Tverrfaglig kompetanse
 
BRUKERBEHOV
barn i barnehage
barn i skole
barn i bolig
personal i barnehage/skole
foreldre/foreldreutvalg

HELSEFAGLIGE OG MEDISINSKE ASPEKTER
pediatri (barns helse og sykdommer)
inneklimarelaterte sykdommer
hygiene
arbeidsmiljø/yrkesmedisin

FORVALTNING OG TILRETTELEGGING
lover og forskrifter
veiledning og praktisk gjennomføring
internkontroll- helse, miljø og sikkerhet
offentlig organisering
pedagogiske aspekter
juridiske aspekter

TEKNISKE LØSNINGER
planlegging
bygningstekniske løsninger
varme- og ventilasjonstekniske løsninger
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling
økonomi - kost/nyttevurderinger

KOMPETANSEHEVING
undervisning/ kursvirksomhet
kvalitetssikring
evaluering
forskning og utvikling

Related Links