NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
    
    © bilder, illustr.
 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for naturlig ventilasjon
 

Naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk. Sjekkliste

 

Du trenger frisk luft hjemme!

Ved naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk er det nødvendig å kontrollere at dette fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år. Svaret bør være JA på alle spørsmålene. Svares det NEI på noe,  bør endringer gjennomføres.

Du kan krysse av i svarboksene, men må da merke dokumentet og ta utskrift av ""merket område" for å få med hva du har krysset av.

 

 

Ventiler/luftespalter

 

Er det ventiler og/eller luftespalter i alle bruksrom, kjeller, lagerrom som trenger gjennomlufting?

Ja    Nei
Er alle ventiler/luftespalter åpne?

Ja    Nei

Er alle luftespalter og ventiler (fluegitter)  rene slik at luft kan gå uhindret gjennom?

Ja    Nei

Er luftespalter og ventiler utildekket av gardiner, rullegardin eller lignende når rommet er i bruk?

Ja    Nei

Er gjennomluftingen på soverom så god om natten at det aldri dannes kondens på vindu der?

Ja    Nei

Er det varmeelementer under vinduer (evt med luftespalter) til å motvirke kaldras om vinteren?

Ja    Nei

 

Møblering

Er senger og møbler plassert slik at de som bruker dem, ikke blir utsatt for trekk eller kaldras?

Ja    Nei

 

Økt belastning

Åpnes vinduer eller dører til andre rom for å få mer luft/gjennomlufting når det er mange mennesker til stede?

Ja    Nei

Sørges det for litt gjennomtrekkslufting ved tiltak som kan forurense luften særlig?

Ja    Nei

Er det forbud mot tobakksrøyking inne?

Ja    Nei

 

Mekanisk avtrekk

Er det effektivt mekanisk avtrekk i kjøkkenet?

Ja    Nei

Er det åpning eller åpen spalte (for eksempel under døren) fra gang/annet værelse til kjøkkenet med mekanisk avtrekk?

Ja    Nei

Blir kjøkkenfiltret renset årlig?

Ja    Nei

Er det effektivt avtrekk i våtrom slik at det ikke dannes kondens på vindusglasset i kaldt vær?

Ja    Nei

Er det åpen spalte (for eksempel under døren) fra gang/annet værelse til våtrom med mekanisk avtrekk?

Ja    Nei

Luftes det ekstra fra badet/våtrom etter dusjing, bading, vasking, tøytørking?Ja    Nei

 

Generelt

Er det god luft inne i alle rom uansett tidspunkt?

Ja    Nei

 

  (Sist oppdatert 21. august 2004)

 

  Til toppen

 

 

Related Links