Luften vi puster
 

Luften vi puster inn, er viktig for helse og trivsel.
Vi bruker mye mer luft i vektenheter enn mat og drikke!
Vi er mest inne, så inneluften er viktigst.

Forbruk i kilo gjennom livet

Fra en undersøkelse i Holland (Noy D (1987): COST 613/2 (1) (EUR 141345 EN)

God inneluft er en viktig del av et godt innemiljø, men det er mange andre sider av innemiljøet som også er viktig. Dette krever allsidig kompetanse.

NFBIB har samlet den nødvendige kompetansen. Vi ønsker og har som mål å bruke den til beste for et godt innemiljø for alle barn og unge !

Related Links