Presseklipp: Datautstyr kan forurense inneklimaet
 

Miljøgifter i IKT utstyr

 

Presseklipp: Norsk VVS 2006, 49:7:  Mange datamaskiner og -skjermer inneholder miljøgifter. Noen av dem frigjøres til innemiljøet under bruk. Blant disse er  stoffet deka-BDE, en bromert flammehemmer.

 

Bromerte flammehemmere kan forstyrre kroppens hormonbalanse og redusere læringsevne og motorikk. De nedbrytes meget langsomt i kroppen og hoper seg derfor langsomt opp. I noe datautstyr utgjør de opp til 25% av materialet, men det finnes utstyr som er fri for dette. Norges Naturvernforbund advarer mot bruk i skolen av datautstyr uten miljømerking.

Miljømerking er viktig også fordi kassert utstyr belaster miljøet også med tungmetallene bly, kadmium og kvikksølv.

(Sist oppdatert 31. januar 2006)

Related Links