Røyking og passiv røyking enda farligere enn antatt!
 

 

VG 30. juni 2004: Røyking er enda farligere enn tidligere antatt (NTB); det samme er passiv røyking, viser omfattende britisk forskning.

Les artiklen!

 

Undersøkelsen er publisert i British Medical Journal (Doll, R, et al (2004): Mortality in relation to smoking. 50 years' observations on male British doctors. BMJ 2004, 328:1519.

 

Hele 34.500 britiske leger er fulgt de siste 50 årene. Undersøkelsen viser at røykere i gjennomsnitt dør ti år yngre enn ikkerøykere. Dødsårsakene er  mest sykdommer i hjerte (infarkt)  og blodsirkulasjon, lungekreft og lungesykdommer (KOLS)

 

 

Stor gevinst  ved å slutte!

 

Selv 60-åringer kan regne med å vinne tre år ekstra levetid ved å stumpe røyken, viser undersøkelsen.

 

40-åringer kan regne med å forlenge livet med hele ni år om de slutter, mens 30-åringer som stumper røyken kan regne med å leve like lenge som sine jevnaldrende ikkerøykere.

 

De som utsettes for jevnlig passiv røyking har en risikoen som er opp mot 50-60 prosent høy-ere for utvikling av hjerte- og karsykdommer, enn dem som ikke utsettes for sigarettrøyk. Det er langt over den risiko man har antatt for slike sykdommer ved passiv røyking (25-30 prosent).

 

 

 

(Sist oppdatert 2. juli 2004)

 

  Til toppen

 

Related Links