Tilgjengelighet for miljøhemmede. Klar informasjon til husbyggere og brukere?
 

 Klar informasjon om tilgjengelighet for miljøhemmede?

(Spørsmål  20. februar 2007)

 

Hei! Takk for fyldig svar på mitt spørsmål om Miljøhemming. Hva er det?

Jeg har lest dette grundig flere ganger og fant lenken til nettsiden til Deltasenteret som skal lede arbeidet med ”tilgjengelighet for alle”.

Men jeg har lett omkring i sidene der og i ” Bygg for alle”  som det henvises til der, uten å finne noe brukbart! For meg (og sikkert mange andre med tilsvarende plager) var lesningen der som å stikke tunga ut av vinduet.

 

Det står mye som sikkert er fint for andre funksjonshemminger, men jeg finner ikke noe som konkret vil være til hjelp for oss.

Kan NFBIB og denne nettsiden vise veien? Jeg har sett noen fine sjekklister hos dere. Kan det lages en sjekkliste til hjelp for oss?

 

(PS!  Det er godt å få vite at denne miljøhemmingen ikke er arvelig! Jeg har bestilt time hos barnelegen vår).

 


SVAR

21. februar 2007

 

I egne bestrebelser for at også  mennesker med forskjellige miljøhemminger skal få leve så normalt som mulig og delta i samfunnslivet på like linje med andre, har denne nettsiden gjennom tidene lagd  en rekke relevante dokumenter. I den sammenhengen er mange andre nettsteder besøkt i håp om å finne brukbart stoff.

Nettsidene til  Deltasenteret  presenterer mye godt  om universiell tilgjengelighet og mye bra finnes også i Bygg for alle om universell utforming, men de konkrete anvisninger som gis, gjelder mest andre funksjonshemminger.

 

Nettsiden aktivhms   har også dokumenter om dette med en sjekkliste Tilgjengelighet for alle, men heller ikke den har noe som kan være til særlig hjelp for mennesker og barn med miljøhemming.

 

Nettsidene www.allergivten.no, www.inneklma.com og www.innemiljo.net  har  flere ganger tatt opp problemer rundt tilgjengelighet for berørte mennesker i boliger, barnehager, skoler og yrkesbygg. Det kommer stadig nye henvendelser dit fra mennesker som etterlyser retningslinjer for bygging og bruk slik at voksne og barn med allergier, astma og annen miljøavhengig overfølsomhet kan klare seg.

 

I henhold til prinsippet skal de med slik funksjonshemming jo ikke bare ”klare seg”, men helst fungere like bra som andre!  Derfor følger redaktøren her opp din henvendelse ved å kontakte Deltasenteret med spørsmål om tiltak for utvikling av retningslinjer som kan være til mer nytte når det gjelder miljøhemminger.

 

Å lage en sjekkliste eller et sett av sjekklister som dekker alle de individuelle behovene, kan være en stor og ressurskrevende utfordring, og denne nettsiden kjenner ikke til at noe slikt er utarbeidet.

Foreløpig kan det bare henvises til dokumenter som presenterer noen retningslinjer, råd og forslag. 

Se bl.a.:

 

Innemiljø i barnehager, sjekklliste

 

 

 Skolebygg og elevenes helse

 

 

Krav til barns arbeidsmiljø

 

 

Allergi og skolestart

 

 

Allergi mot dyr i barnehage og skole

 

Parfymestank på skolen

 

Mijøhemming. Hva er det?

 

 Arbeidsmiljø for ansatte med miljøhemming

 

Hvis du selv kommer over noe annet som kan bidra positivt i dette dilemmaet, håper jeg på informasjon om det!

 

(Sist oppdatert 21. februar 2007)

 

    Til toppen

Related Links