Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
 

4. Forslag til kravspesifikasjoner

 

Grunnleggende krav

Et tverrfaglig internasjonalt arbeidsmøte (workshop) som ble holdt under INDOOR AIR ’99 kongressen i Edinburgh ble enige om noen grunnleggende krav for godt innemiljø i skoler. Slike krav er viktige for vår tids og fremtidens samfunnshelse, produktivitet og velbefinnende. De omfatter:

 

 

Kontroll av forurensninger

·        Unngå fukt og muggsopper i bygningen

·        Avverg passiv tobakksrøyking (ETS, environmental tobacco smoke)

·        Avverg allergenkilder (dyr og pollen)

·        Tilfredsstillende renhold og vedlikehold, praktisk tilrettelegging av lokalene for godt renhold og rengjøring

·        Unngå teppegulv og andre lodne overflater. Bruke innredning og armatur som er lette å rengjøre

·        Bruk av lavemitterende byggematerialer, innredninger, utstyr, møbler, bonevoks og annen politur, rengjørings- og rensemidler

·        Bruk av garderober og andre tiltak for å holde forurensning fra yttertøy og sko utenfor klasserommet

·        Tilrettelegging og vedlikehold av skolegården for å forhindre at man drar inn smuss.

 

 

Termisk kontroll

·        Lufttemperatur lavere enn 22oC i fyringssesongen. Varme kan i visse situasjoner betraktes som forurensning. Bygningens utforming, ventilasjon og energibalanse må tas grundig med i vurderingen.

 

Tilstrekkelig ventilasjon

·        som skaffer nok frisk luft og fjerner fukt og luftforurensninger inkludert partikler og  forurensninger som brukerne skaper

 

Tiltak som fremmer helse og produktivitet i skolebygninger og som forebygger helseskader, omfatter tekniske så vel som organisatoriske krav.

 

Tekniske krav

·        Forekomst av fuktskade og muggsoppvekst er ikke akseptabelt. Det er et grunnleggende krav at slik skade må blei rettet opp med fjerning av alt av skadede konstruksjoner og materiale, og at disse erstattes med nye og uskadede produkter. Årsaken til fuktskaden må identifiseres og rettes opp.

·        Termisk kontroll (inkludert solavskjerming, egnet bygningskonstruksjon og installasjoner

·        Ikke tillat pelsdyr og dyreallergener i skole- og barnehagebygninger (med unntak for landbruks- og veterinærskoler der dyr er nødvendig i undervisningen)

·        Ikke bruk teppegulv og andre lodne overflater

·        Goderutiner og metoder for rydding, renholdog rengjøring

·        Bruk av garderober, egne inneskoog andre tiltak for å holde forurensninger fra yttertøy og sko ute fra klasserom

·        Formålstjenlig og praktisk tilrettelegging og vedlikehold av skolegården for å hindre at smuss trekkes inn i bygningen

·        Tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre fuktproblemer og for å bli kvitt uønsket luftforurensning og varme

·        Oppsamling og spredning av fragmentert pollen og muggsopper fra ventilasjonsfiltre kan unngåes med riktig vedlikehold og skifte av filtre minst 2 ganger i året

·        Unngå vinduslufting på varme og vindfulle dager vår og sommer for å redusere pollenimporten.

 

Organisatoriske krav

Et nordisk tverrfaglig arbeidsmøte (workshop) kom frem til full enighet om de følgende åtte punkter:

·        Elever, lærere, driftsansvarlige og renholdere må engasjere seg mer i spørsmål om arbeidsmiljøet

·        Et slikt økt engasjement i innemiljøspørsmål krever utdanning. Innsyn, informasjon og innflytelse er nødvendig for at brukerne skal bli effektivt delaktig i dette.

·        Bedre gjensidig kommunikasjon er påkrevd mellom lærere og teknisk personaell

·        Både tekniske og organisatoriske krav må bli vurdert når man søker løsninger. Klasserom blir i dag brukt til tre ulike aktiviteter som i virkeligheten krever fullstendig forskjellige tekniske løsninger: formell undervisning, uforstyrret individuelt arbeid og gruppearbeid.

·        Lærere bør informeres og forberedes på å tilpasse undervisningen til bygningens begrensninger (for eksempel volum, ventilasjon, akustikk, belysning).

·        Fleksible tekniske løsninger med mulighet for lokal, kontroll er å foretrekke

·        Tekniske og pedagogiske fornyelser bør innføres med forsiktighet eller ha begrenset omfang, og de må følges opp med systematisk evaluering.

·        Økt internasjonalt samarbeid er nødvendig sammen med mer informasjon om aktuelle og planlagte prosjekter samt spredning av resultater og erfaringer.  

 

Les videre: Hvordan skape et godt innemiljø i skolen

og Kravspesifikasjon for skolebygg i AKTIV HMS

Se også:

ISIAQ Rapport. Innledning. Forord

1.Bakgrunn

WHO: Godt inneklima er en menneskerett

2. Innemiljøets betydning.

3.Innemiljø i skolen

6. Kostnadseffektive tiltak

7. Forskningsbehov

8. Sammenfatning

9. Litteraturreferanser 

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

 

 

Related Links