NFBIB
  Takk til prof. dr. Kjell Aas
  Om denne nettsiden
  Om NFBIB
  Tverrfaglig kompetanse
  NFBIB tilbud
  NFBIB § Vedtekter
  NFBIB medlemmer
  Satsingsområder og tiltak
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER   © bilder, illustr.


Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Om NFBIB
 

Vi er en gruppe bestående av 15 personer med bred faglig bakgrunn innenfor området innemiljø/inneklima og helse.  Forumets medlemmer har bakgrunn fra yrkesmedisin, miljømedisin, barnemedisin, klinisk immunologi, allergologi og lungemedisin, bygningsteknikk, rådgivning, planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold, forskning, utvikling, undervisning, relevant juss og sist men ikke minst fra brukersiden.

Forumet bygger på frivillighet, idealisme, nysgjerrighet og stor entusiasme i ønske om å bidra til et godt innemiljø for barn og unge i Norge.

Forumets arbeidsmåte er gjennom arbeidsmøter/ arbeidshelger og styremøter.

Styret består av: Tore Andersen (leder), Marianne Bjerke, Håkon KLeiven og Finn Levy.

Forumets mål er å være rådgivende organ for myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn. En særlig viktig målgruppe for dette er kommunene, siden de har ansvaret for å skape og vedlikeholde gode innemiljø for barn i barnehager og skoler.

Forumet har også som mål å utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå. For eksempel innenfor materialvalg, luftkvalitet, renhold, drift og vedlikehold m.m.

Flere av forumets medlemmer er engasjert i nordisk og europeisk innemiljøarbeid.

Forumet har som mål å gjøre innemiljøkunnskapen lett tilgjengelig ved blant annet med nyhetsbulletine, veiledere og ved bruk av internett.

Forumet ønsker å dele sin kunnskap med alle som er brukere og bestillingstakere av bygg (offentlige og private) for å unngå at dårlig innemiljø oppstår. Det er mulig å bygge slik at innemiljøet er godt, helsefremmende, sykdomsforebyggende og trivelig. Dette krever kompetanse av mange slag ­ fra beslutningsprosess gjennom prosjektering, utførelse og funksjonskontroll til forvaltning, drift og vedlikehold i forhold til brukernes behov og lover og forskrifter.

Erfaringene viser at selv i dag gjøres det feil ved nybygg og rehabilitering som får store konsekvenser for økonomi og inneklima. Det er stor vilje til å bygge riktig, men kunnskapen er dessverre ikke alltid tilstrekkelig. Det kreves tverrfaglig kompetanse.

Vi henvender oss her først og fremst til KOMMUNER og til:

  • barn og unge (skoleelever) foreldre
  • barnehager (eier, personal, styrer, verneombud, vaktmester, renholder m.fl.)
  • skoler (eier, skoleledelse og personal, verneombud, vaktmester, renholder m.fl.)
  • bygningsetat
  • helse- og omsorgsetater
  • skole- og undervisningsetat
  • forvaltning, drift og vedlikeholds-etater
  • politikere, arkitekter, prosjektledere, entrepenører i byggebransjen
  • Drifts- og renholdspersonell
  • Produsenter og leverandører av materialer, installasjoner og utstyr til innebruk

  Til toppen

Related Links