NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Copyright
 

©

"Materiellet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. En hver eksemplarfremstilling til tilgjengeliggjøring ut over personlig bruk kan bare gjøres i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) og redaktøren. Brudd på dette vil bli rettslig forfulgt gjennom KOPINOR, interesseorganet for rettighetshavere til åndsverk."

Related Links