NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Helseblind miljøpolitikk
  Regelhjelp
  Lissomparagraf i Opplæringsloven?
  Forskrift: Miljørettet helsevern
  Opplæringsloven for bedre arbeidsmiljø i skolen
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
HMS-hylle
 

HMS-hylle sentralt plassert
(HMS = Helse- miljø- og sikkerhet)

(Kai Gustavsen)
Kartlegg hva som er utarbeidet!
Alle skoler og barnehager bør ha en Helse- miljø- og sikkerhetshylle (HMS-hylle) sentralt plassert. De fleste skoler og barnehager har utarbeidet flere prosedyrepermer. Permene er ofte plassert på mange forskjellige steder slik at de ikke er lett tilgjengelig ved behov. Utfordringen er å samle alle prosedyrepermer og invitere alle ansatte til felles personalmøte. Personalet bør inviteres til å komme med forslag til hvor HMS-hylla bør plasseres.

 

Virksomhetens HMS-hylle

Ved å samle det som finnes av prosedyrepermer i en HMS-hylle, vil alle ansatte få lett tilgang til de ulike permene når de trenger det. Hylla bør også benyttes til introduksjon av virksomhetens HMS- og miljørettet helsevernprofil til nyansatte og foreldre.
Innholdet i HMS-hylla og bruk av prosedyrebøkene bør være tema på FAU- og SU-møte. Her kan foresatte se om f.eks, lysforholdene, luftkvaliteten, sikkerheten, mm. er ivaretatt.
(Kilde: Dørum S, Gustavsen K (1999): Fra paragraf til miljø. Driftsguide for skoler og barnehager. Kommuneforlaget).

 Til toppen


Related Links