NFBIB
  Takk til prof. dr. Kjell Aas
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Om denne nettsiden
 

Dette er nettsiden til Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) og finansieres av NFBIB med tilskudd til starten av Helse & Rehabilitering.  NFBIB ønsker ikke reklame og markedsføring i denne nettsiden - bortsett fra markedsføring av relevant og nyttig informasjon.

 

Lenker

Du kan få vite mer om NFBIB ved å klikke her.

 

Ansvar

Ansvarlig redaktør frem til 19. april 2009 har vært   professor dr. med. em. (UiO) Kjell Aas. Han sluttet 19. april 2009. Se: Denne nettsiden enbdres nå.

Kvalitetssikring

Nettsidens innhold er kvalitetssikret  av NFBIB.

Målsetning

Målsetningen er å bidra til økt kunnskap og kompetanse  i prosjektering (all forberedelse), bygging, vedlikehold, drift og bruk av bygg og innemiljø der barn ferdes. Hovedvekt legges på bolig, barnehage og skole.

Innhold

Innholdet velges ut av redaktøren i samarbeid med og med bidrag fra NFBIB’s medlemmer. Det er lagt vekt på forenklet språkbruk og forenklet framstilling av kompliserte medisinske fenomener.

Alle usignerte dokumenter er forfattet av redaktøren Kjell Aas. I tillegg til disse er noen dokumenter forfattet av andre medlemmer av NFBIB. Det er da angitt med fullt navn, eller med initialene MHA for medredaktør Marianne Hanneborg Aas.

Denne nettsiden formidler ikke byggetekniske detaljer som hører inn under byggehåndverk, konsulter evt Byggforsk

denne nettsiden.  For nytt / nyoppdatert stoff blir dato for oppdateringen angitt. Alt annet stoff er oppdatert pr 20. april 2003.

  Om telleren

Vi har skiftet teller!

Fra januar 2003 ble antall besøk på denne nettsiden registrert automatisk, men telleren var ustabil og upålitelig fra slutten av 2005 slik at akseptabel telling ikke fungerte fra årsskiftet. Det var da registrert totalt 224. 698 besøk. Forutsatt noenlunde stabil besøkshyppighet, ville tallet 19. juni være i nærheten av 260 000 for antall besøk.

Fra 19. juni er det satt inn en automatisk teller som registrer antall sidevisninger. Svært ofte ser brukere på mer enn ett dokument når de først har klikket seg inn på nettsiden, og antall sidevisninger er derfor høyere enn antall besøk.

 

Lenker

Lenker til dokumenter i denne kunnskapsbanken er merket slik, og lenker til andre nettsider er slik.

Ved spørsmål om innemiljø / inneklima og helse anbefales også  kunnskapsbanken "Innemiljø og helse" (som også er lagd og bearbeides videre av Kjell Aas) på http://www.inneklima.com.

Ved spørsmål om allergi eller annen overfølsomhet anbefales kunnskapsbanken ”Allergiviten for alle”  (som er lagd og bearbeides videre av Kjell Aas for Norges Astma- og allergiforbund) på http://www.allergiviten.no.

Fra januar 2007 drives begge disse nettsidene av Norges Astma og allergiforbund (NAAF) som også har egne nettsider, se naaf.no.

 

 

    Har du spesielle ønsker eller forslag til tema, er det fint om du sender det til .

Spørsmål sendes også til , som setter pris også på oppfølgende spørsmål, meddelelser og kommentarer. 

Telefonhenvendelser blir imidlertid ikke besvart.

 (Sist oppdatert 18. juni 2006)

   Til toppen

 

Related Links