Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
 

HMS for barnehager.

 

HMS for barnehager er et nytt nettsted som er lagd for   å bidra til at barnehagen:

  1. får mer igjen for investeringene 
  2. involverer bidrag fra medarbeidere og foresatte i byggeprosessen 
  3. får innblikk i aktuelle fagområder slik at de kan stille relevante spørsmål 
  4. kan gjennomføre miljørettet helsevern, HMS og internkontroll på en bedre måte 
  5. følger lover, forskrifter og veiledninger fram til praktisk handling.

 Dette ddokumentet er tilføyd til Barnehageserien.

 

(Sist oppdatert 1.januar 2006)

Related Links