med ca en ukes mellomrom

Du kan finne mer informasjon i ww.allergiviten.no

og www.inneklima.com

 

 

 

 

BHGbokLITEN

 

I barnehageserien finner du aktuelle oppdateringer av det stoffet som er skrevet i 2003 i boken "ASTMA, ALLERGI, EKSEM hos små barn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole"1/ .

 


 

1 / Tilley, H R, & Aas K: Astma, allergi, eksem hos småbarn. Gode råd til foreldre, barnehage og skole. Norges Astma- og Allergiforbund 2003. ISBN 82- 91155-05-4

2 / Lov av 5. mai 1995 nr. 19.

(Sist oppdatert 30.juni 2004)

 

      Til toppen

 

 

Related Links