Mekanisk miljø og helse
 

Ergonomisk (mekanisk) miljø og helse

 

  • Tilrettelagt for funksjonshemmede: bevegelseshemmet, hørselshemmet, synshemmet, miljøhemmet, utviklingshemmet.
  • Sikret mot skader og ulykker
  • Alle møbler er tilpasset brukerne for gode og hensiktsmessige arbeidsstillinger.
  • Tilrettelagt for  godt samarbeid, god orden.

Tilrettelegging for funksjonshemmede må følge myndighetenes forskrift om dette.

 

Ulykker og skader forekommer fortsatt altfor hyppig på skolen -både inne og i uteområdet for skolen.

 

Riktige arbeidsstillinger (obs sittehøyde, bordhøyde) er nødvendig for å unngå muskelstramminger og -stress som kan gi smerter. I det lange køp er det viktig for å forebygge slitasjesykdommer.

 

Innredningstyper og plassering av møbler, hyller o.l.  kan bety mye for hvordan brukerne samarbeider og kommuniserer. Det bør tilrettelegges slik at det er lett å holde god orden, noe som øker triveligheten.

 

For å skape et godt innemiljø må alle sidene av innemiljøet vurderes samtidig og som et hele. Mange feil er gjort fordi det er lagt ensidig vekt på bare en eller to av miljødelene.

 

 

 

(Sist oppdatert 19. januar 2004)

 

 Til toppen

Related Links