Uproff håndtering av fuktskader (5/3.05)
 

For sene tiltak ved fuktskader

 

Overlege Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet har skrevet en betimelig artikkel med denne overskriften i "Arbeidervern". Hun skriver innledningsvis:

 

"Arbeidstilsynet får ganske mange meldinger fra leger om astma og andre luftveisproblemer hos ansatte som arbeider i lokaler med fuktskader. Meldingene forteller at det ofte tar påfallende lang tid, måneder og år, fra fuktskaden oppstår, eller fra folk blir syke, og til noe blir gjort.

 

Først kaster legene bort dyrebar tid med årsaksutredninger. Men ettersom man ikke kjenner mekanismen bak symptomene, kan man egentlig ikke gjøre annet enn å legge merke til når de opptrer. Er det bedring på fridager eller ved lengre fravær, tyder det på sammenheng med fuktskadene i arbeidslokalene. Legens videre detaljutredning kan være viktig for hva slags behandling som skal gis, men må ikke utsette tiltakene på arbeidsplassen.

 

Når arbeidsgiver får beskjed om fuktskader og helseproblemer fra lege, pasient eller verneombud, bestiller de ofte luftmålinger og kjemiske analyser i den tro at det kan bevise eller motbevise arbeidsmiljørisiko. Men fordi miljøårsakene til dels er ukjente, finnes det ingen målemetoder som kan gi slike svar.

 

I mens blir situasjonen bare verre for arbeidstakeren. Symptomene blir verre, nesetettheten blir kanskje til tetthet i brystet, og faren for kroniske skader øker. Det som må gjøres når det oppdages fuktskader i et arbeidslokale, er å fjerne det fuktige eller mugginfiserte materialet straks. Det er viktig at det skjer på en slik måte at ingen blir utsatt for støvet. Samtidig må man sørge for at det ikke kommer nye fuktskader, for eksempel ved å tette lekkasjer eller forhindre kondens.  Det er også viktig at hele lokalet reingjøres før det tas i bruk igjen."

    

Les hele artikkelen Arbeidervern mars 2005.

Studer - og bruk - Sjekkliste for fuktrisiko- og tiltak!

(Sist oppdatert  5. mars 2005)

 

Til toppen

Related Links