Home

NFBIB ønsker velkommen til vår nettside

NFBIB har en sterk tverrfaglig profil med basis i medisin, hygiene, teknologi, miljørettet helsevern og juss. Alle medlemmene har lang erfaring med arbeid relatert til barns helse og innemiljø. Vi ser det som en oppgave å engasjere oss i formidling av saklig og nyttig informasjon om hvordan man kan sikre barn godt, helsefremmende innemiljø der de oppholder seg mesteparten av tiden i bolig barnehage og skole.

Alle som har interesse av barns helse og innemiljø ønskes hjertelig velkommen til www.innemiljo.net. Profilen på siden er nå mer i retning av stoff som også kan benyttes av kommunehelsetjenesten, da det er de som i første rekke har ansvaret for barnehager og skoler.  Våre tidligere nettsider har et vell av kunnskapsstoff og henvisninger og kan fortsatt benyttes ved å klikke på fanen "Kunnskapsbank" ovenfor og søke videre etter stoffet der, enten i menyen i venstre kolonne, eller ved å bruke søkefunksjonen.

Redaksjonsgruppen består av Marianne Bjerke (rådgiver Helsedirektoratets Folkehelseavdeling), Kai Gustavsen (yrkeshygieniker/seniorrådgiver inneklima), Finn Levy (lege, indremedisin/arbeidsmedisin), Jan-Vilhelm Bakke (lege, arbeidsmedisin), Johan Sverre Rivertz (jurist, forvaltningsrett, skole-, barnehage- og helserett) og Marianne Hanneborg Aas (barnelege). Les mer om medlemmene!
Snarvei til våre faktahefter, brosjyrer og bøker.
Oppdatert 22.12.2010

Har du det for varmt? Skriv ut E-post
torsdag 24. november 2011 11:46

Sjekk om du har det for varmt. Det kan gi hodepine, og mange blir slimete og uvel. Vedkubber blir stablet inn i boder og garasjer. Nye panelovner og varmepumper installeres. Vi gjør alt for å stenge kulda ute. Men hvor varmt skal vi ha det i stua? Går det an å ha det for varmt?
Barnelege Marianne Hanneborg Aas er medlem i NFBIB, og du kan lese hele intervjuet i Dagbladet. no 21.11.2011.
I nettstedet Foreldre & barn kan du lese artikkelen "Få friskere barn med riktig innetemperatur".

Sist oppdatert torsdag 24. november 2011 20:25
 
Ren og ryddig byggeprosess viktig for inneklima Skriv ut E-post
onsdag 09. november 2011 15:51

Sigurd Hoelsbrekken, Bygningsteknisk Etat (BE) har skrevet om ”Ren og ryddig byggeprosess viktig for inneklimaet”. Formålet med rent bygg er å sikre et godt inneklima. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for en ryddig arbeidsplass, hvor materialene lagres tørt, skjerming av fuktfølsomme materialer mot nedbør, uttørking av fukt, og ikke minst lukke bygningen i tidlig fase slik at nedbør ikke kommer inn. Les hele artikkelen.

 

Sist oppdatert fredag 11. november 2011 22:36
Les mer …
 
Sliten skole? Skriv ut E-post
mandag 03. oktober 2011 22:15

Gjør noe med det!

Veiledning for et bedre fysisk innemiljø
på skolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert lørdag 05. november 2011 21:41
Les mer …
 
NY bok, Miljøhemming, en skjult funksjonshemming Skriv ut E-post
torsdag 29. september 2011 21:06

Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas

Miljøhemming er tilstander med overfølsomhet for noe i miljøet som fører til så uttalt sykdom og plager at miljøet blir utilgjengelig. Det er en funksjonshemming på like linje med bl.a. bevegelseshemming. Les mer...

Sist oppdatert torsdag 29. september 2011 21:08
 
Astma pga jobben må forebygges ved klimatiltak Skriv ut E-post
onsdag 22. juni 2011 19:55

Det kommer stadig bekreftelse på at luftforurensinger på jobben, såvel i skoler, institusjoner og industri som i landbruket øker risikoen for utvikling av astma og KOLS. Følgende to artikler fra Arbeidervern gir mer informasjon om dette.
Les mer:
1) Bakke JV. Bønder må puste inn færre forurensninger.
2) Bakke JV. Uten klimatiltak blir astma verre på jobben.

Sist oppdatert onsdag 22. juni 2011 20:09
 
”Dårlig drift og vedlikehold av skoler er ofte viktigste årsak til dårlig inneklima.” Skriv ut E-post
tirsdag 24. mai 2011 22:01

Norske kommuner mangler evne og vilje til å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold av offentlige bygg. Det gir dårlig arbeidsmiljø og kan helt slå ut de av oss som plages med astma, allergi og overfølsomme luftveier.
Les hele artikkelen på Arbeidstilsynets nettsider.

Sist oppdatert tirsdag 24. mai 2011 22:20
 
Retningslinjer for tilsyn av førskoler i Sverige. Skriv ut E-post
tirsdag 03. mai 2011 08:00

Her er mange nyttige råd og lenker som ikke avviker mye fra det vi anbefaler her i Norge også. Det er først og fremst beregnet på tilsyn av førskoler/barnehager, men aktuelt for alle som ønsker et godt innemiljø for barna.
Les mer.

Sist oppdatert tirsdag 03. mai 2011 08:08
 
Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM Skriv ut E-post
onsdag 23. mars 2011 18:45

 

Kartlegging av innemiljøet hjemme med kvalifisert skjønn -metoden (KSM)
(Sist oppdatert  22.mars 2011) Kjell Aas ©

Sist oppdatert lørdag 26. mars 2011 23:02
Les mer …
 
Inneklimaet i skolene må bedres også på Vestlandet! Skriv ut E-post
torsdag 10. mars 2011 21:00

Bare 19 av 46 skoler i Hordaland oppfyller kravene til godt inneklima.
Les mer..

 
Komplett og godt veiledningsmateriale til opplæringslovens kap.9a om elevenes skolemiljø Skriv ut E-post
onsdag 23. februar 2011 00:59

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sammen sørget for et godt veiledningsmateriale til opplæringslovens kap.9a om elevenes skolemiljø. Dette gjelder både psykososialt- og fysisk miljø.

Sist oppdatert onsdag 23. februar 2011 18:00
Les mer …
 
Tro og tvil om verdien av nye ”tette bolighus” i et folkehelseperspektiv Skriv ut E-post
fredag 11. november 2011 21:07

Skrevet av Tore Andersen, leder i NFBIB.
I forbindelse med høring av forslag til endringer i Plan- og bygningsloven er det blitt diskusjoner om dagens tetthetskrav og ventilasjonsluftmengder for bolighus. NFBIB er ikke høringsinstans, men det har vært en god intern diskusjon innen forumet.

Sist oppdatert lørdag 12. november 2011 21:55
Les mer …
 
Ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Skriv ut E-post
lørdag 05. november 2011 22:55

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til

de enkelte bestemmelsene. Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget

24. juni 2011, og trer i kraft fra 01.01.2012

I forslag til ny lov om folkehelsearbeid får kommunene plikt til forebygge sykdom. - Folks helse er blant samfunnets viktigste ressurser. Derfor må vi tenke helse i alt vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Les mer...

Sist oppdatert lørdag 05. november 2011 23:12
 
Sverting av vegger og tak - kan være "Heksesot" Skriv ut E-post
fredag 30. september 2011 20:56

Blir nymalte vegger sorte med et klebrig belegg? Dette rammer særlig boliger med lite ventilasjon, etter maling med vanntynnbare malinger.  Mycoteam og Nilu har nå funnet ut hva dette skylles. En har ikke kjente helseeffekter forbundet med heksesot, men er det betydelig luftforurensning inne, kan selvsagt det alene gi luftveisirritasjon. Folkehelseinstituttet har vurdert om heksesot kan være helseskadelig.

Se også : "Heksesot" skjemmende, men ufarlig, kan skyldes maling.

Mycoteam har opprettet en egen side med den siste kunnskapen og informasjonen om heksesot.
Last ned hele rapporten.
Det er nå kommet på markedet vanntynnbar maling som ikke inneholder de aktuelle stoffer.

Sist oppdatert onsdag 05. oktober 2011 22:23
 
Utdanningsdirektoratets konferanse om skoleanlegg i september 2011 Skriv ut E-post
fredag 23. september 2011 23:49

Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for skoleanlegg arrangerte 20. og 21. september sin 9. nasjonale konferanse om skoleanlegg. Konferansen ble holdt i Trondheim med 300 deltagere og hadde tittelen "Fysisk læringsmiljø".

Foredragene på konferansen kan du lese ved å følge lenken: http://skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no 

 

 

Sist oppdatert fredag 23. september 2011 23:56
 
Nytt om teppegulv i skolebygg Skriv ut E-post
mandag 20. juni 2011 12:46

Bruk av teppegulv i skoler har noen fordeler spesielt når det  gjelder akustikk, men risikoen for uheldige helseeffekter først og fremst hos astmatikere og allergikere gjør at det ikke bør være første valg. Folkehelseinstituttet (Fhi) har gjort en vurdering av nyere dokumentasjon av teppebelegg, inklusive plastbaserte teppebelegg, og konkluderer med at varsomhet bør utvises.

Les mer om vurderinger på linkene nedenfor:

  • Bør barnehager og skoler ha teppegulv?
  • Vurdering av teppegulv og betydningen for helse.
  • Faktaark fra Norges astma og allergiforbund (NAAF) om teppegulv.
  • Faktaark fra Astma- og Allergiforbundet: Bruk av tepper i skolebygninger
Sist oppdatert onsdag 22. juni 2011 19:44
 
Inneklima i offentlige bygg på dagsorden. Skriv ut E-post
lørdag 07. mai 2011 00:01

Arbeidstilsynet starter i mai tilsyn med inneklima i skoler. Et godt inneklima er en forutsetning for å unngå helseplager.
Les mer... >>

Sist oppdatert lørdag 07. mai 2011 00:04
 
Dansk nettsted om astma, allergi og inneklima i skoler. Skriv ut E-post
onsdag 13. april 2011 18:43

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet har dokumentert, at skoleelevenes innlæring stiger med opptil 15 %, hvis undervisningen foregår i et rum med god utlufting og en behagelig temperatur.
Her er et dansk nettsted beregnet på informasjon om allergi og hygiene i et skolemiljø. Pek på rommene og få informasjonen, på dansk.

Sist oppdatert lørdag 07. mai 2011 20:09
Les mer …
 
Rapport om Helse og sosial ulikhet Skriv ut E-post
tirsdag 22. mars 2011 18:09

Ny omfattende kunnskapsoversikt utarbeidet av FAFO for Helsedirektoratet inneholder imidlertid lite om barns innemiljø. Barns innemiljø relatert til dårlige boligforhold med fuktskader er omtalt i rapporten på side 36, ytre miljø og trafikk på de påfølgende sider. Betydningen av å være "lavinntektsbarn" omtales deretter.  Les mer.

Sist oppdatert lørdag 26. mars 2011 23:13
 
Store mangler i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for barn og unge i skolene i Sør-Trøndelag Skriv ut E-post
lørdag 05. mars 2011 13:10

En ny kartlegging som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har gjennomført, viser at mange barnehager og skoler drives uten godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Les rapporten på siden til Fylkesmannen i Sør - Trøndelag.

Sist oppdatert lørdag 05. mars 2011 13:37
 
Bestill NÅ, brosjyrer er på lager Skriv ut E-post
lørdag 19. februar 2011 00:54

Helsedirektoratet har nå trykket nytt opplag av brosjyrene:
- Gode råd om Planter i barnemiljøer
- Gode råd om Godt inneklima for spedbarn
- Godt inneklima i boligen
- Gode råd om å Forebygge og utbedre fuktskader i boligen
Les mer om faktahefter, brosjyrer og bøker som er utarbeidet av NFBIB.

Sist oppdatert lørdag 05. mars 2011 13:35
 
«StartForrige1234NesteSiste»

Side 1 av 4

Related Links