KSM skole: 5. Temperatur
 

KSM skole 5. Temperaturforhold

 

Innetemperaturen er i høy grad avhengig av utetemperaturen i tillegg til oppvarming  innendørs. Den vurderes derfor bare i fyringssesongen.

 

Foretas vurdering til andre tider på året, må KSM bygge på målinger foretatt i fyringssesongen. Spør brukere og driftsansvarlig om evt trekk og temperaturforholdene gjennom skoletiden for henholdsvis høst, vinter, vår og sommer. Hvis lufttemperaturen er OK, men noen elever langs ytterveggene fryser, kan driftsansvarlig kanskje svare på spørsmål om ytterveggene har dårlig isolasjon. Det kan da være nødvendig å flytte elever en halv meter unna veggen.

 

Temperatur måles fortrinnsvis med maks - min. termometer, evt med hurtig avlesbart digitalt termometer brukt på "kritiske steder" eller kontinuerlig med kalibrert datalogger. Slike digitale temperaturmålere er ikke kostbare.

 

Hvis det er stabil temperatur gjennom oppholdstiden, skåres i henhold til tabellen nedenfor forutsatt at det ikke er kuldebroer, utette vinduer, trekk fra innblåsingsventil, gulvkaldt etc. Er det effektive varmekilder under vinduene, ikke plagsom strålevarme (Obs f.eks. Eswavarme i tak.)

 

NB. Vurder behov og tiltak for solavskjerming uansett årstid for befaringen.

Hvis temperaturen er ustabil, skåres temperatur og trekkforhold slik det er for de mest utsatte barna etter de prinsippene som er angitt nedenfor. 

 

 

 

Vurdering

Hovedprinsipp for skåring

Angi skjønn i henhold til Kvalifisert skjønn metoden (KSM) med KSM-skår fra 1-4  og før inn i Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM  slik det er beskrevet for  KSM.

 

NB! Dette gjelder for stabil temperatur gjennom oppholdstiden i fyringssesongen. Dette følges ikke på varme sommerdager når det kan holdes åpne vinduer.

 

1: +20 til  +22

2: +18 til +19,9 og + 23

3: +16 til +17og +24 til +25

4: mindre enn +16 eller mer enn +26

 

I tillegg til dette vurderes trekk, kaldras, ujevn varmestråling, temperaturgradienter.

 

1 = Stabil optimal temperatur (se tabell) uten trekk eller kaldras fra vinduer; akseptable temperaturgradienter, ikke gulvkaldt, ikke strålevarme, god utvendig solavskjerming, evt effektivt solavskjermingsglass i vinduene. Barna plassert minst 50 cm fra varmekilde.

 

2 = +17 til +18°C i første time om morgenen. Noe ufullstendig solavskjerming, noen barnb plassert 20 til ca 40 cm fra varmekilde, ellers som ved  skår 1.

 

3 = Kaldras fra vinduer, og noen elever sitter nært inntil ytterveggen, Eswavarme i tak med takhøyde mindre enn  2,7 m. Litt trekk for noen elever. Litt gulvkaldt. Utilstrekkelig og bare innvendig solavskjerming med gardiner eller persienner.  Noen utette vinduer eller trekk pga langvarige vindusluftinger.

 

4 = mindre enn +16°C i første time(r) om morgenen.  Utette vinduer, tydelig trekk, tydelig gulvkaldt (mål evt temperatur i forskjellige høyder). Helt utilstrekkelig solavskjerming bare med innvendige stoffgardiner for vindusflater mot solsiden. Tydelig strålingsvarme på noen barn nær varmekilde. Eswavarme i tak med takhøyde mindre enn 2,5 m. Ganske trekkfullt.

 

Tilbake til KSM oversikten på denne nettsiden eller til KSM oversikten i Allergiviten.no

 

(Sist oppdatert 15. marsr 2004)

 

  Til toppen

 

 

Related Links