NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  Skolemiljøet og elevenes rettigheter
  Undervisningslandskap i skolen risikerer dårlig akustikk
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Brosjyre om elevenes skolemiljø (om kapittel 9a i opplæringsloven)
  VG 11. 12. 2003: Hanne (11) går på luktfri skole
  Dagsavisen 5. 11.2003: Dårlig inneklima i skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Skolebygg og elevenes helse
  Dagsbøter for dårlig inneklima
  Kalde klasserom
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen
  Pusterom
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Spesielt for foreldre
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Litteratur: Forskning og utredning
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Hvor varmt kan det være i klasserommet?
  Parfymestank og inneklimaet på skolen?
  Eternitt. Asbest på skolen?
  Dårlig inneklima på skolen. Lovlig?
  Spørsmål om sandvolleybane ved ungdomsskole og offentlig hall.
  Dårlig inneklima i rehabilitert skole
  Kaldt klasserom
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
    
 

   NFBIB
   Postboks 89
   7541 KLÆBU
   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Hvor varmt kan det være i klasserommet?
 

Sommervarmt i klasserommet

 

Hvor varmt må det være i et klasserom med ca.23 elever før elevene har krav på å gå hjem?

(Spørsmål 10. juni 2007) 

 

solsmil

 

SVAR

(10. juni 2007)

Godt spørsmål (for på Sørlandet og Østlandet er det oppunder 30o C ute nå).

Det er få skoler som har ventilasjon med luftkjøling, så dette er noe som er aktuelt i store deler av landet akkurat nå,  men selv om det i Anbefalte faglige normer for inneklima  (ellers på året) anbefales 20- 22o C, finnes ingen lov eller forskrift som sier noe om øvre grense for temperaturen i klasserom i sommervarmen, selv der solen skinner rett inn uten solavskjerming.  I opplæringsloven står det: "Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane."  Når temperaturen i klasserommet kommer opp mot 28 - 30 grader, har det ikke tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Da kan elevene klage til rektor med henvisning til dette - og håpe på forståelse. Noe krav på å få gå hjem har dere likevel ikke.

 

(Sist oppdatert 10. juni 2007)

 

     Til toppen

 

 

Related Links